Přeskočit na obsah

O pokynu „neresuscitovat“ musí pacient vědět, varuje advokátka

paliativa, nemocnice
Foto: shutterstock.com

Nemocnicím hrozí nákladné spory, pokud nezmění zaběhlou praxi ohledně pokynů „Do not resuscitate“.

JUDr. Aneta Stieranková, advokátka specializující se na zdravotnické právo, v této souvislosti zdůrazňuje aspekt nutnosti komunikace s pacientem, respektive s jeho rodinou. „U celé řady poskytovatelů zdravotních služeb platí ‚nepsaná pravidla‘ pro to, jak v případech, jako řešil Ústavní soud, postupovat. Tato pravidla však obvykle komunikaci s pacientem či osobami blízkými a mnohdy ani povinnost konzilia nezahrnují, což není správné. Pokud se tak poskytovatelé budou chtít do budoucna vyhnout nákladným soudním sporům, které budou iniciovány ze strany pacientů či jejich příbuzných a které při správném znění žalobního petitu budou zřejmě ve vysoké míře úspěšné, budou muset tento svůj postup změnit a adaptovat se na aktuální právní úpravu, která již paternalistický vztah lékaře a pacienta opustila a nahradila jej přístupem klientským. Lékaři tudíž musejí s pacienty při poskytování služeb neustále komunikovat a zjišťovat jejich názor, případně názor osob blízkých,“ uvádí JUDr. Stieranková s tím, že výše uvedené samozřejmě neznamená, že by v takovém případě měla mít rodina pravomoc svévolně rozhodovat o tom, jaké zdravotní služby budou či nebudou pacientovi poskytnuty.

„Stále se jedná pouze o povinnost konzultace a komunikace jako takové, přičemž odborné zhodnocení zůstává i nadále na lékařích. Může se tedy stát, že i když si rodina pacienta bude přát, aby bylo i nadále pokračováno ve zjevně neúčelné léčbě, rozhodnutí lékařů o ukončení takové léčby může být i přes uvedený nesouhlas zcela v souladu s příslušnými právními předpisy. Zásadní však je názor pacienta či osob blízkých zjišťovat a zahrnout jej do rozhodovacího procesu. Domnívám se, že pokud ošetřující lékař rodině pacienta citlivě a srozumitelným způsobem vysvětlí, jaká je situace, bude většina souhlasit s odborným názorem dotčeného lékaře,“ komentuje JUDr. Stieranková.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…