Přeskočit na obsah

Rizikový příplatek u zdravotníků

Na našem pracovišti OKL nám byl odebrán rizikový příplatek. Máme na něj nárok? Zpracováváme biologický materiál mimo jiné i z plicního odd., které tento příplatek pobírá. Podotýkám, že neprovádíme mikrobiologické vyšetření, ale všechny zkumavky s biologickým materiálem na jiná vyšetření z tohoto oddělení musíme otevřít. Zkumavky se statutem se transportují přes naši laboratoř v uzavřeném stavu do jiné laboratoře- u nás jsou asi 3 hodiny denně. 

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Právní úprava poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí (v praxi často nepřesně označovaného jako tzv. rizikový příplatek) doznala zásadních změn k 1. 1. 2007, kdy vstoupil v účinnost (nový) zákoník práce a spolu s ním prováděcí nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které významným způsobem zúžilo vymezení ztíženého pracovního prostředí.

Ztíženým pracovním prostředím se dle uvedeného nařízení vlády rozumí prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Co přesně, má charakter ztíženého pracovního prostředí stanoví § 6 odst. 2 citovaného nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Ve vztahu k dotazu, který uvádíte, je třeba uvést, že předmětné nařízení vlády je velmi striktní, neboť za ztížené pracovní prostředí považuje skutečně jen velmi exponovaná prostředí, a tedy nárok na příplatek za ztížené pracovní prostředí zakládá jen těm zaměstnancům, kteří např. dle § 6 odst. 2 písm. h) nařízení vlády č. 567/2006 Sb. vědomé zacházejí s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou přesně vyjmenované kategorie (mimo jiné virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Mycobacterium leprae, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis atd.), a dále např. dle § 6 odst. 2 písm. k) téhož nařízení vlády zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

Z uvedeného dotazu nijak jednoznačně nevyplývá, že by měly být splněny přísné podmínky pro vznik nároku na poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí, nicméně plně objektivní posouzení lze provést jen při detailním seznámení se s faktickým výkonem práce podle pracovní smlouvy, jakož i s charakterem pracoviště.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Maminkovština

2. 12. 2022

Řeči, kterou mluvily maminky a babičky na nejmenší děti, se kdysi říkalo maminkovština. Je nápadná jak zvukově, tak stavbou. Lze ji stejně dobře…