Přeskočit na obsah

Příliš nákladná kompenzační vyhláška může ohrozit stabilitu financí

Určitě platí, že každá krize přináší i nové zkušenosti a příležitosti. Příroda nám ukázala, že relativně malé ohrožení, kdy skutečný počet vážně nemocných a mrtvých byl z celkového pohledu vlastně velmi malý, dokáže v globálně propojeném světě ze dne na den změnit všechny naše jistoty. Dostávali jsme sice velmi mnoho informací, ale jejich kvalita a použitelnost byla a dosud je dost omezená.

Takže pozitiva.

Všichni jsme měli příležitost udělat si názor a poučit se. Takovou zkušenost většina z nás nikdy nezažila. Když vláda (a správně) opatření spustila, nikdo naštěstí nečekal, až mu pošťák přinese erární roušku, ale celý národ si je během několika dní opatřil svépomocí. Stejně tak nyní při odeznívajícím riziku si je rozumně v lese nebo na liduprázdné ulici zase sundáváme a naopak doufám, že je dál budeme nosit tam, kde je to užitečné i nadále. Na to, abychom se chovali chytře, bychom neměli čekat každý den detailní návod od vlády.

Vláda překvapivě rychle a poměrně významně navýšila platbu za státní pojištěnce pro rok 2020 a 2021. To určitě pomůže částečně zmírnit rychle klesající výběr pojistného. Do financování zdravotních služeb se již od března zapojují rezervy zdravotních pojišťoven. Bez ohledu na recesi bychom měli i finančně ocenit obětavou práci mnoha zdravotníků. Neměli bychom se však ani bát snížit (nebo spíš utlumit plánovaný nárůst) úhrady těm, kteří se na chodu zdravotnictví v uplynulých týdnech moc nepodíleli, aby se naděje na stabilní financování zdravotnictví neztratila v příliš nákladné „kompenzační“ úhradové vyhlášce pro letošní a příští rok.

Pacienti mohli také nově otestovat svého lékaře. Někteří ordinovali obětavě a nepřetržitě, někteří byli k dispozici na telefonu. A někteří bohužel někdy k dispozici nebyli vůbec. Každý, kdo se z jakýchkoli důvodů nedostal k potřebné léčbě, by to nyní měl rychle napravit a měli bychom si všichni dostupnosti péče víc vážit. A naopak část pacientů si možná ověřila, že některé jejich cesty k lékaři jsou zbytečné, a to by si také měli pamatovat. Na konečné vyhodnocení je pořád moc brzy. Scházejí potřebná data, ale doufám, že nakonec cenné poznatky mít budeme.

Krize ukázala, jak užitečné jsou nové komunikační technologie. Část lékařských konzultací po telefonu, videokonzultace a do budoucna i odečítání a předávání některých našich zdravotních ukazatelů je rychlejší, pohodlnější a celkově levnější elektronicky. Věřím, že tato zkušenost posune telemedicínu rychle dopředu.

Zdravotnictví se až na zvládání infekce na několik týdnů utlumilo. Nyní zase pomalu startuje, a to je také pozitivní zpráva.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…