Přeskočit na obsah

Partnerství ČR a UNICEF. Lepší dostupnost péče a zapojení ukrajinských zdravotníků

iStock-1277294630
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Během válečného konfliktu na Ukrajině přijala Česká republika nejvíce uprchlíků na počet obyvatel na světě. Statisíce prchajících, zejména z řad žen a dětí, získaly v České republice dočasnou ochranu a zároveň status státních pojištěnců. Nyní Česká republika obdrží v rámci partnerství s Dětským fondem OSN (UNICEF) technickou pomoc a finanční prostředky ve výši 92 milionů korun k usnadnění integrace ukrajinských uprchlíků a vybudování kapacit českého zdravotnictví pro lepší zvládnutí nadcházející krize.

Partnerství s Dětským fondem OSN je podle ministerstva součástí asistence, kterou organizace UNICEF poskytuje státům, jejichž zdravotní systémy čelí zvýšené poptávce po péči v důsledku příchodu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Podle designované vedoucí české mise UNICEF Yulie Oleinik poskytuje Česká republika aktuálně pomoc více než 400 000 ukrajinských uprchlíků. Přes čtyři pětiny z nich přitom tvoří ženy, děti a senioři (viz grafy 1 a 2).

17-22_A4a

„Za šest měsíců krize a vzhledem k jejímu rozsahu a protrahovanému charakteru vzniká na země, které hostí ukrajinské uprchlíky, velký tlak. Podpora České republiky směrem k ukrajinským uprchlíkům je pozoruhodně štědrá. Velmi si vážíme toho, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjádřilo závazek poskytovat odpovídající zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, zatímco netrpí v žádném směru péče, kterou dostávají čeští občané,“ pochválila vedoucí české mise UNICEF udělení statusu státních pojištěnců ukrajinským uprchlíkům.

17-22_A4b

Do pomoci se zapojí sami Ukrajinci

Protože v tuto chvíli nikdo nedokáže s jistotou říci, jak dlouhý konflikt na Ukrajině bude a kolik dalších měsíců či let budou váleční běženci z Ukrajiny potřebovat pomoc okolních států, oslovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR organizaci UNICEF, aby usnadnila českému zdravotnictví zvládnout dlouhodobý charakter této krize. „Od počátku jsme se zaměřovali na to, abychom pomohli ukrajinským uprchlíkům velmi rychle se integrovat a spolupracovat s našimi zdravotnickými zařízeními. UNICEF souhlasil s podporou dětí, matek a doprovázejících osob, aby se tu cítily co nejlépe. Ale také abychom postupně vytvářeli kapacity, které nám pomohou situaci zvládnout,“ uvedl cíle partnerství s UNICEF náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Inovativním aspektem tohoto partnerství a souvisejícím programem je především zapojení samotných Ukrajinců do poskytování zdravotní péče. „Odborníci s potřebnou kvalifikací ve zdravotnictví z řad ukrajinských občanů budou mít možnost se registrovat a vzdělávat v příslušných programech, aby získali akreditaci na poskytování péče a praktikování svých profesí v České republice,“ vysvětlila Yulia Oleinik.

Podle Jakuba Dvořáčka jsou součástí inovativního programu zejména jazykové kursy implementované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO). „Jazykové kursy jsou jedna velká část finanční podpory směřující od UNICEF k nám a k našim poskytovatelům a vzdělávacím institucím. Budeme se ale pokoušet a dále pracovat na tom, abychom rozšířili kapacitu zdravotní péče. Ta je samozřejmě důležitá nejen pro uprchlíky, ale i pro naše občany. Část financí bude dedikována na to, abychom dále rozšiřovali a podporovali takzvané UA pointy a místa, která jsou určena k tomu, aby rozšířila zdravotní péči o ukrajinské děti, matky a další uprchlíky,“ upřesnil náměstek Dvořáček. Ministerstvo zdravotnictví později pro Medical Tribune blíže specifikovalo konkrétní rozložení finančních prostředků. Z celkových 92 milionů korun bude alokováno 77 milionů na podporu primární péče, resp. na pe­dia­try a praktické lékaře v rámci UA poin­tů. Na jazykové kursy a další vzdělávací aktivity bylo vyčleněno osm milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že vzdělávacími programy projde až 1 000 ukrajinských lékařů a sester. O stáže již projevily zájem desítky ukrajinských zdravotníků. Ke vzdělávacím kursům skrze Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se do této chvíle přihlásilo již přibližně 800 zájemců.

UNICEF podpoří i další oblasti

Dalšími oblastmi, na které se bude ministerstvo a UNICEF v České republice v rámci stávající uprchlické krize soustředit, má být podpora vakcinace a zvyšování povědomí o pohlavně přenosných chorobách, zvláště HIV.

Podpora očkování bude spočívat ve vytvoření ukrajinské mutace současné ministerské očkovací kampaně, která by směřovala na ukrajinské uprchlíky. „Chceme šířit povědomí o tom, že očkování proti covidu‑19 je tu k dispozici, že je zdarma i pro všechny uprchlíky zde v České republice a že jsme připraveni poskytnout veškerou související péči,“ konstatoval Jakub Dvořáček.

Na zlepšení povědomí o pohlavně přenosných chorobách chce UNICEF spolupracovat se Státním zdravotním ústavem. I v této oblasti se bude chtít soustředit zejména na mládež. Na modifikaci kampaně k očkování a edukaci v oblasti pohlavně přenosných chorob chce ministerstvo alokovat celou zbývající část prostředků, tedy zhruba sedm milionů korun.

Krize má dětskou tvář

UNICEF je první velkou organizací, která v rámci této krize začala s Ministerstvem zdravotnictví ČR spolupracovat. Dle slov Jakuba Dvořáčka však úřad jedná s WHO a jinými významnými institucemi, aby ČR mohla získat další fi­nan­ční prostředky. „V této chvíli se jedná o zhruba 92 milionů korun, ale nejsme na konci. Dokud se projekty budou vyvíjet tak, jak očekáváme, a ukrajinská krize bude trvat, předpokládám, že i finanční prostředky budou růst,“ předjímá Jakub Dvořáček. Současná pomoc od UNICEF je ale podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) velmi významná.

„Za prvé, s pomocí UNICEF jsme dokázali zajistit velmi kvalitní kursy pro zdravotníky z Ukrajiny, tak aby mohli vstoupit do systému a zapojit se do zdravotní péče nejen o uprchlíky, ale obecně v rámci českého zdravotnictví. Za druhé, vytvořili jsme systém podpory dětí z Ukrajiny, jejich zdravotní péče, a to aniž by byla jakkoli – byť v náznaku – omezena kvalita či dostupnost péče pro české děti a české občany. Za třetí, ta pomoc se týká komplexu, celku jako takového, a soustředí se na očkování. Netýká se to jen očkování proti covidu, ale očkování jako takového. To vše s opravdu velkou a rychlou pomocí UNICEF,“ shrnul Vlastimil Válek hlavní body pomoci a ocenil spolupráci s UNICEF.

Důvody, proč se ministerstvu zdravotnictví jako první podařilo dojednat technickou a finanční podporu právě Dětského fondu OSN, by bylo možné vyjádřil lakonicky – krize má dětskou tvář. A stejnou tvář má podle Yulie Oleinik i tento program. „Je to tvář dítěte, jehož dětství bylo přerušeno krizí, nejistotou a ztrátou domova, na který je dítě zvyklé. Žádné dítě by nemělo být vystaveno takovým podmínkám. Prostřednictvím tohoto partnerského programu budeme usilovat o to, aby všechny děti měly uspokojeny veškeré základní potřeby, aby měly přístup k odpovídající zdravotní péči. Aby překonaly svá traumata a dospěly do fáze, kdy budou moci plně rozvíjet svůj potenciál,“ pravila vedoucí české mise UNICEF Yulia Oleinik a závěrem přidala i poděkování celému českému zdravotnímu systému.

Sdílejte článek

Doporučené