Přeskočit na obsah

Platová třída dětské zdravotní sestry

Právní poradna Medical Tribune

Pracovala jsem dva roky v nemocnici v Kyjově jako sestra na dětském oddělení. Od roku 1990 pracuji v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Při registrování sester jsem obdržela z ministerstva zdravotnictví doklad o tom, že můžu pracovat jako všeobecná sestra bez odborného dohledu. Tak jsem přešla do platové třídy 9. Nyní pracuji na angiolince na téže klinice. Dále mám doklad o uznání specializace dětské sestry. Mám nárok na 10 třídu? Můj vedoucí lékař říká, že mám na to právo. Volá mě i k večerním složitým případům. Je pravda, že se u nás už operuje méně dětí než dříve, ale hodně je u nás transplantací dětí u kterých na naší angiolince děláme biopsie srdce. Naše vrchní sestra tvrdí, že na 10. třídu nemám nárok.

Odpovíédá Mgr. Jiří Knott

Pro zařazení do platové třídy je rozhodující nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci v souladu s jeho pracovní smlouvou požaduje. Pokud po Vás tedy zaměstnavatel na minulém pracovišti požadoval poskytování základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, bylo Vaše zařazení do 9. platové třídy správné. Na novém pracovišti, pokud pečujete i o děti do 6 let věku a poskytujete tak vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, Vám náleží při práci bez odborného dohledu zařazení do 10. platové třídy. Pokud však bez odborného dohledu poskytujete péči dětem starším šesti let nebo pracujete pod odborným dohledem, náleží Vám i nadále zařazení do 9. platové třídy. Rozhodnutí o tom, zda budete pracovat pod odborným dohledem nebo bez něj, plně náleží zaměstnavateli. Ten se při svém rozhodování řídí nejen odbornou či specializovanou způsobilostí a schopnostmi příslušné sestry, ale i svými provozními potřebami. Skutečnost, že jste na dřívějším pracovišti poskytovala péči bez odborného dohledu, nemůže při jiné práci na jiném pracovišti zakládat nárok na totéž postavení.

www.tribune.cz

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…