Přeskočit na obsah

Revoluční software Floxgen usnadňuje včasnou diagnostiku

iStock-857037640
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Česká společnost DNAi vyvinula ve spolupráci s firmou Institute of Applied Biotechnologies a. s. (IAB)Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT počítačový software s názvem Floxgen, který umí zpracovat, anonymizovat a zpřístupnit enormní množství genomických dat (DNA). Tento chytrý nástroj urychlí práci bioinformatiků z týdnů na dny a tím pomůže lékařům přesně a včasně diagnostikovat konkrétní onemocnění. To, na čem pracuje v laboratoři pětičlenný tým v průměru 30 dní, zvládne Floxgen za tři dny.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 2022 na genetické choroby přes jeden milion dětí po celém světě. Mnoho z nich přitom mohlo být zachráněno včasnou a rychlou diagnostikou. Zpracování potřebných genomických dat ale bioinformatikům zabere i několik týdnů. Počítačový nástroj Floxgen tuto časově náročnou práci zkracuje v závislosti na objemu dat i na několik hodin. Kromě zpracování usnadňuje Floxgen i proces sdílení genomických dat a jejich zveřejnění. Citlivá pacientská data navíc zůstávají po celou dobu pod kontrolou pracoviště, kde vznikla.

„Výzkumné ústavy, laboratoře a potažmo lékaři dostávají k dispozici nástroj, díky kterému mohou jednoduše zpracovat velké objemy genomických dat, vytvářet databáze konkrétních populací a prezentovat či porovnávat své výsledky. Ušetří tak čas standardně věnovaný širokospektrálnímu přístupu, čímž se sníží náklady na léčbu, a hlavně bude pacient správně a včas diagnostikován,“ říká ředitel společnosti DNAi Pavel Wimmer. Tato společnost pomáhá aplikovat nejnovější výzkum a vývoj z oblasti umělé inteligence (AI) ve firmách. Lidskou nebo firemní DNA obohacuje o AI a vytváří tak synergický efekt umožňující lidem růst a firmám škálovat jejich byznys. Firmu tvoří tým špičkových architektů, výzkumníků, vývojářů, matematiků a dalších odborníků na oblast AI a její aplikaci. V současné době se nejvíce zaměřují na implementaci AI do logistiky, průmyslu, zdravotnictví a vzdělávání.

Platforma pro bezpečnou analýzu genomických dat (DNA)

„Floxgen má schopnost jednotlivé vzorky DNA pacientů třídit, spojovat a z veřejně dostupných genomických databází přidat klinický význam oblastem DNA. Takto popsanou DNA pacientů sjednotit, zveřejnit a vizualizovat souhrnné statistiky prostřednictvím grafů a tabulek na webové stránce. Není ale možné, a to ani zpětně, dohledat kompletní genom konkrétního člověka. Data tak zůstávají anonymizovaná,“ vysvětluje princip řešení za společnost DNAi vedoucí projektu Bohuslav Dvorský. Na projektu se podílí i Katedra biomedicínské informatiky Fakulty FBMI ČVUT, která v rámci vědecko‑výzkumných aktivit řeší mimo jiné témata v bioinformatice zaměřená na zpracování genomu s využitím informačních technologií a nástrojů umělé inteligence.

AI jako nástroj pro interpretaci genomických dat

Personalizovaná léčba, která je nyní u nás využívána hlavně v onkologii, by se tak brzy mohla stát běžnou praxí při návštěvě lékařů. Nasvědčují tomu i odhady výzkumníků, kteří předpokládají, že do roku 2025 by mohlo být sekvenováno mezi 100 miliony až 2 miliardami lidských genomů. Může za to i cena sekvenace jednoho genomu, která by měla ze současných zhruba 12 000 Kč během následujících pěti let klesnout na 2 500 Kč. Rodinu aplikací Floxgen by proto měla v budoucnu doplnit i umělá inteligence, která lékařům pomůže s interpretací tak obrovského objemu dat. Práce s daty bude díky tomu ještě snazší a personalizovaná léčba dostupnější.

Floxgen byl pilotně testován v rámci spolupráce na projektu ENIGMA, který spolu s ÚMTM UP Olomouc vede společnost IAB (Institute of Applied Biotechnologies), která je poskytovatelem služeb a produktů pro komplexní projekty v oblasti sekvenování nové generace, genomiky a bioinformatiky. Díky rozsáhlé expertize, týmu odborníků a portfoliu unikátních technologií je IAB vedoucím hráčem na poli digitální genomiky a molekulární biologie. Firma IAB vývoj nástroje zároveň finančně podpořila a podílela se také na návrhu a testování funkcionalit. „Projekt ENIGMA je v Česku svým rozsahem ojedinělý – řešitelskému týmu se podařilo provést kompletní sekvenaci a datovou analýzu několika stovek genomů zdravých českých účastníků studie, o nichž je zároveň vedena dokumentace jejich zdravotního stavu. Finální výstup ve formě databáze umožňující analýzu frekvencí variant je významným milníkem. Spolupráce s DNAi na vývoji softwaru Floxgen nám umožnila vytvoření prvního digitálního genomu v Česku,“ zdůrazňuje ředitel společnosti IAB Petr Kvapil.

Sdílejte článek

Doporučené

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.