Přeskočit na obsah

Pacientský hub představil komunikační desatera pro zdravotníky a pacienty

iStock-919825908
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty? Klíčová je správná komunikace, ve které často chybují nejen zdravotníci, ale i samotní pacienti. Podle dříve provedených studií v USA byla špatná komunikace v amerických nemocnicích zodpovědná za 44 až 98 tisíc úmrtí ročně, kterým by jinak bylo možné předejít. Představená desatera komunikace však nesměřují primárně k odvrácení fatálních následků špatné komunikace, ale k prostému zpříjemnění poskytování a přijímání zdravotní péče bez zbytečných konfliktů a nedorozumění.

Mezi zdravotníky a pacienty by za každých okolností měl fungovat dialog, nikoliv boj. Empatická komunikace je totiž jedním ze základních kamenů úspěšné léčby. I proto je potřeba komunikaci mezi zdravotníky a pacienty kultivovat. To jsou jen některé z tezí, které zazněly na jarní konferenci Pacientského hubu na téma „Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky aneb na lidskosti záleží“, jejímž výstupem jsou aktuálně zveřejněná desatera.

Komunikační doporučení pro zdravotníky

Samotní zdravotníci často uznávají, že špatná komunikace je jedním z nejčastějších problémů medicíny. Přitom podle Pacientského hubu stačí dodržovat jen několik drobných doporučení, jejichž následováním mohou zdravotníci zásadním způsobem zlepšit a zpříjemnit komunikaci s pacientem. Stejně jako v civilním životě, i v ordinaci lékaře záleží na prvním dojmu. Důležitá je tedy vhodná forma přivítání, kde nesmí chybět oční kontakt. Na pacienta je podle Pacientského hubu potřeba pohlížet jako na rovnocenného partnera, který má stejně jako zdravotníci své vlastní povinnosti a starosti. To samé pak ovšem platí i pro pacienty. Samotnou komunikaci je podle Pacientského hubu potřeba vnímat jako součást léčby. Pokud zdravotník potřebuje získat o pacientovi nějaké informace, vždy by měl klást otázky přímo svému pacientovi, nikoliv jeho doprovodu. A pochopitelně nepředjímat žádné závěry. Stejně jako pacient, i zdravotník by měl být dle doporučení Pacientského hubu vždy trpělivý a respektovat, že pacient potřebuje čas k přijetí nových informací. Jedno z doporučení pro zdravotníky, které pacienti často vnímají velmi pozitivně, se týká otevřenosti zdravotníků k otázkám pacienta. Pacientský hub v této souvislosti dokonce vybízí zdravotníky, aby aktivně pacienta podporovali v kladení otázek ohledně diagnózy a léčby a doporučili mu, aby si psal poznámky. Pacient by se měl také aktivně podílet na vytváření vlastního léčebného plánu, což pozitivně ovlivňuje compliance pacienta k léčbě. Další doporučení se týkají konstruktivní a klidné komunikace, respektu k pacientovi či vlastní péče o duševní hygienu. Obdobná doporučení se následně objevují i v komunikačním desateru pro pacienty.

Letáky ke stažení zde:

Komunikačního desatera pro zdravotníky ke stažení zde

Komunikační doporučení pro pacienty

Co tedy radí Pacientský hub pacientům? Pacienti by především měli znát cíl své návštěvy. Tedy proč k lékaři přišli a s čím chtějí odejít. Co chtějí při pobytu v ordinaci zjistit. Pacienti by lékaři měli v první řadě sdělit své příznaky, farmakologickou i rodinnou anamnézu a předat všechny potřebné výsledky dalších vyšetření. Vyžaduje-li pacient od zdravotníka respekt, musí toho být sám schopen i vůči zdravotníkovi. „Zdvořilé chování pomůže udržet komunikaci konstruktivní,“ upozorňuje Pacientský hub. Pacienti by také měli vždy odpovídat pravdivě, upřímně a se zdravotníky maximálně spolupracovat. Pokud má lékař neúplné nebo nesprávné informace, může to negativně ovlivnit průběh léčby. Pacientský hub prostřednictvím desatera také vybízí pacienty, aby se nebáli zeptat a aby si dělali poznámky, to přesto, že by je k tomu měl lékař aktivně vybízet. Pacientský hub také upozorňuje, že každý, včetně zdravotníka potřebuje zpětnou vazbu. Pokud je pacient spokojen, měl by lékaři nebo sestře poskytnout pozitivní zpětnou vazbu buď přímo v ordinaci, nebo později písemně. Další doporučení pro pacienty se týkají aktivního přístupu pacienta k volbě způsobu léčby, aktivitě při zjišťování informací od lékaře či navazování kontaktů s příslušnými pacientskými organizacemi.

Leták Komunikačního desatera pro pacienty ke stažení zde

Sdílejte článek

Doporučené