Přeskočit na obsah

Platová třída: dosažené vzdělání není rozhodující

Mám střední zdravotnickou školu a specializaci a zaměstnavatel mě odmítá přeřadit do 10. platové třídy s odůvodněním, že nesplňuji požadavek vzdělání – nemám vyšší odbornou školu.

Dotaz vychází ze sice poměrně rozšířeného, avšak mylného předpokladu, že zařazení do platové třídy se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je však podle § 123 zákoníku práce rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a v jeho mezích nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje.

Pro určení platového zařazení je tedy nezbytná náplň práce, která vymezuje nejnáročnější činnosti zaměstnance. Kvalifikační předpoklady pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, stanovené v § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, určují minimální požadavky pro jednotlivé platové třídy a u zdravotnických pracovníků jsou většinou jen podkladem pro případné krácení doby započtené praxe.

Podle § 3 odst. 3 písm. b) citovaného nařízení vlády totiž může zaměstnavatel zařadit do platové třídy i zaměstnance, který pro tuto třídu nesplňuje potřebné vzdělání, pokud zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon jeho práce nižší vzdělání nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad. A za takovýto předpis je třeba považovat i zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který pro výkon práce všeobecné sestry považuje za postačující i absolvování studijního oboru zdravotní sestra na střední zdravotnické škole.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené