Přeskočit na obsah

Prodej ordinace: splátky a zdaňování příjmů

Prodej praxí - právní poradna Medical Tribune

Dohodnutá kupní cena lékařské ordinace bude splácena v měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců. Kupující nemá zájem o úvěr u peněžního ústavu. Jak bude probíhat zdaňování měsíčních příjmů u prodávajícího a současně vydání v daňové evidenci kupujícího?

Odpovídá ing. František Elis

1. Daňové dopady z pohledu prodávajícího (fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci)

Předpokládám, že prodávající prakticky ihned po prodeji NZZ požádá o zrušení registrace NZZ a ukončí podnikání. Pokud je tento předpoklad správný pak,

a) v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k prodeji lékařské praxe a ukončení činnosti, zahrne prodávající do zdanitelných příjmů uhrazené měsíční splátky do okamžiku činnosti a  ke dni ukončení činnosti neuhrazené splátky (pohledávky) upraví základ daně. V praxi to znamená, v roce ukončení činnosti zaplatí daň z celé prodejní ceny bez ohledu na skutečně obdržené příjmy.

b) celá kupní (prodejní) cena bude vstupovat do základu pro výpočet plateb sociálního a zdravotního pojištění, opět bez ohledu na to, jaká část kupní ceny byla do okamžiku podnikání uhrazena a jaká bude uhrazena v budoucnu.

c) z uvedeného vyplývá, že tento postup není pro prodávajícího výhodný.ale naopak poměrně rizikový. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude v budoucnu uhrazeno, vrácení přeplatku zaplacené daně i sociálního a zdravotního pojištění v předstihu uhrazeného bude nutno poměrně k komplikovaným způsobem požadovat zpět, případně to bude zcela nemožné.

Pokud bude prodávající i po prodeji NZZ pokračovat v podnikání po celou dobu, než bude NZZ splaceno, což nevylučuji, ale nepředpokládám, pak budou jednotlivé splátky zdanitelným příjmem ve zdaňovacím období (kalendářním roce), ve kterém byly prodávajícím přijaty.

2. Daňové dopady z pohledu prodávajícího (fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci)

Splní-li prodávající podmínky pro uplatnění výdajů souvisejících z pořízením NZZ jako výdajů daňově uznatelných (§ 7b odst.3 zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), budou jeho daňovým výdajem jednotlivé splátky a to v okamžiku, kdy budou uhrazeny.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené