Přeskočit na obsah

Prý už nejsem sestra, ale jen ošetřovatelka

Vystudovala jsem gymnázium a poté dvouletou nástavbu - pomaturitní kvalifikační studium při SZŠ obor ženská sestra. Maturita zde v r. 1988. Po škole jsem 12let pracovala jako zdr. nebo ženská sestra, pak 14let jsem byla mimo obor. Nyní se chci vrátit do zdravotnictví. Nemám registraci - to je jasné, ale vzdělání snad ano? Nebo ne? Když jsem totiž žádala o místo ZS napsali mi z jedné nemocnice, že nemám potřebné vzdělání, že mě mohou vzít pouze na místo ošetřovatelky. Ráda bych věděla jak to je doopravdy, jestli již jednou uznané vzdělání skutečně neplatí....

Michaela Hofštetrová Knotková

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.Vážená kolegyně,

svým vzděláním jste získala odbornou způsobilost k výkonu povolání ženská sestra dle dřívějších právních předpisů.

V současné době je označení odbornosti porodní asistentka. Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vám umožňuje jak výkon porodní asistentky, tak výkon všeobecné sestry.

Výkon povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu je s vámi uvedeným typem studia možný, pokud doložíte 3 roky výkonu povolání všeobecné sestry, 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání a min. 1 rok výkonu všeobecné sestry v posledních deseti letech.

Pokud nemůžete naplnit podmínky celoživotního vzdělávání a nemůžete doložit 1 rok z posledních deseti let, můžete podstoupit zkoušku k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Informace o zkoušce naleznete na www.nconzo.cz/registr/zkouska.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…