Přeskočit na obsah

Program TAVI dává našim sestrám velkou možnost seberealizace

Machova Katerina
Foto Jiří Koťátko

„Jsem přesvědčena, že příležitost být součástí odborného týmu se specializovaným zaměřením přispívá k tomu, že je náš tým mimořádně stabilní,“ říká Kateřina Machová, staniční sestra intervenčních sálů Kardiologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

  • Na vašem pracovišti mají sestry příležitost k mimořádně kvalifikované práci nad rámec toho, co je na podobných sálech běžné. Příkladem je program transkatetrové náhrady aortální chlopně (TAVI). Co vše zde vaše sestry dělají?

Kateřina Machová Foto Jiří KoťátkoJeden z takových posunů práce sester se týká podávání analgosedace. Po zásadní rekonstrukci sálů před několika lety vedoucí lékař našeho pracoviště docent Viktor Kočka přišel s myšlenkou, jak snížit zátěž pro anesteziologický (ARO) tým a zjednodušit organizaci péče. Výsledkem je, že jednou týdně přichází ARO tým a dvakrát týdně podávají analgosedaci naše sestry, a to pod dohledem lékaře, který katetrizuje. Jistí nás také tým z koronární jednotky, ten vždy informujeme o zahájení výkonu, a tito kolegové jsou připraveni se v případě komplikací neprodleně dostavit. K pacientům pak přistupujeme individuálně a nemocní jsou zváni na konkrétní den v týdnu především na základě operačního rizika.

  • Kolik takových sester máte?

V současnosti čtyři. Samozřejmě jde o sestry se specializací ARIP, které jsou v této problematice proškoleny a dalšími školeními pravidelně procházejí.

  • Jaké jsou hlavní přínosy takového uspořádání?

Jednou z výhod je, že se na sále pohybuje mnohem méně lidí. Nejen že se ušetří personál ARO pro jinou práci, je to důležité i z hlediska radiační ochrany, protože při těchto zákrocích se nevyhneme tomu, aby zdravotníci byli vystaveni záření, byť je dávka minimální.

Ke zmenšení počtu lidí na sále přispělo i to, že jsme my sestry převzaly loading chlopně. To je proces, při kterém se chlopeň speciálním způsobem připravuje, aby se mohla vložit do úzkého katetru a pak se na určeném místě v aortálním ústí správně rozložila. Dříve to dělali lékaři nebo zástupci firmy, nyní to už u nás provádějí sestry. Každý pacient také musí dostat chlopeň odpovídající velikosti. Mimo jiné je třeba změřit velikost aortálního anulu, u nás se k tomu používá program 3MENSIO. To je další oblast, kde se sestry začínají uplatňovat. Dvě kolegyně z našeho týmu se tímto směrem profilují a toto vyšetření si osvojují za vydatné pomoci naší inženýrky.

  • Váš program TAVI má i zvláštní sestru koordinátorku, jaká je její úloha?

To je sestra, která se zabývá organizací péče o nemocné podstupující tento výkon a má na starosti, aby vše proběhlo efektivně a s co největším komfortem pro pacienta. Zařizuje, aby nemocný měl všechny potřebné výsledky, zajišťuje termíny vyšetření zobrazovacími metodami. Pacienty celým procesem provází, po příjmu na kliniku je navštěvuje a podrobně jim vysvětluje, co a jak se s nimi bude dít, stejně tak za nimi chodí po výkonu. Kontaktuje je i telefonicky po propuštění a zjišťuje, zda vše probíhá bez komplikací. Na této pozici pracuje kolegyně, která zde dříve byla staniční sestrou, takže má odpovídající zkušenosti a na většinu otázek pacientů umí správně odpovědět.

  • Velkou část energie sester ubírá administrativa. Jak je tomu u vás?

I v tom se rychle posouváme. Naším cílem je přejít na čistě elektronickou dokumentaci. Toho už jsme téměř dosáhli. V tuto chvíli máme na papíře v podstatě jen jednu knihu, kde se napíše jeden řádek. Jinak je vše elektronicky. Máme čtečky na materiál, budeme je mít i na léky. Sestra, která je u analgosedace, pracuje s tabletem a to, co zapíše, se přenáší do počítače. K tvorbě protokolu, do kterého se zaznamenávají data od pacientů podstupujících nejen TAVI, používáme program Car­dio­Re­port, jsme čtvrtou nemocnicí, která jej využívá. Na jeho vývoji jsme se jako sestry podílely, ošetřovatelský modul je vytvořen podle našich návrhů. Měly jsme o tom přednášku na sjezdu České kardiologické společnosti a tato prezentace získala ocenění za nejlepší sesterské sdělení. Bohužel toto zatím není propojeno s nemocničním informačním systémem. Až se to podaří vyřešit, bude to další změna k lepšímu.

  • Fandí vám v tom lékaři?

Foto Jiří KoťátkoNejen že fandí, ale aktivně si tento trend berou za svůj. Obrovskou podporu cítíme nejen ze strany docenta Viktora Kočky, ale i přednosty kliniky profesora Petra Touška. Snaží se posouvat nás dopředu. Podporují nás i v tom, abychom jezdily na odborné akce, a to i do zahraničí, například jsme byly na evropském kongresu intervenční kardiologie EuroPCR.

  • Jaký vliv podle vás má takový důraz na odbornou práci sester na stabilitu vašeho týmu?

Velký. Jsem přesvědčena, že je to jeden z hlavních důvodů, proč nám sestry neodcházejí. Téměř ve stejném složení pracujeme už dlouho. Každá ze sester má nějakou svou oblast, ve které je jedinečná, a i díky tomu, myslím, kolegyně práce těší a uspokojuje. Věřím, že v budoucnu nebudeme stagnovat a najdeme další směr, kterým se vydáme.   

Sdílejte článek

Doporučené