Přeskočit na obsah

Nové možnosti krizové intervence

Od 1. prosince byla spuštěna dočasná nabídka telefonických a online intervencí pro lidi s problematickým sexuálním nastavením a jejich blízké, kteří se ocitli ve stavu akutní krize a uvítali by podporu při zvládání své sexuality. Ke stejnému datu projekt spouští také možnost kontaktních poradensko‑terapeutických služeb pro lidi s parafilní preferencí a jejich blízké.

Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty (například při pedofilii se jedná o zaměření na osoby v prepubertálním období, při hebe/efebofilii jde o zaměření na osoby v pubertálním období) anebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu (například sexuální sadismus, patologická sexuální agrese či exhibicionismus). Příčiny a mechanismy vzniku parafilií nejsou dosud přesně známy, odborníci se však shodují na tom, že s dispozicí k parafilii se daný člověk již narodí.

Významná část sexuálních deliktů ale není spáchána lidmi s parafilní preferencí. Podle statistik Europolu došlo během pandemie k signifikantnímu nárůstu sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v online prostředí. „V českém prostředí se krizový stav odráží například ve značném nárůstu využívání krizových linek, a to až o 350 procent v závislosti na druhu linky. Vztahová tematika tvořila 20 až 30 procent řešených hovorů, došlo i k nárůstu řešených problémů ohledně obtěžování, sextingu, týrání a násilí ve vztazích,“ popisuje Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví.


Bezplatná a anonymní pomoc

Sexuální násilí na dětech a ženách je podle nedávné metaanalýzy celosvětové evidence výrazně rozšířeno. Podle nejnovějších dat 19–20 procent dívek a osm procent chlapců mladších 18 let zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání. „Ve společnosti často panuje představa, že se sexuálního násilí dopouštějí výhradně jedinci s nějakou parafilní preferencí, jako je například pedofilie nebo patologická sexuální agrese. Tak tomu ale není. Současná data ukazují, že významná část sexuálních deliktů není spáchána lidmi s parafilní preferencí. Naopak se zdá, že přestože je lidí s parafilní preferencí v populaci nezanedbatelné množství, většina z nich se protiprávního sexuálního jednání zřejmě nikdy nedopustí. Předsudky, které ve společnosti panují, ovšem lidem s parafilií výrazně znesnadňují, aby se se svou sexualitou vyrovnali,“ upozorňuje MUDr. Martin Hollý, MBA, metodik projektu Parafilik. I proto projekt Parafilik na příští rok připravuje mediální kampaň s ústředním mottem „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“, cílem kampaně je kromě osvěty také prevence a pomoc.

Projekt Parafilik nabízí včasnou odbornou pomoc lidem, kterým neobvyklé nastavení sexuality působí potíže v oblasti duševního zdraví, a pomáhá se zvládáním sexuálních tužeb v mezích zákona. V českém prostředí tak nabízí unikátní pomoc v oblasti primární prevence. Přístupnost této pomoci je zajištěna zejména bezplatností a anonymitou klientů. Navazuje na úspěšné preventivní projekty a programy z celého světa, například na britský Stop It Now! a Stop‑ SO, švédský Preventell či německý Kein Täter werden, který funguje již od roku 2005. S týmy těchto a dalších programů tým projektu Parafilik spolupracuje a čerpá z jejich dlouholetých zkušeností prostřednictvím odborných výcviků a konzultací.

„Od 1. prosince jsme nově spustili kontaktní poradensko‑terapeutické služby. Ty zajišťuje tým vyškolených terapeutů – psychologů a sexuologů. V terapii bude možné sdílet své myšlenky a obavy, naučit se zvládat své vlastní sexuální touhy a chování, získat nové informace ohledně parafilií a hledat cesty, jak žít spokojený život i s neobvyklými sexuálními preferencemi, aniž by se člověk dopouštěl protiprávního jednání,“ vysvětluje MUDr. Hollý. Informace o těchto službách i telefonických a online intervencích naleznou zájemci na www.parafilik.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené