Přeskočit na obsah

Poslanci schválili zavedení sdíleného lékového záznamu

Návrh novely zákona o léčivech, který vláda předložila loni v říjnu, prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně suverénně 103 hlasy ze 155 přítomných. „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. Díky sdílenému lékovému záznamu bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ očekává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lékař a lékárník bude moci nahlížet do lékového záznamu svého pacienta, pokud s tím pacient nevysloví nesouhlas. Pokud pacient vysloví nesouhlas, může ho později odvolat, nebo vyslovit souhlas s nahlížením pro konkrétního lékaře nebo lékárníka.

Ministerstvo zdravotnictví doufalo, že sdílený lékový záznam začne fungovat mnohem dříve, novela nabrala zpoždění. Účinná má být od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícím po vyhlášení. Pak poběží šestiměsíční lhůta, během které ještě nebude možné do sdílených záznamů nahlížet, a pacienti mají možnost vyslovit nesouhlas s nahlížením. Pokud by tedy novela prošla Senátem a podepsal ji prezident například v září, bude účinná od listopadu, a v červnu 2020 budou moci lékaři a lékárníci nahlížet.

Několik poslanců ještě během třetího čtení vyzvalo k tomu, aby se v dalším projednávání ještě zjednodušila cesta, jak ze systému vystoupit. „Pokud má lékový záznam v České republice fungovat, tak potřebujeme, aby byl co nejvíc naplněn pacienty. A za těchto okolností jsme jako klub KDU-ČSL ochotni přistoupit na systém opt-out (předpolkádaný souhlas s možností vystoupit ze systému, pozn. red.). Ale velmi bych si přál, aby ministerstvo pracovalo ještě na kultivaci aktivně vysloveného nesouhlasu u pacientů, kteří skutečně nechtějí z různých důvodů, aby s jejich lékovým záznamem bylo nakládáno a bylo do něj nahlíženo. To technické a procesní řešení opravdu není na úplně vlídné úrovni směrem k pacientům,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

Podle ministra je ale už nyní možností, jak sdílený záznam znepřístupnit, dost. „Stačí napsat dopis. Jediná věc je, že ten podpis musí být úředně ověřen,“ uvedl ministr. Kromě toho je možné zamítnout nahlížení i elektronicky.

Novela zákona o léčivech obsahuje také úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 procent ceny.

Návrh přilepený k hlasované novele, podle kterého by mohly internetové lékárny vydávat léky na recept, neprošel. Pro hlasovala jen jedna poslankyně, jeho předkladatel poslanec Patrik Nacher při hlasování chyběl.

 

 

Kdo může vidět lékový záznam?
* Chce-li lékař nebo klinický farmaceut poprvé nahlédnout do lékového záznamu pacienta, je lékový záznam pacienta zpřístupněn lékaři a klinickému farmaceutovi až po prokázání totožnosti pacienta u poskytovatele zdravotních služeb; tato podmínka nemusí být splněna pro lékaře a klinické farmaceuty u poskytovatele, u kterého již v rámci poskytnutí zdravotní služby byl pacientovi předepsán elektronický recept. Totožnost pacienta se prokazuje prostřednictvím systému eRecept ověřením čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v základním registru obyvatel.
* Lékař může za podmínek podle § 81e nahlížet na údaje pacienta prostřednictvím jeho lékového záznamu pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to jako
a) lékař registrujícího poskytovatele zdravotních služeb,
b) jiný ošetřující lékař při poskytování zdravotních služeb, nebo
c) lékař v rámci zásahu zdravotnické záchranné služby.
* Klinický farmaceut může za podmínek podle § 81e nahlížet na údaje pacienta prostřednictvím jeho lékového záznamu pouze v rámci své činnosti vykonávané u poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tímto poskytovatelem tomuto pacientovi.
* Farmaceut může za podmínek podle § 81e nahlížet na údaje prostřednictvím lékového záznamu pacienta pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to
a) při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného elektronického receptu, na který dosud nebyly vydány všechny předepsané léčivé přípravky, nebo
b) po zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v rámci osobní konzultace s pacientem, který farmaceutovi předloží tento doklad totožnosti.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené