Přeskočit na obsah

Pracovní skupina WHO řešila v Praze dostupnost nákladných léků

A7 iStock-1160679694
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Na ministerstvu zdravotnictví proběhlo první jednání jedné z pracovních skupin platformy WHO „Novel Medicines Platform“, která má za cíl zlepšení dostupnosti a spravedlivý přístup k účinným, novým a nákladným lékům v Evropě. To se mimo jiné týká extrémně drahých léků na 6 000 až 8 000 vzácných onemocnění, která jen v Evropě postihují přibližně 30 milionů pacientů.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka současný trh nedokáže naplnit potřeby pacientů, což se týká zejména menších zemí, jako je právě Česká republika. „Stávající dynamika trhu nesplňuje potřeby pacientů – zejména těch z menších zemí. To chceme změnit,“ uvedl Dvořáček, podle kterého představuje platforma Novel Medicines Platform, resp. činnost pracovní skupiny, která zasedla v Praze, jedinečnou příležitost tuto změnu nastartovat.

Cílem je najít cestu

Cílem nové lékové platformy je na základě spolupráce všech stakeholderů nalézt cestu ke zlepšení dostupnosti a spravedlivému přístupu k léčbě evropských pacientů. Čtyři tematicky zaměřené pracovní skupiny mají identifikovat konkrétní opatření včetně pilotních návrhů. V rámci Novel Medicines Platform jde konkrétně o zřízení mechanismu, který by podpořil dialog a výměnu znalostí mezi členskými státy, nestátními subjekty a všemi stakeholdery. Ti by se měli dohodnout na opatřeních, která zvyšují transparentnost a budují důvěru podporující spolupráci a také umožňují správně zhodnotit situaci a navrhnout kroky k nápravě. Spolupráce všech zúčastněných stran by měla být podle WHO dobrovolná a současně solidární, aby bylo dosaženo lepšího přístupu pacientů k lékům bez ohledu na to, kde v Evropě žijí. Za tímto účelem si platforma klade za cíl vytvořit pravidla týkající se plateb, cen a hodnocení zdravotnických prostředků, která ovšem současně respektují potřebu udržitelnosti zdravotních systémů i soukromého sektoru.

Čtyři problémy, čtyři týmy

Pracovní skupiny se zabývají tématy transparentnosti, udržitelnosti, antimikrobiální rezistence a solidarity. V případě transparentnosti jde například o zprůhlednění trhů s léčivy, vakcínami a zdravotnických prostředků. Pracovní skupina zabývající se udržitelností má kupříkladu za úkol zkoumat stávající pravidla cenotvorby. Pokud jde o antimikrobiální rezistenci, má pracovní skupina identifikovat možnosti, jak podpořit mechanismy, které by umožnily setrvalý výzkum a vývoj nových antimikrobiálních látek. Pracovní skupina, která jednala v Praze, se však zabývala tématem solidarity, kterou mohou někteří pacienti pociťovat bezprostředněji ve formě nedostupnosti zejména inovativních léčiv.

Zajištění dostupnosti inovativních léků

Na pražském zasedání se podle ministerstva zdravotnictví pracovní skupina zabývala například nedostatkem dat a související nejistotou při rozhodování o ceně a úhradě inovativních léčivých přípravků. „Dalším tématem byly i možnosti dobrovolné spolupráce mezi evropskými státy v oblasti společné poptávky a zajištění dostupnosti inovativních léčivých přípravků,“ upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Tématem pracovní skupiny NMP, která zde probíhá, je solidarita. Solidarita mezi zeměmi a mezi zúčastněnými stranami. Dnes příliš mnoho lidí v evropském regionu WHO nemá přístup k lékům, které potřebují, a příliš často je to proto, že výzvy k solidaritě nezazněly dostatečně hlasitě,“ konstatovala po jednání skupiny Natasha Azzopardi‑Muscat, ředitelka divize zdravotních politik a systémů z regionální kanceláře Světové zdravotnické organizace pro Evropu. V následujících měsících by měla proběhnout jednání všech zmíněných pracovních skupin platformy Novel Medicines Platform. Podle ministerstva zdravotnictví tak dojde k propojení 51 členských států, 41 nestátních subjektů a 15 regionálních partnerů.

Sdílejte článek

Doporučené