Přeskočit na obsah

Praktikem na zaměstnanecký poměr

Být praktickým lékařem dnes zdaleka neznamená automaticky také být „svým pánem“. Pět týdnů dovolené, ordinační hodiny na míru, volno na vzdělávací akce, tři dny v roce na zotavenou, měsíční plat od 60 000 korun plus bonusy… Takhle lákají v četných inzerátech praktické lékaře do zaměstnaneckého poměru jak řetězce ordinací, tak polikliniky, ale i sdružené praxe a soukromé nadstandardní kliniky. Často rádi zaměstnají i ty lékaře, kteří dosud nemají ze všeobecného lékařství atestaci.

Sdružování praktických lékařů do zdravotnických zařízení, kde jich pracuje více najednou, je podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petra Šonky stále častější. „Jedná se o trend budoucnosti. Důvodů je celá řada,“ uvádí Šonka.

Zatímco sdružené praxe partnerských praktických lékařů mají podle Šonky řadu výhod, naopak v případě řetězců ordinací, které zaměstnávají lékaře bez atestace v oboru, vnímá zásadní rizika. „Je špatně, pokud se za sdružené praxe budou vydávat řetězce ordinací obsazených lékaři bez potřebné kvalifikace v našem oboru, jejichž činnost bude garantovat jeden lékař s kvalifikací, který notabene sedí v ordinaci vzdálené mnoho kilometrů. I taková zdravotnická zařízení máme,“ uvedl Šonka.

Praktických lékařů, kteří poskytují zdravotní služby jako zaměstnanci, zřejmě přibývá. A počítají se odhadem na stovky. V roce 2017 zaměstnávala známá síť praktických lékařů Moje ambulance ze skupiny Potysz Health celkem 95 lékařů a lékařek, od té doby dál roste.

Čtěte také

Také společnost MediClinic MUDr. Eduarda Bláhy a Ing. Pavla Vajskebra nabízí starším lékařům odkup jejich ordinace s tím, že je pak v ní zaměstnají, a mladším zase rezidenční místa. MediClinic má ve své síti podle vlastních webových stránek přes sedm desítek praktických lékařů, další ordinace praktických dětských lékařů a specialistů. Celkem působí na dvě stě místech v republice.

V poliklinikách a dalších zařízeních sítě EUC, která provozuje kliniky na čtrnácti místech v republice, je zaměstnáno celkem 131 praktických lékařů. Poměrně nová, ale dynamicky rostoucí síť Všeobecný lékař zaměstnává přes šedesát lékařů a lékařek.

Zdůrazňovat slovo „lékařky“ je tu namístě víc než obvykle. Mladé ženy, které se snaží skloubit rodinný život s tím pracovním, jsou totiž jednou ze skupin, které zaměstnání v oboru praktického lékařství láká nejvíc. Jedním z důvodů je možnost práce na zkrácený úvazek bez nutnosti nočních služeb. „Pouze zhruba čtyřicet ze 131 praktických lékařů u nás pracuje na 40 hodin týdně, většina má zkrácený úvazek. Zkrácené úvazky jsou u nás benefitem a podporujeme je,“ říká HR ředitelka EUC Mgr. Šárka Češková Snížková, MBA.

Další skupinou jsou absolventi, kteří jako zaměstnanci získávají zkušenosti a specializační přípravu, aby si pak mohli založit nebo od někoho převzít vlastní praxi. Podle lidí z oboru ale přibývá také těch, kteří jdou do primární péče z nemocnic. I kdyby třeba jen jednou nohou. Přitom nechtějí nést odpovědnost a administrativu vlastní ordinace. „Poslední dobou se nám objevují lékaři a lékařky, kteří přicházejí z nemocnic do ambulantního sektoru a nechtějí jít do privátu. Jen nechtějí sloužit tolik hodin přesčasů,“ říká Češková Snížková.

Podobný trend vidí i v síti Všeobecný lékař. „Často jsou to zkušení internisté. Víte, jak vypadá situace v nemocnicích. Ti lidé jsou unavení. Chtějí dělat dobře medicínu, mít na ni čas – a také se někdy vyspat. A tak si sníží úvazek na interně v nemocnici a jdou na tři dny v týdnu k nám. Pomalu si dodělávají atestaci ze všeobecného lékařství,“ říká zakladatelka sítě MUDr. Olga Janovská.

Být jako praktický lékař zaměstnancem ve sdružené ordinaci více lékařů nebo ve větší síti přináší výhodu zástupů, konzultací, a také do určité míry odclonění od zbytné administrativy a dohadování se zdravotními pojišťovnami. „I mezi praktickými lékaři je část, která se nechce zabývat zdravotními pojišťovnami, účetnictvím a dalšími administrativními záležitostmi, které s chodem soukromé lékařské praxe souvisejí,“ vysvětloval před časem zakladatel sítě Moje ambulance Marek Potysz pro deník E15.

To potvrzuje i Češková Snížková. „Můžeme jim nabídnout, že se postaráme o IT, administrativu, jednání s pojišťovnami, SÚKL, hygienou a jinými dozorovými orgány či o nábor pacientů. Jako zaměstnanci nemusejí řešit nájmy, hypotéky nebo zástupy, když si chtějí vzít dovolenou,“ uvádí. Navíc vnímá jako výhodu to, že v zařízeních EUC praktičtí lékaři sdílejí informace se specialisty. „V našich klinikách jsou praktičtí lékaři součástí týmu, pod jednou střechou s ostatními odbornostmi, a mají přehled o tom, jak jsou léčeni jejich pacienti, i když je odešlou ke specialistům,“ říká.

Jedním z důvodů, proč rostou řetězce ordinací praktického lékařství, je podle vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Bohumila Seiferta, Ph.D., to, jak náročné je dnes samostatné vedení praxe. „Nároky na jednotlivého praktického lékaře z hlediska kvality, organizace a legislativy jsou takové, že samostatný lékař je může zvládnout jen s úsilím, které hraničí s vyčerpáním. Proto spontánně rostou řetězce, proto také spontánně lékaři zakládají sdružené praxe, proto je tolik lékařů, kteří nechtějí převzít odpovědnost za svoje vlastní praxe,“ řekl Seifert před časem v rozhovoru pro MT. Souvisí to podle něj ale také s přístupem mladých lidí, kteří si více cení rovnováhy pracovního a osobního života.

Chceme zachovat praktické lékařství jako svobodné povolání
Chybějí tu definice a pravidla sdružených praxí z hlediska organizačního, vlastnického, z hlediska smluvního vztahu s pojišťovnou, ale také z hlediska věcného a personálního vybavení, říká předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petr Šonka.
  • Vnímáte, že přibývá sdružených praxí praktických lékařů?
Termín sdružená praxe v České republice není definován. Pokud jako kritérium vezmeme pouze počet lékařů ve zdravotnickém zařízení, pak ano. Ordinací praktických lékařů, kde pracuje více než jeden lékař, přibývá. Jsem přesvědčen, že jich přibývat dál bude, že se jedná o trend budoucnosti. Důvodů je celá řada a je to na samostatnou analýzu. Jedním z důvodů je možnost spolupráce mezi lékaři, vzájemné zastupitelnosti, a tím lepší možnosti účastnit se vzdělávacích akcí nebo čerpat dovolenou. Další důvody jsou ekonomicko‑organizační. Například možnost sdílení čekárny a recepce, efektivnější organizace práce a tak dále.
  • Jaká mají sdružené praxe rizika?
Samy o sobě podle mě žádná rizika nepřinášejí. Záleží na tom, co ale budeme nazývat sdruženou praxí. Pokud v takové praxi pracuje více plně kvalifikovaných lékařů, rizika nevidím. Jiná věc je, pokud se za sdružené praxe budou vydávat řetězce ordinací obsazených lékaři bez potřebné kvalifikace v našem oboru, jejichž činnost bude garantovat jeden lékař s kvalifikací, který notabene sedí v ordinaci vzdálené mnoho kilometrů. I taková zdravotnická zařízení máme a ráda by se vydávala za sdružené praxe. To je samozřejmě špatně.
  • O jakých problémech sdružených praxí je řeč v současné debatě o standardu pro sdružené praxe?
Ten nejvážnější problém jsem již popsal. Obecně ale chybí definice toho, co vlastně sdružená praxe je z hlediska organizačního, vlastnického, právního, z hlediska smluvního vztahu s pojišťovnou, ale také z hlediska věcného a personálního vybavení. O tom všem diskutujeme a snažíme se takovou definici najít.
  • Ovlivňuje nějak práci praktického lékaře to, že je zaměstnanec – ať už v dobrém, nebo ve zlém?
To není nic nového, polikliniky mají v primární péči v České republice léta svoje místo. Hodí se ale především pro větší města. Praxe na malém městě či na venkově fungují spíše samostatně a předpokládáme, že budou mít tendenci se sdružovat. Jde o to, vytvořit jim k tomu podmínky a právní rámec. Rozhodně ale nemáme v úmyslu uměle takové praxe vytvářet či do nich někoho nutit. Co se týče lékaře v pozici zaměstnance, má jistě výhodu v tom, že nemá starosti s vedením praxe. Po skončení ordinace jde domů s čistou hlavou. Ideální je to třeba pro lékařky s malými dětmi. Mít svoji praxi kromě větší odpovědnosti přináší také větší svobodu a možnost organizovat si chod praxe dle vlastních představ.
  • Myslíte si, že praktických lékařů v pozici zaměstnanců bude přibývat?
Spíš předpokládám, že se do budoucna rozvine nějaká forma spoluvlastnictví či partnerství v ordinacích, ve kterých pracuje více než jeden lékař, podobně jako je tomu v některých západních zemích. Přirozeným zájmem a posláním Sdružení praktických lékařů ČR je zachovat výkon práce praktického lékaře jako svobodné povolání, jako podnikání svobodných lidí. Nabízíme proto svým členům maximum podpory k tomu, aby pro ně provozování soukromé praxe bylo co nejjednodušší, a naším cílem je také najít optimální model generační obměny tak, aby jednou měli možnost praxi předat někomu, kdo v jejich díle bude pokračovat.

 


K VĚCI…
Kvantitativní testy POCT okultního krvácení u PL
Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení nový seznam výkonů s bodovými hodnotami, který má platit od ledna 2019. Mimo jiné v něm mění výkony pro screening kolorektálního karcinomu v ordinacích praktických lékařů. Zařazuje tři nové výkony pro podporu optimalizace screeningu. Základní rozdíl je v přechodu z kvalitativních testů okultního krvácení do stolice na kvantitativní testy. Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici je považována za optimální metodu screeningu. Praktičtí lékaři budou moci vykazovat jak klinickou část screeningu před testem a po testu, tak i analytickou část, tedy samotný kvantitativní test prováděný přímo v ambulanci (POCT). „Zařazení těchto výkonů úzce souvisí s připravovanou koncepcí změn primární péče,“ píše se v důvodové zprávě k novému sazebníku. Jak dříve uvedl doc. Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, důležité je, že praktický lékař bude ohodnocen za screening jinak. „Stávající úhrada nepokrývala roli praktického lékaře ve screeningu. Praktický lékař až dosud byl vnímán jako ten, který především vlastní test provádí. Screening však spočívá především v komunikaci s pacientem; praktický lékař musí pacienta informovat, musí zhodnotit, jestli je pro screening vhodný, vysvětlit mu význam screeningu, ke screeningu ho dovést,“ vysvětlil Seifert.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené