Přeskočit na obsah

Přeshraniční eRecept: Česko drží tempo s čelem pelotonu

iStock-880861414
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V létě zřejmě půjde poslat eRecept do sedmi zemí Evropské unie. Zároveň si pacienti z těchto zemí budou moci vyzvednout eRecept od svého „domovského“ lékaře v některých českých lékárnách. Projekt přeshraničního eReceptu se zpozdil, ale nyní jde do finále.

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví dokončily přípravu přes­hraničního eReceptu. Aktuálně jsou naplánovány poslední mezistátní testy funkčnosti v produkčním prostředí, po kterých se bude ostrý provoz eReceptu mezi Českem a jednotlivými zapojenými státy rozbíhat v termínech určených Evropskou komisí.

Předpokládá se, že by první lékárny mohly být do systému zapojeny před letními měsíci. Připojení lékáren je ovšem dobrovolné. „Nedá se očekávat, že bude od počátku zapojeno sto procent lékáren. Předpokládáme, že bude k zapojení docházet postupně,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

MapaPřeshraniční eRecept je nyní možné uplatnit v Chorvatsku, Finsku, Estonsku nebo Portugalsku. V nejbližší době se k těmto zemím kromě České republiky přidá také Švédsko, Polsko a Španělsko.

První kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podniklo také Řecko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie, Litva a Kypr (na mapě označeny ozubenými kolečky).

Česko tak patří mezi osm nejrychlejších zemí z hlediska zavádění přeshraničního eReceptu v evropské se­dm­adva­cítce.

„Nejhojnější provoz přeshraniční ePreskripce a eDispenzace v současnosti probíhá mezi Estonskem a Finskem, kde jsou zapojeny téměř všechny lékárny a denně jsou zpracovány řádově tisíce přeshraničních eReceptů,“ uvádí Klára Jiráková z odboru informatiky Kraje Vysočina, koordinátorka informačního systému Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví.

V Evropské unii je možné uplatnit listinný recept na léky, to ale není pružné řešení pro situace, kdy pacient odjede do zahraničí bez dostatečné zásoby chronicky užívaných léků, změní se jeho stav, případně když v zahraničí zůstává déle, než očekával. Elektronická preskripce umožní lékaři předepsat léky do zahraničí stejně snadno, jako by pacient byl v Česku, neznamená to pro něj žádnou práci navíc.

Přeshraniční eRecept stojí na zabezpečené speciální evropské síti. „Národní kontaktní místa jsou propojena neveřejnou uzavřenou sítí Evropské komise, aby citlivé informace neputovaly po internetu. Protože se jedná o přenos nejcitlivějších zdravotních dat, jsou tam vyžadovány vysoké nároky na splnění podmínek. Před vstupem do provozu přeshraniční ePreskripce jsme museli projít sérií testování a auditem,“ popisuje Jiráková. „Myslíme si, že tato služba bude dobře využívána,“ soudí.

Lékárník může recept ze zahraničí vyzvednout, pokud má k tomuto projektu připojen informační systém, případně může využít aplikaci. Pacient předloží kromě elektronického receptu svůj doklad totožnosti. Lékárník vybere stát, kde byl eRecept vystaven, zadá údaj o dokladu, a pokud odpovídá údajům na eReceptu, získá k receptu přístup a může jej vydat. Na straně lékárníka by podle Storové neměl být proces výdeje přeshraničního eReceptu oproti běžnému eReceptu delší o více než o několik vteřin.

Informace o výdeji je pak zpět odeslána do systému, a zobrazí se tedy nakonec v lékovém záznamu pacienta.

„Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient léky zaplatí a spojí se se svou zdravotní pojišťovnou. Do budoucna bude možné přejít na automatizovanou formou elektronického vyúčtování,“ upřesňuje ředitelka Storová.

Projekt Deployment of Cross‑Border eHealth Services in the Czech Republic je z 90 procent financován z evropských zdrojů. Česko své snahy o zavedení přes­hra­nič­ní­ho eReceptu začalo už v roce 2018, práce byly zbrzděny vlivem covidové pandemie.

Přeshraniční eRecept je druhý projekt evropského sdílení zdravotnických dat, který v rámci struktury MyHealth@EU zajišťuje Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. Prvním jsou elektronické pacientské souhrny. Následují práce na zapojení do přeshraniční výměny laboratorních zpráv a propouštěcích zpráv. Proces vyžaduje mimo jiné standardizaci. Standard pro pacientský souhrn byl už oficiálně vydán. Pro zdravotnické pracovníky jsou dokumenty zpřístupňovány přes portál Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH), ke kterému se postupně připojují nemocniční i ambulantní informační systémy.

Dosud jsou projekt MyHealth@EU a veškeré přeshraniční služby pro jednotlivé členské státy Evropské unie dobrovolné. Očekává se ale, že po schválení připravovaného evropského nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS) bude do několika let zřízení kontaktního místa, zajištění výměny dat i zpřístupnění zdravotních dat elektronicky pacientům pro státy i poskytovatele zdravotních služeb povinné. „V části eReceptu jsme na to dobře připraveni,“ poznamenala Jiráková.

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví provozuje Kraj Vysočina. Je branou pro bezpečný přenos zdravotních údajů. Funguje od roku 2017.

Sdílejte článek

Doporučené

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k…

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…