Přeskočit na obsah

Plat bez ohledu na praxi?

Můj zaměstnavatel nebere při určení platu ohled na dobu praxe a platy nám určuje bez ohledu na platové stupně. Má na to nárok?

Mgr. Jiří Knott

Podle § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, může zdravotnické zařízení, které poskytuje péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě, případně stanovit vnitřním předpisem, způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Konkrétní výši tarifu jednotlivým zaměstnancům pak zaměstnavatel určuje podle přijatých zásad, případně i na spodní hranici rozpětí.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené