Přeskočit na obsah

Po infarktu myokardu se díky fyzické aktivitě cítíte lépe

Podle autora studie dr. Bena Hurduse z University of Leeds ve Velké Británii zlepšuje cvičení celkovou kondici, což má výhody pro tělesné i duševní zdraví. „Pokud se můžete více podílet na činnostech, které vám přinesou uspokojení, je pravděpodobnější, že budete mít lepší kvalitu života,“ dodává. Program nabízí pacientům s infarktem myokardu specificky zaměřené lekce životního stylu označené jako kardiorehabilitace, který je univerzální a použitelný téměř pro každého. Zahrnuje např. cvičení, odvykání kouření, poradenství v oblasti stravy, zvládání stresu a edukaci o významu užívání léků.

Studie zkoumala dopad těchto lekcí na to, jak pacienti s infarktem myokardu pociťují své fyzické a duševní zdraví (souhrnně nazývané „kvalita života související se zdravím“). Právě infarkt myokardu má obecně nepříznivý dopad na kvalitu života, včetně problémů s mobilitou, péčí o sebe sama a provozováním každodenních činností, které mnoho lidí považuje za samozřejmost, jako je práce a aktivní trávení volného času.

Již předchozí výzkum ukázal souvislost mezi kardiorehabilitací a zlepšenou kvalitou života pacientů s infarktem myokardu. Většina těchto studií však byla provedena před nástupem moderních léků a postupů, jako jsou statiny ke snížení LDL cholesterolu a stenty k otevření ucpaných tepen.

Studie EMMACE‑3 se zúčastnilo 4 570 pacientů, kteří byli v letech 2011 až 2013 přijati do 48 nemocnic v Anglii s podezřením na srdeční infarkt. Pacienti vyplnili dotazník během hospitalizace a poté 1., 6. a 12. měsíc po propuštění. Otázky zahrnovaly, zda navštěvovali kardiorehabilitaci, jak vnímají svoji kvalitu života a úroveň své fyzické aktivity. Pacienti, kteří navštěvovali kardiorehabilitaci, pociťovali po celou dobu šetření vyšší kvalitu života ve srovnání s těmi, kteří rehabilitaci nenavštěvovali. Pacienti, kteří se účastnili kardiorehabilitace a ještě navíc cvičili 150 minut nebo více týdně, měli ještě vyšší skóre kvality života ve srovnání s těmi, kteří navíc žádnou fyzickou aktivitu neprovozovali.

„Kardiorehabilitace zahrnuje nejen cvičení, ale také rady ohledně životního stylu a léků, které pravděpodobně přispívají k tomu, aby se lidé cítili lépe. Existují také další sociální výhody, jako je setkávání se s dalšími lidmi v podobné situaci. Lidé, kteří provádějí více než doporučené minimum 150 minut aktivity týdně, hlásí ještě vyšší kvalitu života,“ potvrdil dr. Hurdus. Jak dodává další autor studie prof. Chris Gale z University of Leeds, všem pacientům s infarktem myokardu by mělo být jejich ošetřujícím lékařem absolvování kardiorehabilitace doporučeno.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené