Přeskočit na obsah

Převod lékařské praxe na formu s.r.o

Mám dotaz ohledně převodu praxí. Jsem soukromý lékař (OSVČ). Pokud bych převáděl svou praxi na formu s.r.o. a to sám na sebe, musel bych - jako jediný člen nové s.r.o. - absolvovat různé formality včetně výběrového řízení na Krajském úřadě? Nebude hrozit riziko, že zdravotní pojišťovny toho zneužijí a jednoduše se mnou, jako s novým s.r.o, neuzavřou smlouvy? Jaký se dnes musí vložit vklad při založení s.r.o. ? Existuje někde seznam právníků, kteří se zaměřili na lékařskou profesi a tyto specifické problémy? Děkuji MUDr. Tomáš Rozsíval.  

Odpovídá ing. František Elis (foto)

Pokud se rozhodnete transformovat  svoji podnikatelskou činnost, tj. provozování nestátního zdravotnického zařízení  (NZZ) z fyzické (FO) na právnickou osobu (PO), pak to skutečně znamená nutnost absolvovat výběrové řízení včetně všech dalších administrativních kroků souvisejících se získáním registrace NZZ.

Výběrové řízení je vypisováno proto, že dojde k uzavření smluv o poskytování zdravotní péče s jiným subjektem. Vy přitom sice budete jediným společníkem a jednatelem, budete jako statutární orgán zastupovat společnost navenek a jednat jejím jménem, ale to nic nemění na skutečnosti, že Vámi založené s.r.o bude novým poskytovatelem zdravotní péče.

Vzhledem k tomu, že neuvádíte svoji specializaci, je obtížné odhadnout jak velký bude zájem zdravotních pojišťoven o uzavření nových smluv. Obecně lze pouze doporučit před případnou transformací z FO na PO v dostatečném časovém předstihu konzultovat Váš záměr s rozhodujícími zdravotními pojišťovnami ve Vašem regionu a předejít tak nožným komplikacím.

Založení  společnosti s ručením omezeným (s.r.o) je relativně podrobně řešeno v obchodním zákoníku a to v §§ 105 až 153e. Minimální výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč.

ing. František Elis, www.tribune.cz

O existenci seznamu právníků, tak jak se na něj ptáte a se specializací, kterou ve svém dotazu uvádíte mě není nic známo. Pokud však budete potřebovat právní pomoc v problematice na kterou směřujete své dotazy, doporučil bych Vám obrátit se buď na právní oddělení Lékařské komory ČR nebo na právníka Vašeho sdružení.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené