Přeskočit na obsah

Nový typ podkožního ICD

iStock-1352253374
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Mezi potenciální výhody subkutánního ICD patří vyhnutí se použití intravenózní elektrody. Probíhající studie hodnotí bezsvodové kardiostimulátory, které jsou schopny stimulovat bradykardii i tachykardii a které jsou spojeny se subkutánním ICD. Společnost Medtronic vyvinula unikátní podkožní ICD, který obsahuje jedinou elektrodu – implantovanou pod hrudní kostí –, která dokáže pacienty vyvést z komorové tachykardie (nikoli však z bradykardie). Společnost financovala mezinárodní, prospektivní, jednoramennou, nerandomizovanou studii před uvedením přístroje na trh. Ze 356 pacientů se podařilo u 315 úspěšně implantovat zařízení. Celkem 302 pacientů bylo indukovatelných, defibrilace byla úspěšná u 298 (99 %) a 299 pacientů bylo propuštěno s funkčním systémem ICD. Během šesti měsíců se u 23 pacientů vyskytlo 25 závažných komplikací, nejčastěji dislokace elektrod (10 případů). Během průměrné doby sledování 10,6 měsíce bylo 18 z 18 komorových příhod ukončeno výbojem; ze 46 epizod antitachykardické stimulace bylo 32 (70 %) úspěšně ukončeno. Nevyskytly se žádné závažné intraprocedurální komplikace. Zdá se, že nový ICD funguje dobře a má relativně málo komplikací.

Zdroj: Friedman P et al. for the Extravascular ICD Pivotal Study Investigators. Efficacy and safety of an extravascular implantable cardioverter–defibrillator. N Engl J Med 2022 Aug 28; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené