Přeskočit na obsah

Ověření platnosti pojištění a platnosti průkazu pojištěnce VZP přes VZP Point

VZP Point je zabezpečená komunikace mezi VZP a dalšími institucemi a subjekty – například právě poskytovateli zdravotních služeb, kteří přes něj mohou jednoduše zasílat dávky vykázané péče, přijímat od VZP dokumenty a sdělení, ověřovat platnost smlouvy, stahovat číselníky aj. Kompletní výčet služeb pro poskytovatele zdravotních služeb a návod na získání přihlašovacích údajů do VZP Pointu naleznete na www.vzp.cz/vzp-point.

Proč je ověření platného pojištění pacienta pro poskytovatele zdravotních služeb důležité?

Pacient s neplatným či ukončeným pojištěním v ČR nemá právo na poskytnutí lékařských služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Úhradu zdravotní péče si musí zajistit jako samoplátce nebo z komerčního zdravotního pojištění. Ověřením platnosti pojištění poskytovatel zdravotních služeb minimalizuje riziko dodatečného neproplacení zdravotní péče příslušnou zdravotní pojišťovnou.

To, že pacient předloží zdánlivě platný průkaz pojištěnce, ještě neznamená, že je aktuálně zdravotně pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění. Může se stát, že pojištění bylo ukončeno, ale pojištěnec průkaz neodevzdal zdravotní pojišťovně k likvidaci.

Ověření platnosti pojištění

Platnost pojištění je on-line ověřována v Centrálním registru pojištěnců, který zobrazuje údaje pojištěnců VZP i všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Datum, ke kterému chcete účast v systému veřejného zdravotního pojištění ověřit, lze zadat i zpětně. Ověřuje se aktuálně známý stav pojištění a nejsou vyloučeny pozdější změny.

Ověření lze provést po přihlášení do VZP Pointu, kde v levém navigačním menu zvolíte „Ověření v registrech“ a „Platnost pojištění“, zadáte datum, ke kterému chcete platnost ověřit, číslo pojištěnce nebo číslo průkazu a potvrdíte modrým tlačítkem „Ověřit pojištění“. Výsledkem je zobrazení čísla pojištěnce, druhu pojištění (veřejné zdravotní pojištění nebo mezistátní smlouvy) a registrující zdravotní pojišťovny. Nebyl-li pacient k danému datu pojištěn, zobrazí se tato informace.

Pokud pacient nemá průkaz zdravotního pojištění a nepamatuje si číslo pojištěnce, lze provést ověření na základě příjmení a data narození.

Ověření platnosti průkazu VZP

Pro ověření platnosti průkazu VZP stačí ve VZP Pointu v levém navigačním menu zvolit „Ověření v registrech“ a „Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)“, zadat číslo průkazu, který pacient předložil, a datum, ke kterému chcete kontrolu provést. Pozor, zde lze zadávat pouze průkazy vydané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Výsledkem tohoto dotazu může být různá kombinace informace o (ne)platnosti průkazu pojištěnce a (ne)platnosti průběhu pojištění. Při nesrovnalostech doporučujeme ověření platnosti průkazu doplnit ověřením platnosti pojištění.

Hromadné ověřování pojištění ze souboru

Příslušnost ke zdravotní pojišťovně a platnost pojištění můžete ověřit nejen pro každého pacienta zvlášť, ale i hromadně. Pro hromadné ověření klikněte ve VZP Pointu v levém navigačním menu na „Nové podání“ a zašlete soubor dle platného datového rozhraní s čísly pojištěnců, u kterých potřebujete získat přehled o historii jejich pojištění od 01.01.1992, a to napříč všemi zdravotními pojišťovnami. V tomto případě se však nejedná o on-line komunikaci a výsledný soubor bude připraven ke stažení s časovým odstupem v menu „Odeslaná podání“.

Podrobný návod na ověřování pojištění na VZP Pointu naleznete i s příklady na www.vzp.cz/poskytovatele v sekci Nejčastěji stahujete – „Manuál pro ověření platnosti pojištění na VZP Pointu“.

Ing. Věra Pecková, odd. evidence pojištěnců a plátců pojistného Ústředí VZP ČR

Zdroj: Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené