Přeskočit na obsah

Poslanci jednají o změnách úhrad inovativních léků

Poslanci se začali zabývat rozsáhlou změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má mimo jiné usnadnit vstup léků na vzácná onemocnění i vysoce inovativních nových léků na český trh a sjednotit proces rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pacienta. Pokud bude návrh přijat, mělo by se více pacientů dostat k novým léčivům standardní cestou, a tak by se mohlo ulevit od přebujelého využívání paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění o mimořádné individuální úhradě.

Návrh také prodlužuje nárok na úhradu umělého oplodnění o jeden rok, mění úhrady ve stomatologii a oftalmologii a umožňuje sestrám za určitých okolností samostatně předepisovat některé zdravotnické prostředky na poukaz.

„Všechny politické strany mají poradce, kteří vidí, jak tuto novelu vylepšit,“ upozornila předsedkyně zdravotního výboru prof. Věra Adámková (za ANO) na únorové schůzi výboru a vyzvala poslance, aby připravili případné pozměňovací návrhy k diskusi na uzavřeném kulatém stole k této novele 17. března, aby bylo dost prostoru o nich jednat.

Řadu nápadů podle Adámkové mají také zástupci poskytovatelů. „Zákon považujeme za důležitý, aby byl inovován v rámci možností. Chceme, aby prošel,“ uvedla. Z vyjádření prof. Adámkové vyplynulo, že by projednání návrhu do konce volebního období mělo být reálné a že je prioritou. Časově podle ní vše směřuje k tomu, aby byl návrh ve Sněmovně definitivně schválen na květnové schůzi, tak aby Senát dostal materiál do letních prázdnin.

Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která novelu od počátku podporuje, bude ještě vhodné doladit některé detaily nových pravidel úhrad pro vysoce inovativní léčivé přípravky. „Novela například upravuje stanovení úhrady pro VILP, tzv. dočasnou úhradu. Přestože je tento krok koncepčně důležitý, navrhované znění obsahuje nedostatky, které v konečném důsledku využití upraveného principu stanovení úhrady znemožňují,“ uvedl pro Medical Tribune výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. Připomínky má také k navrženým úpravám stanovení cen a úhrad a referencování cen. „Pokud dojde k úpravě výše uvedených nedostatků této části novely, bude zajištěna srovnatelná dostupnost nejmodernější léčby pro české pacienty, jako je tomu například v Německu, Rakousku nebo ve Francii,“ shrnul ředitel Dvořáček.


K VĚCI...
Novela přispěje ke kultivaci systému veřejného zdravotního pojištění
Hlavním cílem novely zákona je zjednodušení a zvýšení transparentnosti vstupu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a VILP do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že poslední významná změna v této oblasti proběhla v roce 2011 a v mezidobí došlo k dalšímu rozvoji v oblasti výzkumu a vývoje léčivých přípravků, je třeba tomu přizpůsobit také platnou legislativu. Novela vytváří zcela novou systémovou cestu vstupu pro léčivé přípravky určené k léčbě vzácných onemocnění, čímž se výrazně posílí jistota pacientů s ohledem na dostupnost moderní léčby. Zároveň je vytvořen unikátní proces posuzování těchto léků, do kterého jsou nově zapojeny i odborné společnosti a pacientské organizace, které by měly nominovat své zástupce do poradního orgánu MZ. Ten bude následně hodnotit jednotlivé přípravky, přičemž o stanovení úhrady následně na základě tohoto zhodnocení rozhodne Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento přístup umožní přesun významného množství léčivých přípravků, které jsou v této chvíli dostupné pouze na základě individuálně schvalované úpravy přes paragraf 16, do systémové úhrady. Vytvoří tak pro pacienty bezpečný a předvídatelný přístup k terapii a zdravotnickým zařízením umožní udržitelné financování. Zároveň nehrozí dramatické navýšení výdajů zdravotního rozpočtu.
Novela obsahuje několik částí, které je vhodné v průběhu jednání upravit. Nicméně i přesto představuje zásadní úpravu, která přispěje ke kultivaci systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Doufám proto, že mnohaleté úsilí odborníků, pacientských organizací, pojišťoven, ministerstev a dalších státních úřadů nepřijde vniveč a novela úspěšně projde celým legislativním procesem.
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M,
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené