Přeskočit na obsah

Plánuji, realizuji a hodnotím. Na jakou třídu mám nárok?

Pracuji jako všeobecná sestra bez odborného dohledu a poskytuji specializovanou ošetřovatelskou péči. Plánuji, realizuji a hodnotím. Mám PSS a jsem zařazena jen do 8. platové třídy. Mám nárok na 9. platovou třídu?

Mgr. Jiří Knott

Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, máte podle katalogu prací na uvedenou třídu nárok. Podmínkou pro toto zařazení je však skutečnost, že zaměstnavatel po Vás tuto samostatnou práci bez odborného dohledu požaduje. Samotný fakt, že jste získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, případně specializovanou způsobilost, nárok na práci bez odborného dohledu a tím ani na uvedené platové zařazení, nezakládá. Rozhodující je vždy potřeba zaměstnavatele, vyjádřená zpravidla v pracovní náplni; ta ovšem nesmí být v rozporu s pracovní smlouvou.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené