Přeskočit na obsah

Preventivní kardiologie

„Je lepší byt zdravý než nemocný nebo mrtvý, to je začátek a konec jediného skutečného argumentu pro preventivní medicínu. To stačí.“ Prohlásil kdysi nestor světové kardiologie a interní medicíny, Geoffrey Rose.

Z tohoto pohledu lze vnímat publikaci kolektivu autorů pod vedením MUDr. Vladimíra Tuky (3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha) za skvělý počin. Stále, i přes značné pokroky je kardiovaskulární onemocnění nejčastější příčinou úmrtí občanů ČR. Publikace Preventivní kardiologie pro praxi přináší ucelený pohled v dílčích 22 kapitolách praktické poznatky, jak postupovat v prevenci progrese patologických změn u rizikových pacientů, jak je motivovat k zlepšení životního stylu, k přiměřené, nikoli násilné a náhlé změně jídelníčku, k pravidelnému pohybu.

„K dispozici je několik velmi dobrých a obsáhlých českých publikací vynikajících odborníků, které jsou určeny spíše klinickým pracovníkům než lékařům běžné denní praxe. Naším cílem bylo uvést kardiologickou prevenci do skutečného praktického života. Věřím, že jednou přijde doba, že lékař předepíše pohybovou aktivitu a změnu jídelníčku a v praxi se bude věnovat realizaci programu nutriční terapeut a fyzioterapeut,“ komentuje autor a koordinátor knihy, která právě vychází ve vydavatelství Medical Tribune, Vladimír Tuka.

Třeba se jednou dočkáme projektu, který zavedl DR. Saner ve Švýcarsku, a to projekt center kardiorehabilitace, v nichž se odborníci starají o nemocné ve vysokém riziku kardiovaskulárního onemocnění i v tom nejvyšším riziku, což jsou pacienti po infarktu myokardu.
Spoluautory a experty jsou přední čeští specialisté, například profesor Češka, prof. Svačina, prof. Malík, prof. Šonka, prof. Jiří Widimský, jr. a další). Kniha vychází ve spolupráci s vydavatelstvím Medical Tribune.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…