Přeskočit na obsah

Praktici k návrhu úhrad pro rok 2024: To musí být omyl

lékařka, pacient
Foto: shutterstock.com

Návrh úhradové vyhlášky pro primární péči vzbudil u zástupců praktických lékařů dojem, že na ministerstvu zdravotnictví muselo dojít k omylu. Navýšení je menší a ve vyhlášce je postih pro praktiky, kteří neslouží na lékařské pohotovostní službě.

„Nemám důvod si myslet, že by pan ministr nechtěl splnit, co slíbil, spíš to na mě dělá dojem, že někteří úředníci nepochopili přesně zadání. Věřím, že si to vysvětlíme,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka. „Příslib, že primární péče dostane lepší podmínky, tu byl. Návrh úhradové vyhlášky tak nevypadá,“ shrnul Šonka.

Od 8. září je návrh úhradové vyhlášky pro rok 2024 ve vnitřním připomínkovém řízení a zástupci praktiků a praktických dětských lékařů mají hned několik bodů, na jejichž úpravě trvají. Ministerstvo zdravotnictví je ke změnám připraveno.

První, s čím praktici nesouhlasí, je celkové navýšení. Návrh praktickým lékařům podle jejich výpočtů přinese jen čtyřprocentní navýšení úhrad proti loňsku. Ministerstvo zdravotnictví deklaruje nárůst o osm procent a zdravotní pojišťovny spočítaly dopad jako více než osmiprocentní nárůst. Podle Šonky ale praktici musejí trvat na desetiprocentním růstu, jaký žádali i v dohodovacím řízení.

„Musí proběhnout diskuse v rámci připomínkového řízení k úhradové vyhlášce. Bude se hledat kompromis,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Praktici by měli růst výrazně víc než jiné segmenty. Záměr ministerstva byl, aby byl segment primární péče podpořen,“ dodal.

Náměstek Dvořáček uznal, že v návrhu vyhlášky není dobře formulována podpora pro sdružené praxe, tedy k tomu, aby dosud samostatný praktický lékař mohl přijmout, třeba i na zkrácený úvazek, do své ordinace jiného lékaře. O podporu sdružených praxí praktici také žádali v dohodovacím řízení, jedná se zejména o usnadnění jejich startu. Vznik sdružených praxí je důležitý pro stabilitu oboru.

Zástupci praktiků dále zásadně nesouhlasí s navrženým snížením kapitační platby pro praktické lékaře do 45 let, kteří nevyslyší výzvu kraje podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby. To je povinnost všech ambulantních lékařů, nově by ale za její nesplnění měli praktici pro dospělé přijít o část úhrad za své služby. Pro sdružení praktiků je to naprosto neakceptovatelné a nesmyslné.

Ani tím nespokojenost praktiků s návrhem nekončí. Nové výkony péče o dětské pacienty podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost podle návrhu nevyužijí praktici, ale specialisté a nemocnice. „Bavíme se o technickém provedení, chceme podpořit primární péči,“ ujistil Dvořáček. „Vlamujete se do otevřených dveří,“ poznamenal na naléhání doktorky Hülleové.

Sdílejte článek

Doporučené