Přeskočit na obsah

Nový systém vzdělávání? Lékaři čekají, jak to bude v praxi

Koncem září podepsalo sedm lékařských fakult tzv. veřejnoprávní smlouvy, které  převádějí specializační vzdělávání z IPVZ na univerzity. Lékařské fakulty budou zajišťovat teoretickou část výuky specializačního vzdělávání, včetně atestačních zkoušek, zatímco praktická část bude tak jako doposud probíhat na akreditovaných zdravotnických zařízeních.

„Uchazeč o specializační vzdělávání má možnost si vybrat, na které lékařské fakultě chce absolvovat teoretickou část výuky, čímž pro mimopražské školence odpadne složité dojíždění do Prahy. Školenec může dále požádat fakultu, ve které je zařazen do specializačního vzdělávání o započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace,“ uvedl pro Medical Tribune mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň a dodal:

„V kompetenci lékařských fakult dále bude vydávání certifikátů o absolvování základního kmene, která ho vydá uchazeči na jeho žádost po splnění podmínek pro jeho vydání.

Lékařské fakulty budou také zajišťovat atestační zkoušky ve všech prováděných oborech. Přihlášku k atestační zkoušce bude školenec podávat lékařské fakultě, ve které je zařazen. Lékařská fakulta je povinna zajišťovat atestační zkoušky dle plánu stanoveného Koordinační radou pro specializační vzdělávání, včetně zajištění vyvážené rotace všech atestačních zkoušek na jednotlivých lékařských fakultách. Oborové atestační komise i nadále zřizuje ministerstvo.“

Chaos ve výuce?

Otázkou zůstává, jak bude tento systém vypadat v praxi. Tedy zda zjednodušení „na papíře“ bude fungovat v reálu. Někteří pedagogové jsou zatím skeptičtí. „Postgraduální vzdělávání přebírají fakulty, jak jinak, než nesystémově. Zatím nemají, a jak se zdá ani se nechystají mít společný přístup k atestacím, alespoň pokud jde o seznam otázek. IPVZ odzkouší atestace do konce tohoto kalendářního roku, další projekt zatím neexistuje, pokud ano, je pečlivě utajen,“ řekl Medical Tribune pedagog z oboru psychiatrie, který si nepřál být jmenován.

Také doc. Otakar Keller, předseda České neurologické společnosti si myslí, že nový systém není dostatečně připraven. „Velmi často se na mě obracejí mladí neurologové s dotazy, jak bude vzdělávání probíhat v budoucnosti a kladou konkrétní dotazy co jim bude a co nebude uznáno. Já jim nejsem schopen odpovědět, mohu jim jen vyjádřit své politování, na ministerstvu se také nic nedozví,“ uvedl na dotaz redakce MT.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí opak – nový systém je do detailu promyšlen: „Termíny atestačních zkoušek pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání bude každoročně stanovovat ministerstvo na návrh Koordinační rady pro specializační vzdělávání, tvořené ze zástupců všech lékařských fakult. Lékařské fakulty se ve smlouvě zavázaly spolupracovat s Koordinační radou pro specializační vzdělávání tak, aby byl zajištěn řádný průběh specializačního vzdělávání ve všech oborech, které jsou předmětem smlouvy, včetně zajištění vyvážené rotace všech atestačních zkoušek. Aktuální seznam otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce bude uveřejňovat ministerstvo a lékařské fakulty na svých webových stránkách. Obsah atestační zkoušky stanoví akreditační komise pro příslušný obor specializačního vzdělávání,“ uvádí MZ.

Drahé a povinné kurzy IPVZ

Jedním z problémů dosavadního systému vzdělávání je vysoká cena kurzů v předatestační přípravě. Přičemž není zřejmé, kam příjmy za tyto kurzy dosud plynou. Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ) jako přímo řízená organizace ministerstva si přichází má díky svým vzdělávacím aktivitám velmi dobré příjmy.

Ročně vybere IPVZ na kurzech přes 50 milionů korun, dalších 25 milionů korun získá jako příspěvek od ministerstva zdravotnictví. Navíc Institut provozuje v centru Prahy hotel ILF, který vedle ubytování mladým lékařům nabízí normální komerční provoz. Kam jdou tyto peníze? Žádost o konkrétní  rozklíčování všech položek nákladů v poměru k ceně kurzů žádala od ministerstva zdravotnictví opakovaně redakce Medical Tribune i Mladí lékaři o.s., konkrétní vyčíslení však MZ dosud neposkytlo.

Osud IPVZ

Podle aktuálních informací  ministerstva zdravotnictví zůstává IPVZ nadále ve hře. Institut bude zajišťovat specializační vzdělávání dvou základních lékařských oborů, a to všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Na IPVZ zůstalo také specializační vzdělávání farmaceutů, certifikované kurzy a započítávání odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktorského studijního programu. Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů bylo převedeno na lékařské fakulty a personální obsazení teoretické části vzdělávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.

Mladí lékaři se obávají, že namísto kýženého zjednodušení postgraduálního vzdělávání došlo k dalšímu roztříštění kompetencí mezi lékařské fakulty, MZ a IPVZ. „Není zřejmé, proč započítávání praxe v zahraničí zůstává v kompetenci IPVZ. Dále samozřejmě úplně nejasný osud IPVZ, které mělo být zrušeno - viz naše dotazy k financování: velmi drahé teoretické kurzy, které zůstávají, propojení hospodaření s hotelem, financování celého IPVZ školenci (kromě programů VPL a PLDD, na to mají dotaci od státu),“ kritizuje současný vývoj situace MUDr. Ondřej Rennét z předsednictva ML.

K této námitce ministerstvo zdravotnictví podotýká, že decentralizace kurzů naopak celkové ceny sníží. „V návaznosti na stížnosti mladých lékařů na vysoké ceny teoretických kurzů a seminářů pořádaných IPVZ bylo i dalším subjektům umožněno realizovat kurzy a semináře obsažené ve vzdělávacích programech lékařských oborů. Těmito subjekty by se primárně měly stát lékařské fakulty. Mladí lékaři si dle vlastního výběru zvolí, u kterého subjektu povinnou teoretickou část absolvují. MZ se proto domnívá, že rozšíření sítě poskytovatelů nezpůsobí chaos, ale spíše povede je snížení cen za absolvované kurzy a semináře a ke zvýšení jejich kvality,“ poznamenává mluvčí MZ Vlastimil Sršeň.

„Decentralizace administrativního zajištění postgraduální výuky lékařů umožní školencům bližší kontakt při jednotlivých činnostech souvisejících se specializačním vzděláváním. Např. po absolvování lékařské fakulty se lékař může zapsat do oboru specializace na své univerzitě či dle svého výběru zvolit jakoukoliv jinou lékařskou fakultu. Naopak systém atestací zůstane centralizovaný a unifikovaný, což i nadále zaručí jednotnou úroveň absolventů.“

Mladým lékařům se tento záměr zamlouvá, i když zůstávají ostražití k tomu, jak bude celý systém vypadat v praxi. „Snad decentralizace kurzů a administrativy nepovede k decentralizaci nároků na atestanta, kdy učitel z každé fakulty má jiný názor na požadované znalosti a tzv. unifikace atestací nezůstane jen na papíře,“ poznamenává MUDr. Ondřej Rennét.

Mladí lékaři bez hlasovacího práva

Jedním z požadavků Mladých lékařů na změnu postgraduálního vzdělávání bylo i to, aby měli právo ovlivnit jednání akreditačních komisí, a mít tak možnost se podílet na náplních vzdělávacích programů.

Ministerstvo zdravotnictví vyhovělo pouze částečně – Mladí lékaři mohou být přítomni na zasedání akreditačních komisí jednotlivých specializačních oborů. Avšak bez hlasovacího práva.

„Nebylo nám umožněno účastnit se jednání o převodu vzdělávání na lék. fakulty. Pokud se týká tvorby vzdělávacích programů, tam jsme do akreditačních komisí nominováni byli, ale bez hlasovacího práva, a výsledkem je bohužel pouze kosmetická úprava vzdělávacích programů,“ poznamenávají zástupci ML.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené