Přeskočit na obsah

Očekává se méně než dvouprocentní růst zdravotnictví

V roce 2020 rostly náklady systému celkem za všechny zdravotní pojišťovny o 12,2 procenta, zatímco příjmy rostly o 8,3 procenta. Uvádí to analytická komise k dohodovacímu řízení o úhradách na rok 2022 ve své zprávě za rok 2020. Růst příjmů byl přitom převážně tvořen růstem příjmů ze státního rozpočtu za takzvané státní pojištěnce, které rostly o 35,4 procenta, zatímco výběr pojistného stagnoval (+0,6 %). „Stabilita systému byla udržena díky rychlé finanční pomoci státu a díky použití rezerv zdravotních pojišťoven,“ konstatuje analytická komise.

Co se týká příjmů systému veřejného zdravotního pojištění za loňský rok, potvrzuje zpráva, že nebýt masivního navýšení plateb státu za státní pojištěnce, loňské příjmy by byly hluboko pod loňskými výdaji.

V roce 2020 dosáhly celkové příjmy zdravotních pojišťoven 352,99 miliardy korun, z toho příjmy z vybraného pojistného činily 255,72 miliardy a pojistné za osoby, za něž je plátcem stát, dosáhlo výše 97,26 miliardy korun. Celkové příjmy systému tak byly o 26,95 miliardy vyšší než v roce 2019, z tohoto navýšení 25,41 miliardy přinesl růst plateb od státu, zejména zvýšení plateb za jednoho státního pojištěnce, zároveň státních pojištěnců přibylo.

Význam plateb ze státního rozpočtu pro zdravotnictví významně roste. Podíl příjmů za státní pojištěnce výrazně vzrostl z 22 procent v roce 2019 na 27,5 procenta v roce 2020. V roce 2021 se očekává, že podíl příjmů od státu stoupne na 33 procent.

 

Celkové náklady zdravotního pojištění na zdravotní služby hrazené ze základního fondu zdravotního pojištění činily loni 348,95 miliardy korun. Proti roku 2019 rostly o 37,98 miliardy (12,2 %).

Nárůst nákladů na zdravotní služby byl nejrychlejší v segmentech diagnostické péče (+29,1 %) a u menších segmentů domácí péče (+30,2 %) a ošetřovatelské péče u poskytovatelů zdravotně sociálních služeb (+32,3 %).

V segmentu praktických lékařů zaznamenaly náklady nárůst o 13,5 procenta, u ambulantních specialistů o 9,7 procenta, náklady na nemocnice rostly o 16,2 procenta. Naopak náklady na léky vydané na recept se zastavily. Náklady na hrazené zdravotní služby lázní poklesly o 17,4 procenta.

Ačkoli je situace nadále velmi nejistá a těžko předvídatelná, připravila analytická komise i letos výhled příjmů pojišťoven pro letošní a příští rok. Vychází při tom z makroekonomické predikce ministerstva financí a z předpokladu, že platba za státní pojištěnce zůstane v příštím roce na stejné hodnotě. Pro letošek se očekává pokračování růstu celkových příjmů zdravotních pojišťoven, a to o 9,42 procenta. Tento nárůst je tvořen téměř výlučně růstem plateb za státní pojištěnce. Výběr pojistného by měl podle odhadu růst v letošním roce jen o 1,2 procenta. Pro rok 2022 očekává zpráva lehké oživení v ekonomice a růst výběru pojistného o 2,6 procenta meziročně. To ale bez navýšení plateb za státní pojištěnce nevystačí celkově na více než na 1,77 procenta růstu příjmů zdravotního pojištění.

Zpráva analytické komise je zásadní podklad pro jednání v dohodovacím řízení pro rok 2022. To, že pro příští rok analytická komise avizuje růst příjmů systému 1,77 procenta a zároveň ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny očekávají vyčerpání rezerv z předchozích let ještě během roku 2021, není optimistický signál pro poskytovatele.

Prostor pro dohody o úhradách na příští rok je do konce června, pak rozhodne o úhradách ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Stejný termín má vláda také pro případné navýšení plateb za státní pojištěnce.

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů ČR Zorjana Jojka je namístě debata o navýšení plateb státu. „Ministr zdravotnictví by měl v každém případě požádat o navýšení plateb za státní pojištěnce, pak by se to mělo porovnávat s celorepublikovými možnostmi. Zdravotní pojišťovny krvácejí do testů na covid. Pokud se zdravotním pojišťovnám nepřidají peníze, může být dohoda o úhradách těžká,“ řekl Jojko. O případném navýšení plateb za státní pojištěnce rozhoduje vláda nejen na základě argumentů ministra zdravotnictví, ale především ministra financí.

Z vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v Otázkách Václava Moravce 21. března vyplynulo, že zatím s navýšením plateb za státní pojištěnce nepočítá. „Pokud vím, poslední číslo o přebytcích bylo 64 miliard korun u zdravotních pojišťoven. Vytvořili jsme tam i rezervu. A samozřejmě musíme debatovat,“ uvedla Schillerová. Na to, že se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného přebytky z předchozích let vyčerpají ještě letos, odpověděla: „Nemám informace o tom, že by se tak veliká rezerva vyčerpala. Ale musíme se o tom bavit.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené