Přeskočit na obsah

Očkování hexavakcínou po výpadku obnoveno

Očkování hexavakcínou po výpadku obnoveno Praktičtí lékaři pro děti a dorost se na přelomu roku dostali do nezáviděníhodné situace – chtěli očkovat děti hexavakcínou Infanrix Hexa, ale neměli ji. Rodiče se na ně zlobili, že přišli v dojednaném termínu zbytečně. Po dohodě výrobce, distributora a zdravotních pojišťoven byla obnovena distribuce ve třech moravských krajích 16. ledna, o den později v celé ČR.

Ze dvou vakcín, kterými se do loňska očkovali kojenci zároveň proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a Heamophilu influenze, dodával Avenier do ordinací zhruba od půlky prosince pouze vakcínu Hexacima (Sanofi Pasteur). Dodávky vakcíny Infanrix Hexa (GlaxoSmithKline) do ordinací zastavil, na skladech je už neměl a výrobce mu další neposkytl. Lékaři, kteří měli s Infanrixem Hexa rozočkované děti, na objednané dávky čekali marně. Podle dat zdravotních pojišťoven bylo do ordinací praktických dětských lékařů loni dodáno vakcíny Infanrix Hexa dostatek, více než v roce 2016.

Problém podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilony Hülleové byl v tom, že šlo o plošná čísla – některé ordinace v posledních týdnech roku zásoby ještě měly, jiné neměly nic. Předat si je prostřednictvím hygienické služby, jak to bylo možné dřív, zákon neumožňuje, řekla Medical Tribune MUDr. Hülleová. Ve své ordinaci v Bystřici pod Hostýnem na počátku ledna Infanrix Hexa ještě měla, ale volali jí členové sdružení, že vakcínu nemají. Zlobili se na vedení organizace, která hájí zájmy zhruba 2000 svých členů, že je o přechodu na jinou vakcínu včas neinformovalo.

Infanrixem Hexa se dosud očkovaly zhruba dvě třetiny dětí, Hexacimou třetina. „Pro letošní rok distributor se zdravotními pojišťovnami zajistili vakcínu Hexacima. Na jednáních na konci loňského roku jsme byli ubezpečovaní, že děti rozočkované vakcínou Infanrix Hexa a děti nedonošené musejí být z odborného hlediska naočkované v základním schématu stejnou vakcínou a měly by jí být i přeočkovány, že tedy na to vakcíny bude dost. Stalo se ale to, že vakcína ještě ve druhém týdnu ledna nebyla. Kolegové to nevěděli, protože informace přišla pozdě. Nikdo nám nesignalizoval, že vakcína nebude,“ řekla dr. Hülleová.

V ordinacích nastal počátkem ledna problém

„Jako profesní organizace jsme hned po Novém roce 3. ledna zachytili problém od členské základny. Obrátila jsem se na hlavní hygieničku ČR, sdělila nám, ať to řešíme se zdravotními pojišťovnami. S ministrem Vojtěchem a náměstkem Prymulou jsme jednali 9. ledna, den na to se řešila metodika, která upřesňuje, jak se očkují a vykazují používané vakcíny. Na metodice jsme se s pojišťovnami dohodli – ale metodika nevyřeší to, že vakcína v ordinacích není. Výrobce nám tvrdil, že vakcíny má dostatek a může ji dodat kdykoli,“ popsala peripetie z počátku letošního roku MUDr. Hülleová.

Z odborného hlediska je nepřípustné, aby u dětí rozočkovaných Infanrixem Hexa navázali lékaři Hexacimou. Podle SPC vakcín by alespoň pro základní očkování měla být použita stejná vakcína, záměna je přípustná pouze pro přeočkování.

Snaha zajistit alespoň akutně potřebné množství

„Zdravotní pojišťovny nás ujistily, že v pátek 12. ledna budou znovu s distributorem jednat, aby bylo dostupné pro očkování alespoň akutně potřebné množství. Chtěly odhad potřeby, ten je těžký, každá ordinace má jinou zásobu, někde na půl roku, někde na dva týdny. Redistribuci vakcín zákon neumožňuje, tím se vše ještě komplikuje.,“ uvedla dr. Hülleová.

Lékaři měli na leden pozvané děti na očkování, Infanrix Hexa přitom neměli. „Taková situace nahrává kritikům očkování. Když rodiče konečně k očkování přesvědčíme a objednáme je na určitý termín, oni přijdou a vakcína není, jsou to nepříjemné, konfliktní situace. Může se stát, že někteří rodiče od očkování upustí, to ale spíš bude výjimka. Hlavní problém je v tom, že lékaři, místo aby se věnovali léčení, musejí s rodiči řešit, proč nemohou očkovat. Ztrácejí čas telefonováním distributorovi a místo léčení úřadují,“ popsala dr. Hülleová.

Připomněla, že s výpadky vakcín se lékaři občas setkávají – například loni nebyla vakcína Butrix Polio pro desetileté děti. „Výpadek byl tehdy v celé Evropě, očkování se proto muselo posunout, to každý pochopil. Těžko ale chápe, proč nemáme vakcínu, když jí je prý ve skladech dost,“ poznamenala lékařka.

SPLDD: Přechod na jinou vakcínu nebyl včas připraven

Pro letošní rok má smlouvu na dodávky vítěz výběrového řízení, který nabídl nižší cenu, všechny děti měly být očkovány Hexacimou. Podle dr. Hülleové přechod na tuto vakcínu nebyl dobře připraven, praktičtí lékaři o změně nevěděli včas, aby si zajistili dostatek vakcín. Vinu přikládá i ministerstvu zdravotnictví, které by mělo sledovat, zda zajištění očkování probíhá v pořádku, v kompetenci ministerstva zdravotnictví je i ochrana veřejného zdraví. Nastalé problémy by mělo pomoci řešit, vložit se do jednání, dohlédnout na distributora, aby vakcíny zajistil.

„Za zajištění vakcín pro očkování jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny a distributor, lékaři jsou jenom ti, kdo očkován provádějí, na ně pak ale problémy v terénu dopadají. Rodiče se nezlobí na ministerstvo, pojišťovnu nebo distributora, ale na svého lékaře. A lékaři se zase zlobí na odbornou společnost, že jim informace o změně nesdělila. My jako profesní organizace jsme ale nevěděli, že bude výpadek – byli jsme ujišťováni, že na novou vakcínu se bude přecházet postupně a že bude zajištěn dostatek vakcíny původní,“ shrnula dr. Hülleová.

Kolik lékařů mělo s výpadkem Infanrixu Hexa problém, si netroufá odhadnout. „Vím jen, že je to napříč celou republikou, protože mi to signalizovali ze všech krajů, někde je to víc, někde méně. Je to podle toho, jak byla ordinace zvyklá objednávat, a podle počtu malých kojenců – některá ordinaci jich má za rok desítky, kapacita lednic nestačí na velké zásoby, takže objednávají častěji. Kde mají méně narozených dětí, stačí jim objednávka na delší dobu. Dosud každá ordinace objednávala podle své potřeby, což je správné, a také byl tlak distributora, abychom objednávali co nejčastěji a nepředzásobovali se. Když se to lékaři naučili, stane se taková nepříjemná situace,“ řekla dr. Hülleová.

Náměstek Prymula: Jednání se účastníme

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost požadovalo informaci, kdy začne distributor rozvážet vakcíny, aby to mohlo oznámit neprodleně všem členům „Chceme mít jistotu, že všechny ordinace, které to nutně potřebují, dostanou potřebné množství vakcín. Domlouvali jsme se, že zřídíme „horkou linku“, na které si lékaři v nouzi budou moci přednostně požádat o dodání potřebného množství vakcíny. Nakonec se toho ujal distributor, který po telefonické domluvě s lékařem přislíbil přednostní dodání vakcíny. Pořadníky s distributory jsme zatím nikdy řešit nemuseli, zaváželo se plynule. Naší snahou je zabránit panice, aby nedošlo k situaci, že by si najednou začali objednávat všichni, i když vakcínu nepotřebují akutně, a nedostalo by se na ty, kdo ji akutně potřebují. To chceme zkoordinovat, na to se pojišťovny tvářily vstřícně,“ shrnula dr. Hülleová.

SPLDD očekává, že náměstek prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., vystoupí v médiích, aby rozbouřenou situaci v ordinacích uklidnil. Náměstek Prymula řekl MT, že situace se řeší. Problém nastal podle něj tím, že v tendru neuspěl výrobce Infanrixu Hexa, protože nabídl vyšší cenu, než byly zdravotní pojišťovny ochotny akceptovat. „Bylo pouze dohodnuto na základě doporučení odborných společností, že se musí doočkovat rozočkované schéma a nedonošencům dát původní vakcínu, protože ta nová zatím v SPC jako indikaci nedonošence nemá. Pojišťovny musejí zabezpečit takové množství, které to pokryje,“ řekl náměstek.

Avenier: Chtěli jsme Infanrix Hexa dodávat, firma ho neposkytla

Distributor se podle zákona ve výběrovém řízení musí při srovnatelné kvalitě vakcín řídit nižší cenou. „GSK nabídla cenu výrazně vyšší, tudíž jsme byli nuceni nabídnout zdravotním pojišťovnám levnější Hexacimu. To bylo zhruba v půli loňského roku. V listopadu jsme podepsali smlouvu, abychom 1. ledna mohli začít Hexacimu dodávat,“ řekl MT generální ředitel Avenier, a.s. ing. Petr Foukal.

Do děje vstoupilo doporučení odborné vakcinologické společnosti, aby děti rozočkované v roce 2017 Infanrixem Hexa byly stejnou vakcínou doočkovány a aby do doby, než Hexacima bude mít prokazatelná data o očkování u nedonošených dětí, se také tyto děti očkovaly Infanrixem Hexa, jakkoli obě výše uvedené očkovací látky jsou plně v souladu s požadavkem na antigenní složení vydaným ministerstvem zdravotnictví.

„Ještě téhož dne, kdy jsme tuto informaci obdrželi od zdravotních pojišťoven, jsem oslovil GSK, aby nám i za původně nabídnutou vyšší cenu dodávali, abychom byli schopni k 1.lednu dodávat Infanrix Hexa lékařům. Zdravotní pojišťovny potřebovaly pro tyto vybrané indikace zhruba 35.000 dávek ročně, ty jsme dostali pověření od GSK obstarat. K mému velkému překvapení společnost GSK si dala podmínku, že látku dodá, jen když odebereme minimálně 126.000 dávek. Jako distributor bychom tedy 90.000 dávek mohli spálit, protože smlouva s GSK nám neumožňuje vakcínu použít jakkoli jinak než pro pravidelné očkování,“ popsal vyjednávání ředitel.

Na jednání 11. ledna dospěly zdravotní pojišťovny, výrobce GSK a distributor Avenier k dohodě, byly definovány podmínky, za kterých je distributor ochoten nakupovat a prodávat lékařům. Uzavřenou dohodu s místním vedením GSK schválila následně i evropská centrála. „Podle dohody mají být v týdnu od 15. ledna dodávky obnoveny. GSK se zavázal dodat každý rok na český trh minimálně 45 000 dávek Infanrixu Hexa, což stačí na doočkování rozočkovaných a očkování nedonošenců,“ shrnul ing. Foukal.

Doplnil pro vysvětlení, že koncem roku Avenier nedodával Infanrix Hexa do ordinací, protože od výrobce už žádné neměl, podle smlouvy přitom měl dodávat obě vakcíny. Letos Infanrix Hexa ani dodávat nemohl, i kdyby ji měl na skladě, protože podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami letos měl dodávat pouze Hexacimu. Až po doporučení vakcinologické společnosti se dojednaly vakcíny Infanrix Hexa pro doočkování vybraných skupin.

VZP: Dodávky Infanrixu Hexa obnoveny

„Po dohodě s distributorem a výrobcem bude zajištěno potřebné množství očkovací látky Infanrix Hexa pro účely doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro účely očkování předčasně narozených dětí pro Českou republiku. Dodávky pro Moravu by měly být obnoveny během dneška (16.1.) a dodávky do ordinací v Čechách by měly být obnoveny pravděpodobně od středy (17.1.). Primárně je nicméně pro účely očkování hexavakcínou v rámci pravidelného očkování pro období od 1. 1. 2018 určena vakcína Hexacima,“ uvedl na dotaz MT mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Mgr. Oldřich Tichý.

Informoval rovněž, že na webu VZP je pro lékaře dostupný aktualizovaný Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2018. Metodický postup byl upraven kvůli změně v právní úpravě očkování, a to v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. „Aktualizace metodického postupu vznikla spoluprací VZP ČR se Svazem zdravotních pojišťoven ČR a se zástupci sdružení praktických lékařů a odborných společností,“ doplnil mluvčí.

Ing. Foukal konkretizoval pro MT termíny distribuce. „V Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji byla distribuce Infanrixu Hexa obnovena 16. ledna. Ve zbytku republiky o den později. Důvodem je jednodenní zpoždění dodávek od výrobce pro sklad Praha, odkud se zásobuje zbylých 11 krajů,“ uvedl. Vzhledem k počasí, kdy některé části republiky byly 16.1. kvůli sněhové kalamitě dopravně nedostupné, se mohou dodávky do některých ordinací o něco zpozdit.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené