Přeskočit na obsah

Počet skvělých inovativních projektů prudce vzrostl

24-DIGI 1 AWARD Foto 3_Dr. Oldřich Vyšata_1.místo v kat. Data
Foto Czech Digi@Med Award

Společnost Roche po roce opět rozdala ceny Czech DIGI@MED Award. Ve čtvrtém ročníku soutěže ocenila inovativní projekty přinášející nová digitální a mobilní řešení ve zdravotnictví. Hodnotil se nejlepší nápad, nejlepší existující řešení a nejlepší inovace v oblasti dat. Tento rok byl přihlášen takřka dvojnásobek projektů než loni. Podle pořadatelů roste i kvalita. Letošním trendem bylo zaměření na neurologii a využití umělé inteligence v oblasti rehabilitace.

Cílem soutěže Czech DIGI@MED Award, kterou pořádá biotechnologická společnost Roche již čtvrtým rokem, je poukázat na české inovativní projekty v oblasti digitalizace zdravotnictví. Slibné projekty českých vizionářů, inovátorů a startupů se díky soutěži dostávají z přítmí laboratoří a pracoven na světlo, které jim dodává tolik potřebnou známost a prestiž pro další rozvoj. Vítězné projekty navíc získávají i finanční ocenění v celkové výši 300 tisíc korun, tedy 100 tisíc korun pro každého vítěze v jedné ze tří kategorií.

Tři kategorie: Idea, řešení, data

Porota složená ze třinácti renomovaných odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, IT, ale i obchodu a marketingu, hodnotí přihlášené projekty ve třech kategoriích – nápad, existující řešení a sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely. Prvním hodnotícím kritériem je tzv. míra disruptivity – to znamená, nakolik je inovace radikální a jak překonává a vytlačuje stávající technologii. Mezi další kritéria patří míra dopadu na uživatele, tedy jaký přínos má inovace pro konečné uživatele. Podobně se pak hodnotí i míra pozitivního dopadu na velikost populace. Posledním, ale neméně podstatným z hlavních hodnotících kritérií je míra proveditelnosti projektu. Kromě těchto stěžejních atributů pak porota hodnotí u projektů také věcnost, udržitelnost, nákladová dilemata a schopnost deinstitucionalizace, resp. jak projekt podporuje komunitu.

Nejlepší nápad roku

Vítězem letošního ročníku Czech DIGI@MED Award v kategorii „Nápad“ se stal Mgr. Václav Krucký z Výzkumného ústavu pro klinickou rehabilitaci a fyzioterapii v Ostrově. Do soutěže se přihlásil s projektem setu pro diagnostiku psychomotorického vývoje kojenců. Projekt spočívá ve snímání pacientů kojeneckého věku v průběhu prvního roku života v pravidelných intervalech ne delších než jeden měsíc, a to za účelem včasné diagnostiky odchylek v motorickém vývoji. „Tělo kojence bude položené na průhledném plexiskle, které umožní snímání spodní kamerou a zároveň nasnímá opěrné plochy. Současně se budou postupně snímat polohy, do nichž se dítě vývojově dostane. Nejprve v poloze na zádech, následně v poloze na boku, poté v poloze na břiše, a nakonec v poloze na čtyřech,“ popisují pořadatelé vítězný projekt. Snímání kojeneckého těla a opěrných ploch těla má umožnit velmi přesné propočty, a to jak stability těžiště těla, tak také dynamiky pohybového vývoje. „Propočty mezi body opory a body pohybu se stanou základem pro řešení úloh včasné diagnostiky poruch hybného aparátu u kojenců,“ vysvětluje autor projektu princip inovace.

Nejlepší existující řešení

Ocenění nejlepšího existujícího řešení, o které se však mohou dle pravidel soutěže utkat jen projekty, jež nejsou na trhu déle než rok, získal doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., z Masarykovy univerzity. Docent Světlák soutěžil s projektem MOÚ MindCare – první českou mobilní aplikací na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty. Pomocí moderních technologií mají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Jedná se o osmitýdenní program, který vychází ze struktury v zahraničí používaných programů na podporu duševního zdraví. Aplikace má výhodu, že ji pacient může absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon. Aplikace je ke stažení zdarma přes platformu Google Play nebo App Store pro všechny pacienty MOÚ. Prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení pacienty v průběhu osmi týdnů naučí to, co je z hlediska současné klinické psychologie a psychoterapie klíčové pro podporu duševního zdraví v nemoci a procesu uzdravování. Aplikace má také vlastní webové stránky www.mou‑mindcare.cz.

Nejlepší projekt v oblasti dat

Vítězným projektem v kategorii dat se stalo pohybové čidlo ke klasifikaci a kvantifikaci poruch chůze pomocí metod strojového učení, jehož autory jsou Ing. Jiří Mošna, MBA, CLP, RTTP, a MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D., z Centra transferu biomedicínských technologií ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Poruchy chůze vyvolané neurologickým onemocněním – jako je například cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, polyneuropatie a další – zasahují významnou část světové populace a mají fyzický, psychologický a finanční dopad na pacienty a jejich rodiny. „Hlavním cílem záměru je analyzovat a kvantifikovat vztah mezi pohybovou koordinací a poruchou chůze, sledovat vývoj poruchy v čase a podporovat rehabilitaci pacientů. Navazujícím cílem je včasné varování osob s poruchami chůze z různých příčin (stáří, neurologické poruchy, pohybové poruchy a úrazy) před pádem. Vyvíjený systém dokáže odhalit v prvním kroku (v reálném čase) poruchu chůze a pak v druhém kroku (následným zpracováním) identifikovat relevantní poruchy chůze, jejich rozsah a závažnost a pravděpodobnou příčinu původu poruchy,“ vysvětlují autoři, podle nichž systém pomáhá sledovat vývoj chorob a poruch chůze a směřovat ke zlepšování kvality chůze, včetně počítačem navigované rehabilitace chůze.

24-DIGI 1 AWARD Foto 4_Adam Klocperk_čestné uznání

Uznání projektu PIDLA

Porota v tomto roce také navrhla čestné uznání v kategorii existující projekt pro MUDr. Adama Klocperka, Ph.D., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. Oceněn byl za svůj projekt aplikace PIDLA (Primary ImmunoDeficiency Look‑up App), která usnadňuje diagnostiku vzácných poruch imunitního systému. Těchto onemocnění je v současné době rozeznáváno mezinárodní federací imunologických společností IUIS (International Union of Immunological Societies) přes 450. „Pomocí intuitivního webového rozhraní na základě laboratorních a klinických příznaků, které lékař na svém pacientovi pozoruje, nabízí aplikace nejpravděpodobnější diagnózy. Za účelem jejich vyhledání a seřazení využívá sofistikovaných algoritmů designovaných ve spolupráci s odborníkem na datovou vědu. Uživateli nabízí přehledný seznam pěti až deseti onemocnění, včetně vizualizace jejich podobnosti se zadanými symptomy a s odkazy na podrobnější popis onemocnění na externích stránkách,“ vysvětlují princip organizátoři soutěže. Projekt PIDLA si podle Adama Klocperka klade za cíl navést lékaře k zacílení dalších vyšetření, a tím i k urychlení diagnostického procesu, dřívějšímu nasazení specifické individualizované terapie a následnému sledování pacienta.

Ocenění pomáhá při hledání nových partnerů

Do letošního ročníku cen Czech DIGI@MED Award se přihlásilo 19 projektů, což je takřka o sto procent více než v předchozím roce. „Těší nás rostoucí zájem i kvalita zapojených projektů. Trendem se letos stalo zaměření na neurologii a využití umělé inteligence v oblasti rehabilitace,“ uvedl za organizátory Vladimír Finsterle. Soutěž podle organizátorů nejen zvyšuje prestiž projektů a je motivací k cílenému a smysluplnému vývoji inovací, ale může jejich autorům poskytnout i významnou pomoc při financování. „Většina projektů je financována z vlastních zdrojů autorů, popřípadě z grantů nemocnic. Umístění na předních příčkách Czech DIGI@MED Award pomáhá ve zviditelnění a je velkým benefitem při hledání partnerů pro další rozvoj,“ vysvětlují organizátoři.

Sdílejte článek

Doporučené