Přeskočit na obsah

První česká olympiáda v robotické chirurgii nastínila zručnost budoucích lékařů

robotika, umělá inteligence
Foto: shutterstock.com

Překvapivé výsledky z 2. lékařské fakulty UK ukazují vliv počítačových her na obratnost chirurgů. V květnu letošního roku se v České republice konalo vůbec první klání mediků v oboru robotické chirurgie.

Pracovníci 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy si zapůjčili simulátor chirurgického systému DaVinci, aby se s ním mohli studenti fakulty blíže seznámit a ověřit si svoji zručnost v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Síly mezi sebou poměřilo 139 studentů, kteří tak měli možnost dostat se k této pokročilé technologii již během studia. Ze statistik vyplynulo, že zručnější medici se chtějí věnovat chirurgii po studiu daleko více než studenti se slabšími výsledky. Nemalý vliv na precizní ovládání robota může mít i hraní počítačových her. Ve skupině nejlepších soutěžících je totiž hraje až 90 procent.

Robotická chirurgie bude v budoucnu mezi operačními obory hrát stále významnější roli. Preciznost, kterou nabízí, se uplatňuje během náročných výkonů obzvláště v urologii, gynekologii, břišní i hrudní chirurgii a perspektivně i v dalších oborech. Většinu takto řešených operací spojuje nepřehlednost a obtížná dostupnost operované oblasti v dutině břišní nebo hrudníku. Díky robotovi může operatér pracovat přesněji i šetrněji, zkrátit trvání a rozsah výkonu i dobu rekonvalescence pacienta. Použití systému zaznamenává celosvětový boom, na což by měly reagovat i lékařské fakulty ve výuce budoucích chirurgů.

„Robotická chirurgie je jednoznačně jedním z trendů, kterým se bude medicína v budoucnosti vyvíjet. Přesto medici zatím nemají během studia přístup k nácviku principů robotické chirurgie. Chtěli jsme přinést první impuls, a to nejen v Čechách, ale i v Evropě, a studentům medicíny systém alespoň v tréninkové podobě na dva měsíce zpřístupnit. Na fakultu se nám podařilo vypůjčit konzoli chirurgického systému DaVinci od společnosti Synektik. Letos v květnu jsme díky tomu mohli uspořádat kurs a současně i připravit soutěž pro naše studenty. Ohlasy byly skvělé nejen od soutěžících studentů, jejich lektorů, ale i od kolegů z jiných fakult, což nás nesmírně těší,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty. Jako přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol pracuje s chirurgickým robotem často, především při odstraňování nádorů prostaty a ledvin. Právě z této kliniky vzešlo úsilí přiblížit robotickou chirurgii medikům. Velkou zásluhu na tom měl MUDr. Vojtěch Novák z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který měl celou olympiádu včetně vyhodnocování výsledků na starosti.

„V současném výukovém modelu není příliš možností, jak si ověřit zručnost budoucích chirurgů, protože studium probíhá převážně teoreticky. Pravda se tak mnohdy ukáže, až když lékař čerstvě po promoci poprvé nastoupí na operační sál. Zajímalo nás, zda se chirurgické vlohy mohou ukázat právě na konzoli chirurgického robota. Z prvotních výsledků vyplynulo, že ve skupině dvaceti studentů s nejlepšími výsledky plánuje dělat chirurgický obor sedmnáct studentů (85 procent). Naopak u dvaceti studentů s nejslabším skóre to bylo pouze dvanáct (60 procent),“ komentuje výsledky MUDr. Novák. Podle něj bylo zajímavé pozorovat také souvislost s hraním počítačových her nebo skládáním stavebnic. Ve skupině dvaceti nejzručnějších studentů si v dětství intenzivně hrálo s technickými hračkami 95 procent. Naopak z dvaceti studentů s nejslabšími výsledky pouze 80 procent. Počítačové hry se ukázaly být ještě významnějším faktorem. U nich je nepoměr opravdu výrazný. Zatímco 90 procent z nejlepších dvaceti studentů hraje ve volném čase počítačové hry, u posledních dvou desítek je to pouze 45 procent. „Ukazuje se, že tyto hry mohou být zajímavou a neobvyklou přípravou na chirurgický sál,“ dodává MUDr. Novák. Z dat rovněž vyplynulo, že vliv na obratnost s chirurgickou konzolí nemá věk mediků. Výsledky soutěžících studentů ze všech ročníků 2. LF UK byly porovnány s kontrolní skupinou lékařů. Ti nejlepší dosahovali průměrného skóre zručnosti 95,28 procenta oproti nejlepším studentům s 86,88 procenta. Další data mohou poskytnout příští robotické olympiády, které vedení kliniky a fakulty rozhodně nevylučuje.

Sdílejte článek

Doporučené