Přeskočit na obsah

Porodní asistentka: Chci pracovat na JIP

Jsem registrovanou porodní asistentkou, v oboru jsem pracovala 3 roky. Bohužel porodnice, ve které jsem pracovala, se zavřela a v tomto oboru práci v okolí bydliště neseženu. V nemocnici, ve které pracuji, se mi naskytla příležitost pracovat na oddělení intenzivní péče, práce se mi líbí a měla bych velký zájem se tomuto oboru věnovat i dál. Jezdím i na cyklistické závody jako zdravotník. Je možné získat registraci jako všeobecná sestra bez odborného dohledu nějakou zkouškou k vydání osvědčení nebo nějakou jinou cestou,  aniž bych musela znovu studovat VŠ nebo VOŠ?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstek úseku regulace nelékařských povolání.

Pokud jste obor porodní asistentka vystudovala na SZŠ nebo VOŠ, získala jste tím zároveň odbornou způsobilost všeobecné sestry podle §5 písm. f) a g) zákona č. 96/2004 Sb.

O registraci – osvědčení k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu – můžete zažádat až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry a doložení 40 kreditů z účasti na celoživotním vzděláván.

Praxe zdravotníka na cyklistických závodech nelze započítat do výkonu povolání všeobecné sestry.

Teoretickou zkouškou k vydání osvědčení lze nahradit chybějící kredity z celoživotního vzdělávání, 3-letý výkon povolání všeobecné sestry nelze zkouškou nahradit. V této souvislosti upozorňujeme, že podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání rozumí výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené