Přeskočit na obsah

Nové volby do orgánů pojišťoven mají podporu výboru

Zdravotní výbor poslanecké sněmovny doporučuje přijmout kompromisní návrh změn voleb orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Odhlasovali to poslanci výboru na svém únorovém zasedání. Dřívější způsob, jak byli voleni členové správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven zrušil Ústavní soud. Proti prvnímu návrhu ministerstva zdravotnictví protestovaly odbory a koaliční ČSSD. Nový kompromisní návrh vychází z koaličních jednání a výslovně umožní zaměstnancům, aby volili část členů rad.

Zrušený zákon říkal, že správní radu tvoří pět členů jmenovaných vládou, zbývajících deset že volí zaměstnanci a pojištěnci z řad pojištěnců. Ovšem z těchto deseti členů jich pět nominovaly odbory a pět organizace zaměstnavatelů. To shodil Ústavní soud s argumentací, že právo být volen by měli mít všichni pojištěnci, nejen oblíbenci zaměstnavatelů nebo odborů: „Neexistuje věcný důvod, pro který by část pojištěnců měla být upřednostňována v přístupu k funkci členů orgánů zaměstnaneckých pojišťoven jen z toho důvodu, že jsou navrženi organizacemi zaměstnavatelů nebo odborovými organizacemi, a který by v tomto ohledu bylo možno považovat za legitimní cíl.“

Aktuální návrh ministerstva zdravotnictví, předložený jako poslanecký pozměňovací návrh ministra Adama Vojtěcha a doporučený výborem, má podporu Hospodářské komory i Českomoravské konfederace odborových svazů. Správní radu podle něj tvoří pět členů jmenovaných vládou a deset členů volených z řad pojištěnců. Z těchto deseti členů jich pět volí zaměstnavatelé a OSVČ, druhých pět volí zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. Zaměstnavatelé a OSVČ přitom mají takovou sílu hlasu, kolik odvedli pojistného.

Právo být zvolen tak budou mít všichni pojištěnci, jak žádal Ústavní soud. A právo volit budou mít ti, kteří v dané zdravotní pojišťovně platí největší díl pojistného.

Podmínkou kandidatury bude sehnat padesát podpisů pojištěnců dané zdravotní pojišťovny. Poslanci se na zasedání zdravotního výboru opakovaně dotazovali, zda budou mít zájemci o kandidování přístup k seznamu pojištěnců. Někteří navíc zmínili, že by například lékaři nebo zaměstnavatelé mohli zneužít údaje o tom, kdo je pojištěncem které pojišťovny, a tak získat ve shánění podpisů výhodu. Ministr Adam Vojtěch ale uvedl, že sehnat podpisy pro svou kandidaturu bude vyžadovat určitou aktivitu uchazeče a žádný mechanismus, jak pro tento účel získat údaje o pojištěncích, nezmínil.

Právo být zvolen návrh rozšířil z osob nominovaných odbory a zaměstnavateli na všechny pojištěnce, pokud seženou padesát podpisů. Na druhou stranu právo volit budou mít plátci pojistného. Tedy například penzisti, za které platí pojištění stát, do rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven volit nebudou.

Podle odborníka na zdravotnické právo JUDr. Ondřeje Dostála by ale takovou úpravu voleb mohl někdo opět zpochybnit z hlediska ústavnosti, protože nedává právo volit všem pojištěncům. S takovým výkladem rozhodnutí Ústavního soudu ministr Vojtěch nesouhlasí.

Ve hře je stále návrh poslance Petra Třešňáka (Piráti), podle kterého by do správních rad volili všichni pojištěnci, a to elektronicky nebo korespondenčně. Rozhodovat bude plénum sněmovny a následně senát. Podporu zdravotního výboru sněmovny však tento návrh nezískal.

Ministerský návrh počítá s volbami elektronickými nebo s volbami na pobočkách pojišťoven. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich uvedl, že v podobě aktuálního ministerského návrhu jsou pro zaměstnanecké zdravotní pojišťovny volby realizovatelné.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené