Přeskočit na obsah

Ostravské telemedicínské centrum otevřeno

Ve Fakultní nemocnici Ostrava slavnostně otevřeli za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha nové centrum telemedicínských služeb. Je výsledkem spolupráce fakulty, nemocnice a poskytovatele technické podpory telemedicínských služeb – Ústavu vývoje a klinických aplikací.

„Čelíme nárůstu počtu chronických pacientů, stárnutí obyvatelstva. To jsou výzvy, se kterými nám může pomoci telemedicína. Po FN Olomouc jsme dnes otevřeli telemedicínské centrum i v ostravské fakultní nemocnici. Ostrava se tedy zařadila k průkopníkům v této oblasti,“ uvedl k otevření centra ministr. „Zatím je to pilot, ale brzy budeme diskutovat o standardní úhradě, čímž tyto služby rozšíříme,“ dodal.

Z FN Ostrava jsou do projektu telemedicíny zapojeni hematoonkologičtí pacienti, pacienti z Centra pro poruchy spánku a bdění a z Kardiovaskulárního oddělení. Zanedlouho by měli přibýt i diabetici. Zkušenosti s dálkovým sledováním pacientů s hematoonkologickým onemocněním tu mají dobré. „Od začátku projektu se nám díky dennímu monitorování chronických pacientů podařilo včas zachytit nastupující sepsi u tří nemocných a okamžitou hospitalizací a zahájenou léčbou jsme zabránili dalším, život ohrožujícím komplikacím,“ uvedla MUDr. Tereza Popková z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava.

Například pacientka Lenka Janková si každý den měří tlak a teplotu a údaje se posílají na kliniku. „Pokud mám zvýšenou teplotu, volají mi a upřesňují důvody horečky,“ popisuje pacientka.

U pacientů se spánkovou apnoí zase ve FN Ostrava na dálku sledují a upravují masky pro přetlakovou léčbu. „Spánková apnoe postihuje 3 až 7 procent dospělých a má řadu komplikací, včetně kardiovaskulárních chorob, zhoršení diabetu a dalších. Léčba této poruchy dýchání je založena na použití přetlaku přes masku v době spánku. Léčebné přístroje je možné telemetricky kontrolovat a upravovat jejich nastavení,“ uvádí MUDr. Vilém Novák z Centra pro poruchy spánku a bdění při FN Ostrava.

V novém Centru telemedicínských služeb bude šest odborně proškolených biomediků a zdravotních sester novým pacientům předávat potřebné technologie a následně radit v případě technických potíží, a to i na bezplatné telefonní lince.

Pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity bude telemedicínské centrum místem, kde se seznámí s konkrétním praktickým využitím nových technologií. „Centrum bude výukovým pracovištěm pro studenty vyšších ročníků, kteří se už v rámci výuky klinických oborů věnují problematice srdečních arytmií, kardiovaskulárních postižení, poruchám metabolismu a podobně,“ nastínil využití pracoviště doc. Václav Procházka, pověřený zastupováním funkce děkana Lékařské fakulty OU.

Vznik nového pracoviště podpořil i Moravskoslezský kraj, který se zabývá využitím telemedicíny přes tři roky. „Telemedicína je zásadní směr, kterým se bude péče o pacienty do budoucna vyvíjet. Pilotní projekt telemedicíny Moravskoslezský kraj podpořil už v roce 2017 v rámci soutěže chytrých řešení a jsem rád, že jsme v této oblasti získali významné partnery. Plánujeme telemedicínu nadále intenzivně podporovat, připravujeme Telemed‑pointy, které chceme v tomto roce otestovat v odlehlejších oblastech kraje, tedy tam, kde se potýkáme s otázkou dostupnosti zdravotní péče,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené