Přeskočit na obsah

Platová třída fyzioterapeuta

Pracuji jako fyzioterapeut 4.5 roku v příspěvkové organizaci, jsem registrovaná a absolvovala jsem VOŠ. V současné době jsem v 8. platové třídě jako přítomné všeobecné zdravotní sestry. Myslím si však, že vzhledem k náplni práce bez odborného dohledu a příslušnému vzdělání a délce praxe mi náleží zařazení do 9. platové třídy. Zaměstnavatel však oponuje tím, že v kolektivní smlouvě je stanoveno dle náplně práce zařazení fyzioterapeuta do 8. platové třídy. Je toto možné?

Mgr. Jiří Knott

Fyzioterapeutovi, pracujícímu v příspěvkové organizaci bez odborného dohledu, přísluší platové zařazení podle náročnosti požadované a vykonávané práce nejméně do 9. platové třídy.

Dosažené vzdělání a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však samo o sobě tento nárok nezakládá. Rozhodující je potřeba a z ní vyplývající požadavek zaměstnavatele. Ten s ohledem na své potřeby může, samozřejmě v souladu s pracovní smlouvou a pracovní náplní zaměstnance, požadovat i po takovémto zaměstnanci výkon činností pod odborným dohledem.

Pokud však po Vás zaměstnavatel požaduje práci bez tohoto dohledu, je zařazení do 8. platové třídy v rozporu s platnými předpisy. Plat totiž, a to ani kolektivní smlouvou, nelze podle § 122 odst. 1 zákoníku práce určit „jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení“, tedy i katalog prací.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené