Přeskočit na obsah

Prodlouží mi povýšení registraci?

Jsem absolventka VŠ, ze které mám z bc. oboru registraci zdravotního laboranta z mgr. oboru již ne. Pracuji 21 měsíců jako zdravotní laborant a nyní budu povýšena na VŠ pozici technologa, chci se zeptat, zda se i tato vyšší pozice počítá do splněné praxe pro prodloužení registrace zdravotního laboranta a zda jsem studiem VŠ získala nějaké kredity nebo musím nasbírat také všech 40.

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

K prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu bude nutné doložit 1 rok výkonu povolání zdravotního laboranta z období posledních 10 let v úvazku min. 0,5 stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky v úvazku 0,2 – 0,5 a 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání nebo doklad o složení zkoušky k vydání osvědčení.

Za celoživotní vzdělávání se považuje také studium navazujícího studijního programu, který je zdravotnického zaměření, nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností. Za každý ukončený semestr studia se započítá 25 kreditů.

www.tribune.czZdroj: www.tribune.cz

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…