Přeskočit na obsah

Praktičtí lékaři oslovili budoucího ministra

Jedním z výstupů výročního kongresu Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který proběhl minulý týden ve Zlíně, je dopis adresovaný budoucímu ministrovi zdravotnictví. Praktičtí lékaři v něm vyjadřují velké znepokojení nad komunikací současného Ministerstva zdravotnictví ČR s lékařskou veřejností, zejména s ambulantní složkou.

„Vážená paní (budoucí) ministryně, vážený pane (budoucí) ministře.“ Takto ve svém textu delegáti sjezdu praktických lékařů oslovili dopředu toho, kdo stane v čele resortu zdravotnictví. V tomto dopise praktici nabízejí spolupráci a varují před nedotaženým eReceptem.

Situace se podle nich při zavádění elektronické preskripce vyhrotila. „Zástupci České lékařské společnosti mnoho let pracovali v různých odborných komisích na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Proto není rozhodně pravda, jak často zejména současné vedení MZ ČR tvrdí, že lékařská veřejnost měla pět let na přípravu a nic v tomto ohledu nedělala. Musíme se proti tomu ohradit a konstatovat, že naopak zodpovědné státní instituce mnoho let zcela promrhaly a nyní se snaží nedostatečně připravený projekt prosadit nesmyslně silou. Tragikomický je například fakt, že funkcionalita se z pohledu uživatele od zavedení eRp v roce 2011 téměř vůbec nezměnila a největší problém – inicializace eRp – zůstala přes opakované sliby stejně těžkopádná,“ píše se v tomto dokumentu.

Podmínkou povinné ePreskripce podle praktiků bylo několik bodů, které buď měly být splněny, nebo měla být ePreskripce příslušným předpisem změněna na nepovinnou. Patří sem:

Mezi tyto body patří:

  1. oproti současnému systému výrazně zjednodušená aktivace eRp na základě registru zdravotnických pracovníků. Lpění na identifikaci pomocí ePodpisu je vysvětlitelné pouze neschopností nebo korupcí, neboť administrativa kolem ePodpisu vyvádí ročně několik desítek miliónů korun ze zdravotního systému soukromým firmám (např. na Slovensku je problém již vyřešen),
  2. stanovení jasných pravidel pro zachování nezbytné dvojkolejnosti elektronických a papírových receptů, aby v případě problémů nedošlo k ohrožení péče o nemocné,
  3. ekonomická i administrativní výhodnost pro všechny účastníky,
  4. podpora pokrytí vysokorychlostním internetem všech míst, kde je poskytována lékařská péče tak, aby mohl být eRp vystavován v reálném čase,
  5. dostatečné vytestování a zatížení systému před faktickou povinností,
  6. funkčnost lékového záznamu,
  7. možnost předepsat všechny druhy léků elektronicky.

Definitivní verze vyhlášky do dnešního dne nevyšla a její návrh tyto body až na výjimky neobsahuje. Když je zástupci ČLS v rámci připomínkového řízení navrhli doplnit, nebyly akceptovány. Navíc je obrovským paradoxem, že MZ ČR ve svém vlastním dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví, který v dubnu 2016 schválil ministr zdravotnictví a následně v listopadu 2016 i Vláda ČR, nedoporučuje povinné zavedení eRp od 1. ledna 2018 jako nepřipravené. Nyní navíc zástupci MZ ČR tvrdí, že není možné příslušné změny provést vyhláškou. Buď se tedy mýlí nyní, nebo uvádělo v omyl celou lékařskou veřejnost několik let.

Praktičtí lékaři nabízejí příštímu ministrovi spolupráci nejen na projektu eRp, která byla současným arogantním chováním zcela přerušena, ale i na koncepci zdravotní péče.

Ve Zlíně 10. listopadu účastníci XXXVI. výroční konference SVL ČLS JEP

Zdroj: SVL ČLS JEP

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…