Přeskočit na obsah

Prevence u diabetiků začíná primární péčí

Tento závěr byl zveřejněn v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology u příležitosti Světového dne diabetu, který letos připadl na 14. listopadu.


„Nejmarkantnějším výsledkem studie bylo, že drtivá většina pacientů (93 %) měla vysoké nebo velmi vysoké riziko smrtelných příhod v průběhu deseti let. Polovina pacientů v první skupině s velmi vysokým rizikem neměla v anamnéze srdeční choroby, což znamená, že by běžně nedostávali léky na prevenci infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody,“ uvedl autor studie dr. Manel Mata‑Cases, praktický lékař Katalánského institutu zdraví v Sant Adrià de Besòs.

Jak doplnil, je známo, že tato studie u téměř 375 000 lidí z dobře ověřené populační databáze poprvé ilustruje situaci ve Středomoří. Kardiovaskulární riziko bylo v tomto regionu tradičně nižší než ve střední a severní Evropě nebo v USA. „Proto by naše výsledky měly u lidí s diabetem 2. typu léčených v primární péči vzbuzovat obavy a výzvu k akci, aby se úmrtí na tato dvě onemocnění zabránilo,“ dodal.

Jednalo se o průřezovou studii, jež využívala databázi Informačního systému pro rozvoj výzkumu v primární péči (SIDIAP), která zahrnuje 74 procent celkové populace ve španělském Katalánsku. Tato databáze obsahuje anonymní informace extrahované ze systému elektronických lékařských záznamů (e‑CAP) používaného všemi poskytovateli primární zdravotní péče v Katalánsku.

Populaci ve studii tvořilo 373 185 lidí ve věku 18 let a více s diagnózou diabetu 2. typu k prosinci 2016. Průměrný věk zúčastněných byl 70,1 roku a 45 procent tvořily ženy. Na 72 procent zúčastněných mělo vysoký krevní tlak, 45 procent bylo obézních, 60 procent mělo vysoký cholesterol a 14 procent bylo aktivních kuřáků.

Investigátoři vypočítali pravděpodobnost smrtelného infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody u každého účastníka, pomocí kritérií ESC o diabetu a kardiovaskulárních onemocněních, do deseti let. Za velmi rizikové kategorie určili velmi vysoké riziko (nad 10 %), vysoké riziko (5–10 %) a mírné riziko (pod 5 %).

Pro klasifikaci do velmi vysokého rizika museli mít pacienti prokázané kardiovaskulární onemocnění, např. předchozí infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, nebo jiné stavy ohrožující jejich zdraví, jako je poškození ledvin, nebo alespoň tři kardiovaskulární rizikové faktory (vyšší věk, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita, kuřák).

Více než polovina účastníků (53,4 %) měla vysoké riziko smrtelných příhod. Častěji se jednalo o muže (55,6 %). Téměř 40 procent se jich nacházelo ve vysokém riziku a jen sedm procent mělo střední riziko úmrtí na cévní nebo mozkovou příhodu během deseti let.

„Tato zjištění z prostředí primární péče by měla podporovat implementaci integrované péče. Zdravé chování je základem prevence kardiovaskulárních onemocnění a je třeba je kombinovat s kontrolou koncentrace glukózy v krvi, cholesterolu a krevního tlaku. Praktičtí lékaři a zdravotní sestry by se měli dohodnout s pacienty na cílech léčby s ohledem na jejich vlastní preference,“ uzavřel dr. Mata‑Cases.

Životní styl pacientů s diabetem by měl obsahovat tyto aspekty:

  • přestat kouřit,
  • omezit příjem kalorií s cílem snížit hmotnost,
  • začlenit středomořskou dietu s obsahem olivového oleje a ořechů,
  • vyvarovat se alkoholu,
  • dodržovat pravidelnou fyzickou aktivitu minimálně 150 minut týdně.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené