Přeskočit na obsah

Platy lékařů příští rok zřejmě moc neporostou

"Platy lékařů v příštím roce neporostou pravděpodobně tak rychle, jak by si představovali. Částečně jsou ohroženy ty obory, které jsou odkázány ve větší míře na přímé platby. Ale nemyslím si, že by byli ohrožení existenčně. Dopady případné recese budou na ně stejné jako na ostatní občany," říká v rozhovoru pro MT ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík

Jaký dopad může mít recese globální ekonomiky na české zdravotnictví?
Současný nepříznivý ekonomický vývoj dopadne na všechny oblasti hospodářského života v České republice. I když zatím nejde v pravém slova smyslu v České republice o recesi. Ta nastává podle některých definic, když dvě po sobě jdoucí čtvrtletí meziročně klesá reálný hrubý domácí produkt. V této situaci se zatím Česká republika nenachází. Může však do ní upadnout během několika málo měsíců. Nepříznivý vývoj však pociťujeme již nyní, kdy dochází zatím pouze ke zpomalování ekonomického růstu měřeno tempem růstu HDP. Dochází k poměrně razantnímu snižování poptávky projevující se ve spotřebě i v investicích. Tato situace dopadne i na oblast zdravotnictví. Dá se očekávat snížení spotřeby farmaceutických výrobků, které slouží spíše podpoře výkonnosti organismu, jako jsou vitamíny a různé produkty zaměřené spíše na prevenci. Méně peněz však bude i na investice, které by směřovaly k nákupu nových technologií, případně k obnově stávajícího technologického vybavení. Situace by však v nejbližších měsících neměla být tak vážná, že by ohrozila fungování celého zdravotního systému. Do problémů se však mohou dostat některé soukromé subjekty, které jsou odkázány na přímé platby od svých zákazníků, případně pacientů, kdy jednak z finančních důvodů, ale mnohdy pouze z důvodů psychologických, tito budou omezovat spotřebu nabízených služeb.

Na jakých faktorech může tento vliv záležet?
Pokles poptávky po zbytných zdravotnických službách bude pouze dočasný. Poptávka po nezbytných zdravotnických službách zůstane zachována. Ta je dána přece jen něčím jiným. Pokud se politikové nebudou příliš svými zásahy prezentovat jako spasitelé a nechají proběhnout hospodářský cyklus i ve své fázi poklesu spontánně, nemusí samoočistný proces trvat dlouho. Pokud si však politikové budou myslet, že svými zásahy "spasí" hospodářství, pak se zadělává na dlouhodobé problémy.

Do jaké míry ovlivní chod zdravotnictví, pokud dojde ke snížení výběru zdravotního pojištění o jedno procento?
V roce 2008 se plánují příjmy veřejného zdravotního systému ve výši 214 mld. Kč. Pro příští rok jsou příjmy plánovány ve výši 227 mld. Kč. Celkové plánované výdaje jsou očekávány na úrovni 222 mld., což přináší předpoklad vytvoření přebytku 5 mld. Kč. Pokud by se tedy vybralo na pojištění pouze o 1% méně, sníží se tento přebytek zhruba na 2,5 mld. To by nemělo ohrozit chod veřejného zdravotnictví. Snížil by se pouze přebytek, který by měl sloužit k vytváření rezervních fondů. Horší by bylo, kdyby extrémně vzrostl počet nezaměstnaných, za které platí zdravotní pojištění stát. Stát je velmi špatný "plátce", protože za každého svého pojištěnce platí pouze 677 Kč na osobu a měsíc. Kdyby vzrostl počet nezaměstnaných o 100 000 - s čímž musíme počítat - tak by výpadek představoval nejméně další 3 mld. Kč, pak už by se systém mohl dostat do nerovnováhy. Daleko horší dopady by však na hospodaření veřejného zdravotního systému měla opatření ze strany socialistů, která v současné době prosazují v parlamentu. Prohlasování jejich požadavků by vedlo k tomu, co jsme tu měli za jejich osmileté vlády a sice vznik hluboké nerovnováhy a deficitů veřejného zdravotního systému.

Jak mohou pocítit krizi čeští lékaři?
S největší pravděpodobností neporostou jejich platy tak rychle, jak by si představovali. Částečně jsou ohroženy ty obory, které jsou odkázány ve větší míře na přímé platby. Ale nemyslím si, že by byli ohrožení existenčně. Dopady případné recese budou na ně stejné jako na ostatní občany.

(ivb), www.tribune.cz

Máte k článku nějaké připomínky? Napište nám!

Dotazy zasílejte na adresu bezdekova@tribune.cz.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené