Přeskočit na obsah

Restart DRG přinesl změny, které se zdály nemyslitelné

lékař, online, tablet
Foto: shutterstock.com

Zástupci nemocnic, ministerstva zdravotnictví, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR i pojišťoven v polovině září zhodnotili dosavadní zkušenosti s implementací CZ‑DRG na konferenci DRG Restart 2021. Úhrady za služby akutní péče v nemocnicích se podle CZ‑DRG počítají ve větší míře od letoška. Z paušálů byla vyčleněna téměř polovina poskytovaných služeb, které se od letoška hradí podle DRG.

„Podařilo se, že máme verifikovaná data za několik let a známe skutečné náklady nemocnic. Díky práci, která se udělala v minulých letech, už jsme u většiny homogenních nebo mírně heterogenních bází schopni stanovit správnou váhu case‑mixu, a zahrnout ji do úhradových mechanismů,“ uvedl Ing. Michal Čarvaš, MBA, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic a ředitel Nemocnice Prachatice. „Před čtyřmi nebo pěti lety bylo nemyslitelné, že bychom uměli stanovit takovou základní sazbu, aby vypočtený case‑mix odrážel skutečné náklady na pacienta. V našem úhradovém mechanismu to chybělo,“ dodal. Zmínil také, že probíhá sbližování sazeb a srovnávání podmínek pro všechny nemocnice, což považuje za správný trend.

Rozdíl, kam se úhrady za poslední roky posunuly, je zásadní. V roce 2019 tvořila paušální úhrada 94 procent case‑mixů, zatímco v roce 2021 už jen 56 procent. Dalších 14 procent tvoří vysoce homogenní výkonové skupiny vyčleněné z paušálu a hrazené čistě podle DRG a 28 procent středně homogenní skupiny vyčleněné z paušálu.

„Podíl skupin, které se budou propočítávat na skutečné náklady, by měl podle mě do budoucna pouze narůstat, byť by to znamenalo, že ty méně homogenní báze budou mít obsažnější složitější metodiky a další signální výkony,“ míní Ing. Čarvaš. Systém musí zůstat živý a neustále kultivovaný, upozornil dále Ing. Čarvaš.

Mgr. Tomáš Troch z odboru regulace cen a úhrad ministerstva zdravotnictví připomněl, že letošní implementace CZ‑DRG do úhrad sledovala dva cíle: vyčlenění většího množství péče z paušální úhrady a sbližování základních sazeb v péči vyčleněné z paušálu. Základní sazby se měly sblížit v průměru o 25 procent. Zatím jsou k tomu k dispozici jen modelace, jestli se cíl naplní, se uvidí až po vyúčtování úhrad za letošní služby. Podle Trocha možná došlo i k většímu sblížení základních sazeb, než se plánovalo.

U některých nemocnic dochází v roce 2021 ke skokovému růstu úhrad i o dvacet procent, protože se jim základní sazby navýšily. Troch uvedl, že ministerstvo registrovalo v předchozích letech stížnosti zaměstnanců z těch nemocnic, které měly velmi nízké základní sazby, na mzdy. Letos evidovali jen jednu takovou stížnost. „Zdá se, že růst úhrad pro podhodnocené nemocnice je skutečně hmatatelný. Naplno to uvidíme ve výročních zprávách v příštím roce, až bude letošní rok uzavřen,“ uvedl Mgr. Troch.

I nemocnice, které měly základní sazby nejvyšší, by měly podle modelací letos zaznamenat určitý meziroční růst úhrad. Sbližování sazeb shora, tedy snižování základních sazeb nadhodnoceným nemocnicím, totiž probíhá opatrněji, pomaleji. „Náklady na tuto asymetrii sbližování v letošním roce činí zhruba 1,7 miliardy. Dovolím si říct, že tato částka je jednou z nejlepších investic, které jsme v tomto roce udělali,“ soudí Mgr. Troch.

Sjednocení sazeb mělo podle plánů postupně proběhnout během tří let. Hrozí ale, že bude trvat déle. Stejně tak se v souvislosti s pandemií covidu protáhly debaty o řešení dosud heterogenních bází, které zatím zůstávají hrazeny v rámci paušálů.

Z vyčlenění úhrad 44 procent akutní péče byly určité obavy, podle Mgr. Trocha ale nakonec pozitiva jednoznačně převážila. Po covidu je díky přímým úhradám podle DRG mnohem lepší motivace k obnovování odkládané péče a snižování čekacích dob.

Nezamýšleným efektem přechodu na úhrady podle DRG bylo to, že bylo na datech ze vzorku nemocnic během pandemie vidět, jaké dopady má v praxi omezení elektivní péče, uvedl Mgr. Troch. Bylo to využito pro cílené kompenzace v nové kompenzační vyhlášce. V roce 2021 se díky tomu kompenzovaly jen skutečné propady, což bylo spravedlivější.

Mgr. Marcela Micohlavová, kodérka z FN Brno, přiblížila, jak náročné bylo pro kodéry zavedení CZ‑DRG v lednu 2021. Kódování některých případů stále zůstává nejasné nebo problematické.

FN Brno má nasmlouváno necelých 2 000 lůžek. Kromě orgánových transplantací vykazují zřejmě všechny DRG skupiny. Už před lety založila nové oddělení, kodérské centrum. „Věřím, že přechod na CZ‑DRG je správným krokem, ale má před sebou ještě dalekou cestu a plno dřiny,“ říká Mgr. Micohlavová.

Ing. Jiří Mrázek, MBA, z ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny sdělil svůj pohled na přechod na úhrady podle DRG. Pozitivně hodnotí zejména vyčlenění velké části bází z paušální úhrady. Ze své pozice oceňuje, že se tím sjednocují základní sazby úhrad jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené