Přeskočit na obsah

Portál NZIP buduje svou pozici a zaměří se na regiony

e-learning, ruce
Foto: shutterstock.com

Maják ověřených zdravotních informací v nepřehledných vodách internetu slouží už tři roky, další rozvoj má zajištěn. Kromě článků pro laiky jsou na něm už i data pro profesionály.

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je v provozu tři roky. Končí tak období projektové podpory z tříletého projektu v rámci evropského operačního programu Zaměstnanost – efektivní veřejná správa. Portál by se měl ovšem dál kontinuálně rozvíjet, má naplánované další financování.

Mezi hlavní cíle NZIP od počátku patří zvýšení důvěry veřejnosti v oblasti zdravotnických informací. Provozovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky a správnost obsahu garantuje ministerstvo zdravotnictví. Na obsahu se do velké míry podílí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

„Jsem rád, že se bavíme o tom, aby se NZIP rozvíjel a aby každý, kdo bude hledat na internetu informace o zdraví, šel rovnou na NZIP, a ne někam do hlubin internetu,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic na nedávné konferenci NZIP.

Jak řekl předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina, téměř každá významná odborná společnost delegovala nějakou osobnost, která s portálem spolupracuje na ověřování aktuálnosti článků o zdraví. „V internetových vyhledávačích byla v českém jazyce situace strašná, proto jsme se rádi do projektu zapojili,“ řekl Svačina. NZIP se daří umisťovat na předních pozicích při vyhledávání zdravotních témat v nejpoužívanějších vyhledávačích, a tak zlepšovat informovanost pacientů.

Podle RNDr. Martina Komendy, koordinátora projektu NZIP, je platforma funkční a původní záměry se daří naplňovat, i když se vize postupně mění. Denně má NZIP řádově deset tisíc návštěv, navýšení návštěvnosti může podpořit naplánovaná dlouhodobá propagace. „NZIP původně směroval hlavně na laickou veřejnost, ale dnes je to deštník, který zastřešuje všechny zdravotní informace, i pro odborníky,“ poznamenal na konferenci, která se mimo jiné věnovala zveřejňování datových sad a otevřených dat z resortních referenčních statistik na NZIP. Těžiště portálu ale nadále leží ve zlepšování zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. „Nově zavádíme herní prvek. Na portálu bude dvanáct samotestů v oblasti zdravotní gramotnosti. Inspirovali jsme se populárními testy, jaké dělají média,“ uvedl jednu z novinek Komenda.

Původní evropský projekt podpory NZIP, který končí 30. 6., měl objem zhruba 30 milionů korun a ten navazující bude zhruba stejně velký. „První projekt končí, podle mě má hmatatelné výsledky. Druhý projekt potrvá od července 2023 další tři roky. Veškerá jednání směřují k tomu, aby se následně stal NZIP standardní agendou a rozpočtovou položkou a další projekty už nebyly potřeba. Z projektu se stává aktivita,“ uvádí Komenda. NZIP potřebuje setrvalý technologický rozvoj a finance na podporu autorů. Kromě ČLS JEP spolupracuje NZIP také se Státním zdravotním ústavem a dalšími organizacemi.

Doporučené