Přeskočit na obsah

Prevence zlepšuje kvalitu života a šetří nemalé prostředky z veřejného zdravotního pojištění

Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V této Poradně se budeme věnovat motivačnímu programu VZP PLUS a odměnám připraveným pro poskytovatele zdravotní péče, pokud dbají u svých klientů na prevenci. VZP se snaží motivovat k účasti na preventivních prohlídkách i samotné klienty. Ti mohou čerpat dva nové příspěvky – 1000 Kč na rehabilitační aktivity, pokud v uplynulých 24 měsících absolvovali vyšetření v rámci jednoho ze čtyř celonárodních screeningových programů, a 500 Kč na dentální hygienu v případě, že v uplynulých 24 měsících absolvovali preventivní prohlídku u všeobecného praktického lékaře (VPL) nebo praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).

Vzhledem k neuspokojivé účasti pojištěnců v národních screeningových programech kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu děložního hrdla se VZP rozhodla odměnit ty poskytovatele, kteří se svými registrovanými pacienty prevenci aktivně řeší. Pokud z celkového počtu klientů VZP ve věku od 50 do 80 let registrovaných u daného VPL absolvuje v průběhu let 2022–2023 screeningové vyšetření karcinomu kolorekta alespoň 60 % z nich, obdrží poskytovatel 50 Kč za každého registrovaného pojištěnce VZP ve věku od 50 do 80 let. Bonifikováni však budou také ti VPL, kteří nedosáhnou cíle 60% účasti, ale dojde u účasti jimi registrovaných klientů VZP k meziročnímu zlepšení, a to alespoň o 5 %. Za zlepšení pak dostane VPL za každého registrovaného v této věkové kategorii částku ve výši násobku pěti Kč a procentuálního navýšení, tj. 5 Kč za každé započaté procento (např. navýšení o 10 % ‒›5 Kč*10=50 Kč). Do hodnocení jsou započteny testy okultního krvácení ve stolici a také výkony kolonoskopie, u nichž je sledováno delší období, tj. vyšetření z let 2014–2023.

Obdobně jsou řešeny bonifikace za účast žen na screeningovém vyšetření karcinomu prsu, přičemž tato bonifikace se týká jak VPL, tak i ambulantních gynekologů (GYN).  Pokud z celkového počtu klientek VZP ve věku od 45 do 80 let registrovaných u daného VPL nebo GYN absolvuje v průběhu let 2022–2023 screeningové mamografické vyšetření alespoň 65 % z nich, obdrží poskytovatel VPL 50 Kč za každou registrovanou klientku VZP ve věku od 45 do 80 let, resp. GYN 50 Kč za každou registrovanou klientku. Stejně jako u účasti pojištěnců ve screeningovém programu kolorektálního karcinomu je i v případě účasti na mamografickém screeningu bonifikováno obdobným způsobem i meziroční zvýšení účasti, a to alespoň o 5 %.

V případě účasti žen na screeningu karcinomu děložního hrdla budou obdobným způsobem bonifikováni ambulantní gynekologové, a to pokud účast žen ve věku od 18 let registrovaných u daného poskytovatele GYN ve screeningovém programu za rok 2023 dosáhne podílu minimálně 50 % (50 Kč za každou registrovanou ženu), resp. poskytovatel dosáhne alespoň 5% zlepšení mezi roky 2023 a 2022 (5 Kč za každou registrovanou ženu za každé procento zlepšení jako u ostatních screeningů).

Kromě toho VZP bude podporovat i nepovinná očkování. Bonifikaci ve výši 50 Kč za každého registrovaného klienta VZP staršího 65 let může VPL získat, pokud bude stanovený podíl jím registrovaných pojištěnců absolvovat očkování proti chřipce (15 %) a proti pneumokokovým infekcím (30 %).

PLDD obdrží 100 Kč za každého registrovaného pojištěnce VZP, pokud alespoň 50 % z jeho registrovaných klientů podstoupilo v letech 2014–2023 minimálně jedno nepovinné očkování. Bonifikace za preventivní prohlídky obdrží také stomatologové, pokud stanovená část registrovaného kmene podstoupí preventivní prohlídku, a také ambulantní dermatologové, pokud stanovená část ošetřených pojištěnců bude preventivně vyšetřena optickým dermatoskopem.

Podrobnější informace o programu VZP PLUS naleznete na webu plus.vzp.cz.

Jankůj VZP

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.,
vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

 

 

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…