Přeskočit na obsah

Pacienti v debatě o plánu boje proti onkologickým chorobám

K iniciativě komisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové se v České republice přihlásila i platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), která sdružuje hned několik pacientských organizací, jež se starají právě o onkologicky nemocné.

 „Naším hlavním cílem je v úzké spolupráci s odborníky zahájit práce na aktualizaci Národního onkologického programu (NOP), formulovat prioritní témata za pacienty,“ zdůraznila koordinátorka HOP a ředitelka Průvodce pacienta PhDr. Ivana Plechatá. HOP chce na podobě plánu spolupracovat zejména s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, Českou onkologickou společností ČLS JEP, Českou hematologickou společností ČSL JEP, zdravotními pojišťovnami a dalšími. V NOP chce prosazovat zejména naplňování zdravotně sociálních potřeb a kvality života onkologických pacientů.

Platforma Hlas onkologických pacientů navazuje na působení Hlasu pacientek s karcinomem prsu. Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, Amelie, Onko Unie, Dialog Jessenius, Průvodce pacienta, Asociace mužů sobě, České Ilco, Veronica, Klub pacientů mnohočetný myelom, Lymfom Help a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč diagnózami.

Původní Národní onkologický program vznikl již v roce 2005 na půdě České onkologické společnosti ČLS JEP a byl v době svého vzniku průkopnickým materiálem. I když obsahuje řadu klíčových cílů onkologické péče, nevznikl k němu bohužel akční plán, který by stanovoval konkrétní úkoly, termíny jejich splnění, odpovědnost či finanční prostředky nutné k naplnění cílů. Nepodařilo se, aby program měl politickou a celospolečenskou podporu, jak je tomu dnes v mnoha evropských zemích.

„Nový Národní onkologický program by měl být tvořen jednak odbornou společností, která ponese odpovědnost za prosazování nových moderních léčebných postupů, dále by měl být tvořen zástupci pacientských organizací, jejichž dominantou by měl být sociálně psychologický program a prosazování požadavků, které usnadní nemocným průběh terapie i období po ukončené léčbě. Dále by se na Národním onkologickém programu měli podílet regulátoři a plátci péče, kteří by byli odpovědni za realizaci a naplnění finančních podmínek a cílů daného programu. Společným programem a cílem všech složek by měla být především prevence, a to v oblasti prevence primární i sekundární, tj. zlepšování životních podmínek obyvatelstva, zvyšování povědomí o odpovědnosti za své zdraví u každého občana ČR, naplňování screeningových programů a propagace a realizace preventivních prohlídek,“ vysvětlila předsedkyně ČOS ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Jak doplnila, Národní onkologický program ČR je potřebné přizpůsobit novým podmínkám poskytování léčebně preventivní péče, dále požadavkům psychosociální problematiky i měnící se hospodářské situaci, která generuje nové způsoby úhrady péče a schvalování úhrady léčivých prostředků a zdravotnických pomůcek.

Evropský plán boje proti nádorovým onemocněním bude postaven na několika pilířích, prvním je horizontální přístup k onkologickým onemocněním v souladu se zásadou „Zdraví ve všech politikách“, kterou schválil již předchozí komisař pro zdraví Vytenis Andriukaitis. Tato onemocnění se však netýkají pouze resortu zdravotnictví, ale problematika musí být řešena napříč celou společností – od preventivních programů ve školách přes vytváření podmínek na pracovištích až po podporu zdravého životního stylu.

K dalším pilířům evropského plánu patří prevence, dostupnost screeningu, včasná diagnostika, přístup pacientů k optimální péči, kvalita jejich života, paliativní péče, medicínská data, e-health apod. „Nádorová onemocnění se týkají nás všech. Nerozlišují mezi náboženstvími, rasou, pohlavím nebo věkem, a proto musíme všichni spojit síly, aby se změnila prudce rostoucí čísla, která naznačují, že se počty případů nádorových onemocnění v EU do roku 2035 zdvojnásobí. Jako tvůrci politik, odborníci ve zdravotnictví, obhájci pacientů, průmyslu a demokraticky zvolení zástupci Evropy máme obrovskou kapacitu pro změnu. Cílem ambiciózního, ale realistického plánu, Evropského plánu boje proti tomuto zhoubnému onemocnění, je využít tuto kolektivní sílu,“ prohlásila komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová na prosincové konferenci Better Access to Cancer Treatment v Bruselu.

 

 

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…