Přeskočit na obsah

Poskytování pravidelných informací poskytovatelům zdravotních služeb

Přehledy mají pouze informativní charakter a smluvním partnerům jsou zasílány výhradně prostřednictvím e-mailu.

Sestava č. 1 Finanční náklady VZP ČR na LP na recept a ZP na poukaz obsahuje kumulované náklady za IČZ za dané období (od počátku roku po aktuálně sledovaný měsíc) v aktuálním i referenčním roce a jejich rozdíl, a to v rozdělení dle skupin materiálu: náklady na předepsané LP za HVLP (hromadně vyráběné LP), IVLP (individuálně vyráběné LP) a na předepsané ZP na poukaz. V segmentu praktických lékařů se náklady na ZP dále člení na pomůcky pro inkontinentní a náklady na ostatní ZP na poukaz.

Sestava č. 2 Náklady VZP ČR na vyžádanou péči obsahuje bodové náklady a náklady v Kč (ZUM, ZULP, balíčky) na vyžádanou extramurální péči v aktuálním i referenčním roce a jejich rozdíl, a to v rozdělení vyžádaných smluvních odborností komplementu, které vstupují i do výpočtu regulačních srážek. Jedná se o odbornosti 222, 801, 802, 807 až 810, 812 až 819 a 823. U praktických lékařů se dále sleduje i odbornost 902 a odbornost 001, resp. 002, pod kterou je uvedeno bodové ohodnocení vlastních výkonů 02230, 01443, 02220, 01445, 01146, 01147, 01148, 02222.

Sestavy č. 1 a č. 2 jsou smluvním partnerům zasílány měsíčně. První přehledy za aktuální rok jsou zasílány za období leden až březen obvykle do konce května, poslední přehledy za období leden až říjen do konce prosince. V případě zájmu o podrobnější rozpis nákladů je možné údaje v přehledu rozklíčovat až na jednotlivé identifikační kódy péče.

Sestava č. 3 Racionální preskripce podává přehled o struktuře preskripce LP a možných potenciálních úsporách. Zasílá se čtvrtletně vybraným poskytovatelům, kteří mají nejvýznamnější potencionální úspory v dané odbornosti. Lze je zasílat také dalším poskytovatelům v případě jejich zájmu. Přehledy S3 se skládají se dvou souborů: Základní přehled informuje o celkové struktuře preskripce LP podle množství, úhrady a potencionální úspory, pokud by místo nákladnější byla předepsána levnější varianta. Je řazen chronologicky i za uplynulá období. Detailní přehled přináší informaci o potencionální úspoře pro aktuální čtvrtletí u LP rozdělených do kategorií podle ceny (kategorie A – preferovaný lék, kategorie B – nedoporučovaný lék, kategorie C – nákladný lék). Informuje o možné úspoře, pokud by nákladnější léky v kategorii B, C byly nahrazeny kategorií A.

Sestava č. 4 Pozitivní listy podává informaci o preskripci skupin léků na Pozitivním listu a vypočtené částce bonusu. Systém čtvrtletních bonusů má za cíl ocenit poskytovatele za aktivní spolupráci s VZP ČR při generování úspor, aniž by docházelo k omezování léčby. Bonus je vypočten podle podílu preskripce léčiv z Pozitivního listu v rámci příslušných ATC (7) a je přiznán poskytovateli, který dosáhne alespoň 50 % objemu úhrady preskripce léků na Pozitivním listu ve srovnání s jeho celkovou preskripcí. Finanční částka bonusu není určena k výplatě, ale snižuje celkové roční náklady za preskripci LP pro účely výpočtu regulačních mechanismů. Na Pozitivní list zařazuje VZP ekonomicky nejvýhodnější varianty ve skupině léčiv se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání a stejnou sílou. Pro pacienty jsou tato léčiva vždy bez doplatku. Základní myšlenkou je, že pokud na určitou nemoc existuje více zaměnitelných léků se stejnou účinnou látkou s různou cenou, může lékař předepsat pro pacienta nejlevnější přípravek, samozřejmě pokud je to z medicínského hlediska možné; Pozitivní listy mají pouze doporučující charakter.

Pavla Svobodová,
referát úhrad a regulačních mechanismů, RP Plzeň

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…