Přeskočit na obsah

Počet skvělých inovativních projektů prudce vzrostl

24-DIGI 1 AWARD Foto 3_Dr. Oldřich Vyšata_1.místo v kat. Data
Foto Czech Digi@Med Award

Společnost Roche po roce opět rozdala ceny Czech DIGI@MED Award. Ve čtvrtém ročníku soutěže ocenila inovativní projekty přinášející nová digitální a mobilní řešení ve zdravotnictví. Hodnotil se nejlepší nápad, nejlepší existující řešení a nejlepší inovace v oblasti dat. Tento rok byl přihlášen takřka dvojnásobek projektů než loni. Podle pořadatelů roste i kvalita. Letošním trendem bylo zaměření na neurologii a využití umělé inteligence v oblasti rehabilitace.

Cílem soutěže Czech DIGI@MED Award, kterou pořádá biotechnologická společnost Roche již čtvrtým rokem, je poukázat na české inovativní projekty v oblasti digitalizace zdravotnictví. Slibné projekty českých vizionářů, inovátorů a startupů se díky soutěži dostávají z přítmí laboratoří a pracoven na světlo, které jim dodává tolik potřebnou známost a prestiž pro další rozvoj. Vítězné projekty navíc získávají i finanční ocenění v celkové výši 300 tisíc korun, tedy 100 tisíc korun pro každého vítěze v jedné ze tří kategorií.

Tři kategorie: Idea, řešení, data

Porota složená ze třinácti renomovaných odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, IT, ale i obchodu a marketingu, hodnotí přihlášené projekty ve třech kategoriích – nápad, existující řešení a sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely. Prvním hodnotícím kritériem je tzv. míra disruptivity – to znamená, nakolik je inovace radikální a jak překonává a vytlačuje stávající technologii. Mezi další kritéria patří míra dopadu na uživatele, tedy jaký přínos má inovace pro konečné uživatele. Podobně se pak hodnotí i míra pozitivního dopadu na velikost populace. Posledním, ale neméně podstatným z hlavních hodnotících kritérií je míra proveditelnosti projektu. Kromě těchto stěžejních atributů pak porota hodnotí u projektů také věcnost, udržitelnost, nákladová dilemata a schopnost deinstitucionalizace, resp. jak projekt podporuje komunitu.

Nejlepší nápad roku

Vítězem letošního ročníku Czech DIGI@MED Award v kategorii „Nápad“ se stal Mgr. Václav Krucký z Výzkumného ústavu pro klinickou rehabilitaci a fyzioterapii v Ostrově. Do soutěže se přihlásil s projektem setu pro diagnostiku psychomotorického vývoje kojenců. Projekt spočívá ve snímání pacientů kojeneckého věku v průběhu prvního roku života v pravidelných intervalech ne delších než jeden měsíc, a to za účelem včasné diagnostiky odchylek v motorickém vývoji. „Tělo kojence bude položené na průhledném plexiskle, které umožní snímání spodní kamerou a zároveň nasnímá opěrné plochy. Současně se budou postupně snímat polohy, do nichž se dítě vývojově dostane. Nejprve v poloze na zádech, následně v poloze na boku, poté v poloze na břiše, a nakonec v poloze na čtyřech,“ popisují pořadatelé vítězný projekt. Snímání kojeneckého těla a opěrných ploch těla má umožnit velmi přesné propočty, a to jak stability těžiště těla, tak také dynamiky pohybového vývoje. „Propočty mezi body opory a body pohybu se stanou základem pro řešení úloh včasné diagnostiky poruch hybného aparátu u kojenců,“ vysvětluje autor projektu princip inovace.

Nejlepší existující řešení

Ocenění nejlepšího existujícího řešení, o které se však mohou dle pravidel soutěže utkat jen projekty, jež nejsou na trhu déle než rok, získal doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., z Masarykovy univerzity. Docent Světlák soutěžil s projektem MOÚ MindCare – první českou mobilní aplikací na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty. Pomocí moderních technologií mají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Jedná se o osmitýdenní program, který vychází ze struktury v zahraničí používaných programů na podporu duševního zdraví. Aplikace má výhodu, že ji pacient může absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon. Aplikace je ke stažení zdarma přes platformu Google Play nebo App Store pro všechny pacienty MOÚ. Prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení pacienty v průběhu osmi týdnů naučí to, co je z hlediska současné klinické psychologie a psychoterapie klíčové pro podporu duševního zdraví v nemoci a procesu uzdravování. Aplikace má také vlastní webové stránky www.mou‑mindcare.cz.

Nejlepší projekt v oblasti dat

Vítězným projektem v kategorii dat se stalo pohybové čidlo ke klasifikaci a kvantifikaci poruch chůze pomocí metod strojového učení, jehož autory jsou Ing. Jiří Mošna, MBA, CLP, RTTP, a MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D., z Centra transferu biomedicínských technologií ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Poruchy chůze vyvolané neurologickým onemocněním – jako je například cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, polyneuropatie a další – zasahují významnou část světové populace a mají fyzický, psychologický a finanční dopad na pacienty a jejich rodiny. „Hlavním cílem záměru je analyzovat a kvantifikovat vztah mezi pohybovou koordinací a poruchou chůze, sledovat vývoj poruchy v čase a podporovat rehabilitaci pacientů. Navazujícím cílem je včasné varování osob s poruchami chůze z různých příčin (stáří, neurologické poruchy, pohybové poruchy a úrazy) před pádem. Vyvíjený systém dokáže odhalit v prvním kroku (v reálném čase) poruchu chůze a pak v druhém kroku (následným zpracováním) identifikovat relevantní poruchy chůze, jejich rozsah a závažnost a pravděpodobnou příčinu původu poruchy,“ vysvětlují autoři, podle nichž systém pomáhá sledovat vývoj chorob a poruch chůze a směřovat ke zlepšování kvality chůze, včetně počítačem navigované rehabilitace chůze.

24-DIGI 1 AWARD Foto 4_Adam Klocperk_čestné uznání

Uznání projektu PIDLA

Porota v tomto roce také navrhla čestné uznání v kategorii existující projekt pro MUDr. Adama Klocperka, Ph.D., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. Oceněn byl za svůj projekt aplikace PIDLA (Primary ImmunoDeficiency Look‑up App), která usnadňuje diagnostiku vzácných poruch imunitního systému. Těchto onemocnění je v současné době rozeznáváno mezinárodní federací imunologických společností IUIS (International Union of Immunological Societies) přes 450. „Pomocí intuitivního webového rozhraní na základě laboratorních a klinických příznaků, které lékař na svém pacientovi pozoruje, nabízí aplikace nejpravděpodobnější diagnózy. Za účelem jejich vyhledání a seřazení využívá sofistikovaných algoritmů designovaných ve spolupráci s odborníkem na datovou vědu. Uživateli nabízí přehledný seznam pěti až deseti onemocnění, včetně vizualizace jejich podobnosti se zadanými symptomy a s odkazy na podrobnější popis onemocnění na externích stránkách,“ vysvětlují princip organizátoři soutěže. Projekt PIDLA si podle Adama Klocperka klade za cíl navést lékaře k zacílení dalších vyšetření, a tím i k urychlení diagnostického procesu, dřívějšímu nasazení specifické individualizované terapie a následnému sledování pacienta.

Ocenění pomáhá při hledání nových partnerů

Do letošního ročníku cen Czech DIGI@MED Award se přihlásilo 19 projektů, což je takřka o sto procent více než v předchozím roce. „Těší nás rostoucí zájem i kvalita zapojených projektů. Trendem se letos stalo zaměření na neurologii a využití umělé inteligence v oblasti rehabilitace,“ uvedl za organizátory Vladimír Finsterle. Soutěž podle organizátorů nejen zvyšuje prestiž projektů a je motivací k cílenému a smysluplnému vývoji inovací, ale může jejich autorům poskytnout i významnou pomoc při financování. „Většina projektů je financována z vlastních zdrojů autorů, popřípadě z grantů nemocnic. Umístění na předních příčkách Czech DIGI@MED Award pomáhá ve zviditelnění a je velkým benefitem při hledání partnerů pro další rozvoj,“ vysvětlují organizátoři.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…