Přeskočit na obsah

Pacienti s onemocněním srdce potřebují více pohybu

Výzkum byl prezentován na dubnovém online kongresu ESC Preventive Cardiology 2021.

„Předchozí výzkumy ukázaly, že zvýšení fyzické aktivity je zdraví prospěšné, avšak tyto studie byly provedeny u běžné populace. Nás zajímalo, zda existují podobné účinky i u jedinců s KV rizikovými faktory, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a diabetes,“ uvedla autorka studie dr. Esmée Bakkerová z Radboud University Medical Center v Nijmegenu v Nizozemsku. Studie zahrnovala 88 320 jedinců z kohortní studie LifeLines. Účastníci podstoupili fyzikální vyšetření a vyplnili dotazníky o anamnéze a životním stylu včetně cvičení. Dotazníky se opakovaly přibližně po čtyřech letech.

Účastníci studie byli rozděleni do pěti skupin podle úrovně aktivity a sledováni v mediánu sedmi let po prvním hodnocení pro výskyt KV onemocnění nebo úmrtí. Na začátku studie mělo celkem 18 502 (21 %) jedinců vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a/nebo diabetes, průměrný věk byl 55 let. Po úpravě podle věku, pohlaví a výchozí fyzické aktivity vědci zjistili, že u pacientů se středním až velkým zlepšením fyzické aktivity byla přibližně o 30 procent nižší pravděpodobnost rozvoje KV onemocnění nebo úmrtí během sledování ve srovnání s těmi, kteří úroveň aktivity nezměnili.

Zbývajících 69 808 (79 %) účastníků nemělo na začátku studie vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol ani diabetes, průměrný věk této skupiny byl 43 let. Po úpravě podle věku, pohlaví a výchozí fyzické aktivity se ukázalo, že u osob s velkým snížením fyzické aktivity bylo o 40 procent vyšší riziko KV onemocnění nebo úmrtí ve srovnání s těmi, kteří úroveň své aktivity nezměnili.

„Naše studie naznačuje, že k zabránění srdečním infarktům a cévním mozkovým příhodám a prodloužení délky života by si zdraví jedinci měli udržovat dobrou úroveň fyzické aktivity, zatímco lidé s rizikovými faktory musejí být aktivnější. Asociace, které jsme našli, byly ještě výraznější u lidí, kteří měli na začátku studie relativně sedavý způsob života, což naznačuje, že nejvíce mohou cvičením získat neaktivní lidé,“ dodala dr. Bakkerová.

Aby se zabránilo srdečním onemocněním, doporučují evropské směrnice alespoň 150 minut týdně mírně intenzivní fyzické aktivity nebo 75 minut týdně intenzivní aerobní fyzické aktivity nebo ekvivalentní kombinace. „Pokud máte v současné době převážně sedavý způsob života, je chůze prvním krokem, jak být aktivnější. Pokud již pravidelně chodíte, zkuste každý den prodloužit procházku o 10 minut nebo zvýšit intenzitu,“ radí dr. Bakkerová.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené