Přeskočit na obsah

Nový výkon pro distanční kontrolu IBD?

Výkon tak má šanci se dostat do seznamu výkonů s bodovými hodnotami a zdravotní pojišťovny by mohly dálkovou kontrolu IBD začít hradit. Rozhodnutí pracovní skupiny ale nebylo jednomyslné a zdravotní pojišťovny vnímají určité nejasnosti. Zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR podle zápisu z jednání pracovní skupiny namítal, že dálková kontrola může být přínosem jen pro část pacientů s dostatečným technickým vybavením. Výkon je směřován jen na pacienty s chytrým telefonem, a šlo by tedy o selekci z jiných než zdravotních důvodů. Podle některých účastníků jednání nebude u pacientů s IBD problém s technickým vybavením významný. Zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny byl v hlasování o výkonu proti a zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR se zdržel. Návrh na zavedení nového hrazeného výkonu předkládala Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, zastoupená MUDr. Karin Malíčkovou a prof. MUDr. Milanem Lukášem, CSc. Dálkové sledování pacientů s IBD podle předkladatelů zvyšuje kvalitu péče při úspoře času zdravotníků a vede k redukci nákladů, protože omezuje počet nezbytných ambulantních kontrol stabilních pacientů ve specializovaném centru. Výkon sestává z monitoringu pomocí standardizovaných online dotazníků a self‑monitoringu střevního zánětu měřením fekální hladiny kalprotektinu domácím POCT testem, který je vyhodnocen pomocí aplikace chytrého telefonu. Výkonů vyhodnocení tohoto sledování by podle předkladatelů bylo vykázáno zhruba 5 000 za rok. Hrazení dálkové kontroly IBD by pomohlo s nedostatečnými kapacitami specializovaných center při narůstající incidenci IBD, který má v Česku 55 000 lidí.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené