Přeskočit na obsah

Při oslavách dvacetin ČLK byl rytířem pasován pneumolog Jedlička

Odpovědnost, vlídnost a profesionální svědomí k nemocnému by měl mít na rytířském štítě osmnáctý Rytíř českého lékařského stavu, kterým byl letos vyhlášen pneumolog Jiří Jedlička. Řadu let byl předsedou čestné rady České lékařské komory, tedy nejvyššího stavovského soudu, a v roce 1995 vymyslel ocenění rytířským řádem, jež v roce 20. výročí znovuzaložení komory dostal.

V Břevnovském klášteře ho za rytíře pasoval na oslavách výročí organizace, která sdružuje 48.000 lékařů, prezident ČLK Milan Kubek. Jedlička převzal rytířskou medaili a písemné stvrzení svého titulu.

Stavovská organizace uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

Jiří Jedlička se narodil 22. února 1941 v lékařské rodině. Jeho rod je spojen s chirurgem profesorem Rudolfem Jedličkou, zakladatelem stejnojmenného ústavu. Kvůli nedělnickému původu nemohl na gymnázium, vystudoval průmyslovou školu geologickou a pracoval v ČKD polovodiče. U přijímacích pohovorů na medicínu byl profesor

Zdeněk Dienstbier, zakladatel oboru radiologie v Česku a dlouholetý předseda Ligy proti rakovině, kterého na uchazeči zaujala znalost radiačního vyšetřování.

Jedlička absolvoval v roce 1966 a nastoupil do léčebného ústavu TBC Jiřího Wolkera v Tatranské Poliance, kde se staral o pacienty s tuberkulózou. Po třech letech odešel do Klatov na tamní plicní oddělení, později se tam stal primářem TRN (tuberkulóza a respirační nemoci).

V roce 1988 se vrátil do Prahy a do svých 64 let pracoval jako primář oddělení TRN v nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech. Působil čtyři roky také ve Studentském zdravotním ústavu ve Spálené ulici v Praze 1, kde v rámci dohledu nad TBC spolupracoval při vyšetřování bezdomovců.

Jedlička je jedním ze zakládajících členů obnovy ČLK. Léta působil ve zkušebních atestačních komisích ve svém oboru a přednášel o právních dopadech při odborných pochybeních lékařů atestujícím kolegům. Doposud pracuje jako lékař plicní ordinace v Sušici a jako konziliář pro nemocnici v Sušici. Je členem čestné rady okresního sdružení ČLK v Klatovech.

ČTK nam

Lékařská komora slaví 20 let od znovuzaložení

Česká lékařská komora (ČLK) slaví dne 19.5. v Břevnovském klášteře 20 let od znovuzaložení v roce 1991. Na oslavách pasuje prezident ČLK Milan Kubek Rytířem českého lékařského stavu pneumologa Jiřího Jedličku. Představena také bude reprezentativní publikace "Česká lékařská komora - historie a význam".

ČLK vznikla jako stavovská organizace lékařů v roce 1894, její vývoj byl ale v roce 1950 násilně přerušen. Nyní je v ní ze zákona povinně 48.000 lékařů a právě povinnost členství je jedním z témat, která komoru po celou dobu její existence provázejí.

Podle opozice uvnitř komory se stavovská organizace zpolitizovala a dostala odborářský charakter, lékaři by prý v ní neměli být povinně. Místo aby hájila etiku výkonu povolání, bojuje za vyšší platy lékařů a dostává se do sporu s politiky, tvrdí kritici.

Naopak podle prezidenta ČLK Milana Kubka se komora těší největší důvěře svých členů v historii, dokládá to výsledky nezávislých průzkumů.

"Existence nezávislé profesní samosprávy je jedním ze základních předpokladů autonomie lékaře při rozhodování. Ta je velice důležitá pro bezpečnost pacientů a úroveň medicíny," řekl Kubek ČTK. Profesní dozor nad lékaři je podle něj důležitý - ať už zůstane povinné členství, nebo se změní na povinnou registraci jako v některých evropských zemích, i s tím by Kubek souhlasil.

Od roku 1996 uděluje stavovská organizace rytířský titul lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. Již osmnáctým rytířem se stává lékař Jiří Jedlička.

"Doktor Jedlička se hodně zasloužil o komoru jako předseda její čestné rady a mnohaletý funkcionář. Kromě toho je to člověk s vysokým lidským, morálním kreditem a na slovo vzatý odborník v pneumologii," řekl Kubek. Výběrem doktora z terénu pokračuje ČLK v trendu ocenit lékaře, kteří nejsou dekorováni množstvím akademických titulů, nepracovali na špičkových klinikách, ale celý život věnovali svým pacientům.

Na oslavách výročí se sejdou současní i bývalí funkcionáři komory z okresů i členové všech jejích orgánů, přijít by měli někteří politici - například předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

Očekáváni jsou zástupci zahraničních lékařských komor a českých komor zubařů a lékárníků. Pozván byl také ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), v době zahájení oslav má tiskovou konferenci o lékové politice, což ale nevylučuje, že dorazí na podvečerní pasování.

ČTK Naďa Myslivcová

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…