Přeskočit na obsah

OZP hlídá klientům činnost srdce přes chytré hodinky

Jako první zapojila do péče běžně dostupnou elektroniku Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), která novinku představila na tiskové konferenci.EKG křivku zaznamenanou chytrými hodinkami vyhodnotí atestovaný kardiolog z Mezinárodního centra pro telemedicínu MDT (Medical Data Transfer), zprávu dostane klient OZP na svoji e‑mailovou adresu. Pokud výsledek naznačuje zdravotní problém v podobě srdeční arytmie, může se klient nonstop obrátit na Asistenta zdraví OZP, který mu vše vysvětlí, doporučí návštěvu praktického lékaře, pomůže mu najít kardiologa a také ho k němu objedná.

„Některé druhy srdečních arytmií jsou obtížně detekovatelné. Pacient může pociťovat chvilkové obtíže, které zpočátku rychle odeznějí, a tak jim nevěnuje pozornost. Tento typ medicínských problémů nemusí zachytit ani dlouhodobější sledování pomocí EKG holteru, protože epizoda nemusí přijít právě v den, kdy má holter nasazený. V tom je velká síla nositelné elektroniky, protože pacient stihne zaznamenat ataku choroby a může svůj stav začít řešit s lékařem mnohem dřív, než se nemoc rozvine do dalších stadií,“ řekla ředitelka a majitelka MDT Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.

„Oproti standardnímu vícesvodovému záznamu EKG má jednokřivkové EKG z chytrých hodinek nejedno omezení, nemůže proto nahradit návštěvu kardiologa. Nevyhodnotí srdeční infarkt, umí nicméně upozornit na některé závažné poruchy srdečního rytmu, zejména fibrilaci síní. Algoritmus v hodinkách sám analyzuje záznam a zobrazí strojové zhodnocení signálu. Přesto by tento jednoduchý záznam měl zhodnotit zkušený kardiolog, který z něj dokáže vyčíst více, respektive může nesprávný závěr matematického algoritmu opravit. Nicméně to hlavní je, že pokud se člověku podaří pořídit záznam EKG v době občasných subjektivních pocitů srdečních obtíží, může to být cesta k včasnému záchytu potenciálně nebezpečného onemocnění,“ uvedl doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., předseda České asociace pro srdeční rytmus.

EKG získané přes chytré hodinky je vyhodnoceno do 24 hodin po odeslání, to je ale maximum, při ukázce činnosti systému na tiskové konferenci dorazilo vyhodnocení už zhruba po půl hodině. Službu mohou využívat pouze klienti OZP, kteří jsou majiteli chytrých telefonů se systémem iOS, jejichž aplikace má příslušnou certifikaci platnou i pro ČR. OZP počítá s tím, že jakmile to bude možné, rozšíří možnosti vyhodnocení EKG i na elektroniku spolupracující s Androidem.

„Snažíme se být mezi zdravotními pojišťovnami lídrem v elektronické komunikaci a myslím si, že našim klientům se to líbí. Máme 730 000 pojištěnců, z nich 451 000 si zřídilo elektronickou identitu, která jim umožňuje přístup do našeho portálového řešení Vitakarta, kde si mohou vyřídit veškeré záležitosti kolem zdravotního pojištění, čerpat preventivní programy a využít nově také automatické detekce lékových interakcí,“ řekl generální ředitel Ing. Radovan Kouřil.

Mgr. Bulková ocenila, že spolupráce OZP s MDT je dlouhodobá. „Proto i tento krok nám přišel logický. Je to základní screening pacientů s palpitacemi či arytmiemi, na který navazuje už sofistikovanější vyhodnocení EKG. Když z OZP obdržíme EKG křivku, naši lékaři provedou základní analýzu a na e‑mail odpovědí. Případné zpoždění je dané dostupností lékaře, může být zrovna v ambulanci, ale tím, že provozujeme telemedicínské centrum, sledujeme online kolem 1 000 pacientů, tak lékaři většinou jsou dostupní, zádrhel může být snad jen v přeposílání křivky na serveru,“ řekla.

MDT funguje od roku 2008, celkově již telemedicínským sledováním ošetřilo přes 55 000 pacientů a dalších více než 120 000 offline vyhodnocením. Dohromady vyhodnotili lékaři MDT přes 28,5 milionu EKG záznamů.Možnosti nositelné elektroniky

EKG v hodinkách buď potvrdí fyziologický srdeční rytmus, anebo zjistí fibrilaci síní. Tou trpí v ČR zhruba 300 000 lidí. Neohrožuje je na životě bezprostředně, důsledkem nekoordinované činnosti srdce ale mohou být srdeční selhání, tvorba sraženin v srdci a jejich embolizace například do mozku. Riziko mozkové příhody je při fibrilaci síní pětinásobně větší než u normální populace, pokud arytmie není diagnostikována, a dvojnásobné je zvýšení relativního rizika úmrtí v dlouhodobé perspektivě. Protože mnoho z těchto arytmií, zvláště v prvních stadiích, se nevyskytuje tak, že by byly přítomny pořád, ale jen tu a tam, občas, mnohdy jednou za dva nebo tři týdny, a může být obtížné je zachytit, existují a rozvíjejí se metody dlouhodobějších monitorací.

Apple Watch funguje jako epizodní záznamník a je prvním screeningem, který pacienta může upozornit na problém. „Když má pacient pocit, že se srdcem není něco v pořádku, například má pocit chvění, má možnost v daném okamžiku se hned změřit, což se v běžné klinické praxi nepodaří, protože než dorazí do nemocnice na EKG, je arytmie pryč. S Apple Watch pacient aktuálně přiloží prst na hodinky, nahraje 30sekundový záznam, což může opakovat podle potřeby a může zachytit to, co se objevuje jen epizodicky. Vedle toho existují monitorace, tím se zabývá například zdravotnické zařízení MDT, že mají pacienti různé typy záznamníků, které kontinuálně snímají podle daných detekčních kritérií různé poruchy rytmu. Pacienti je nemusejí mít trvale na těle a lze tak pokrýt až tři týdny sledování. Další možností je kartička, která se přiloží na hrudník a funguje jako Apple Watch, ve vybraném okamžiku, kdy se něco děje, si pacient natočí EKG a může vše zdokumentovat,“ popsal doc. Fiala.

Na dotaz MT, podle čeho se volí, jaký typ zařízení pacient dostane, uvedl: „Pacient, který omdlévá, nemůže v daném okamžiku sám reagovat, musí mít na sobě záznamník, který sledování činnosti srdce snímá automaticky sám. Když má někdo tu a tam pocit chvění u srdce, je to ale svým způsobem spíše nepříjemnost, nemá u toho závažnější symptomy, a trvá‑li to patřičnou dobu, aby stihl udělat potřebný úkon, tak si nosí u sebe záznamník nebo má u sebe Apple Watch a může stihnout ve chvíli, kdy problém cítí, pořídit EKG záznam. Lékař tak dostane dokumentaci, co se v konkrétním daném okamžiku dělo se srdcem.“A kdo to zaplatí?

Na dotaz MT k úhradě tohoto sledování odpověděl ředitel Kouřil: „OZP uhradí vyhodnocení lékařem až pěti zaznamenaných křivek měsíčně. Když přijde pacient s takovými záznamy a není klientem OZP, jistě mu lékař vyhodnocení také provede. Co my nabízíme, je nadstavbová část pro ty, kteří mají chytré hodinky, chtějí je využívat, změří si záznam a mají pocit, že by chtěli znát názor lékaře na to, co si naměřili. Těm umožňujeme zdarma posouzení křivky,“ uvedl ředitel.

Vyhodnocování a úhrada je zásadní otázkou do budoucna. „Lékaři budou zavaleni množstvím digitálních dat, přicházet budou statisíce záznamů a někdo s tím bude muset strávit čas, vyhodnotit to a podat alespoň základní zprávu,“ řekl docent Fiala.

Americká kardiologická společnost upozornila, že už nejsou schopni kapacitně zvládat nápor uživatelů Apple Watch. „Na základě toho my v MDT tím, že to děláme už deset let a umíme pracovat s miliony EKG záznamů, jsme ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky a VÚT vyvinuli automatické analyzovací systémy, které by nám měly umožnit roztřídění dat tak, aby to tolik nezatěžovalo lékaře,“ řekla Mgr. Bulková. Druhý problém je, nejen v ČR, ale všude ve světě, že je to pořád science fiction v oblasti financování zdravotnictví. „Deset let bojujeme za to, aby péče dlouhodobé monitorace byla pacientům hrazena. Jsme přesvědčeni, že pro financování ani zdravotnictví obecně by to nemělo být extrémní zátěží – systémy by měly pracovat tak, aby to minimalizovalo lidské a finanční úsilí a bylo to naopak ku prospěchu pacientů, aby ten, kdo to skutečně potřebuje, se dostal ke specializovanému lékaři a odfiltrovali se ti, kteří někdy zbytečně systém zatěžují. Moderní technologie nám v tom mohou pomoci – umožní zmenšit fronty u lékařů, protože k nim budou chodit jen ti, kdo následnou konzultaci skutečně potřebují,“ řekla.

V telemedicínském centru MDT pracuje 55 lidí, základní screening dělají vyškolení biomedicínští inženýři, následně křivky vyhodnocuje 11 kardiologů i se specializací arytmologie, kardiostimulace, protože do centra odesílají pacienty ke stimulaci všechna kardiocentra a odborná centra z ČR i SR, kde MDT také působí.

„Tím, že se nám podařilo vyvinout nadstavbu, na které se v USA zatím pracuje, máme screening, když přijdou tzv. alerty, což jsou alarmy, že se jedná o závažnou poruchu rytmu. Alerty se objeví do 30 sekund od chvíle, kdy pacient odeslal EKG křivku, protože systém to detekuje automaticky sám. Zároveň na každého pacienta, který je u nás online sledován, se v průběhu dne třikrát až čtyřikrát někdo podívá, i když žádný alert neodeslal. Máme statistiku, že k urgentní hospitalizaci pro poruchu rytmu, tj. netýká se to akutních infarktů myokardu, protože pracujeme s jednodušším EKG, odesíláme čtyři procenta ošetřených pacientů, týdně tedy cca 15 pacientů, které urgentně doporučujeme k hospitalizaci či návštěvě lékaře,“ shrnula Mgr. Bulková.

Do budoucna by OZP chtěla sledovat také výsledky měření koncentrace krevního cukru, jakmile bude dostupné měření neinvazivním způsobem. „Jsem přesvědčen, že už je to za rohem. A pokud to přijde, tak my na to chceme být připraveni a podobně jako s EKG to budeme chtít v OZP zavést,“ uzavřel ředitel Kouřil.

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené