Přeskočit na obsah

Robotika v Hradci Králové patří mezi „top ten“ evropských center

Robotické centrum FN HK zahájilo činnost v lednu 2016 instalací robotického systému daVinci Xi. S jeho využitím zde nejvíce operují právě urologové, dále pak kardiochirurgové, chirurgové a gynekologové. Důležitým milníkem pro toto pracoviště byl výsledek evaluace nezávislým auditorem hodnotícím evropská robotická centra speciálním programem Genesis. Po několikadenním hodnocení lze s potěšením prohlásit, že královéhradecké centrum patří mezi „top ten“ ze všech států EU včetně Německa, Francie či Švýcarska. K hodnoceným parametrům patřily především využívání kapacit, motivace a spolupráce jednotlivých složek podílejících se na chodu robotického centra, operační týmy, spolupráce s perioperačními sestrami, anesteziologickým týmem, využití operačních nástrojů, pohyb pacienta apod. Toto velmi pozitivní hodnocení je pro zdejší lékaře závazkem i nadále nabízet pacientům špičkové robotické operace.

Robotem asistované výkony se stále více prosazují ve všech zemích s vyspělým zdravotnictvím a podobně k tomu dochází také v České republice. Prokázaly se jasné výhody pro pacienty, zdravotní systém i operatéry. Nemocným robotické operace přinášejí výrazně kratší rekonvalescenci a nižší krevní ztráty při stejných nebo lepších onkologických a funkčních výsledcích. Zdravotní systém pak profituje z toho, že většina pacientů může být po operaci umístěna pouze na dospávací jednotku, čímž se výrazně šetří místa na JIP. Zejména v dnešní době spojené s rizikem nedostatku lůžek intenzivní péče kvůli infekci novým typem koronaviru je to více než vhodné. Operatérům robotické systémy zase nabízejí komfortnější a preciznější provedení výkonu. Podle auditu rovněž vyšlo najevo, že drtivá většina robotických center v České republice patří k nejvytíženějším v porovnání s ostatními evropskými státy.


Tipy a triky v urologické operativě

Koncem září Urologická klinika také pořádala – za přísných protiepidemických opatření – již 8. ročník videosemináře věnovaného tipům a trikům v urologické operativě, který se uskutečnil ve Výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Na programu byla operační videa zaměřená na inovace v otevřených, laparoskopických i robotických operačních postupech, složité výkony nebo možné komplikace a způsoby jejich řešení. Dohromady proběhlo 18 prezentací od zástupců velkých i menších urologických center z celé České republiky. Kvůli pandemii onemocnění COVID‑19 bohužel nemohli přijet zahraniční hosté. Neproběhla tudíž ani vyzvaná přednáška state‑of‑the‑art prof. Alexandra Haeseho z Martini‑Klinik v německém Hamburku, která je největším robotickým centrem v Evropě a provádí více než 2 000 robotických operací ročně.

K nejzajímavějším patřila videa, která ukazovala suturu léze dolní duté žíly při laparoskopické nefroureterektomii, laparoskopické ošetření nádoru a litiázy podkovovité ledviny či inovativní přistup k ingvinální lymfadenektomii. Nejvíce příspěvků se týkalo robotem asistované radikální prostatektomie s návrhy na zlepšení jednotlivých kroků, například šetření cavum Retzii, modifikace rekonstrukce parietálního peritonea jako prevence lymfokély apod. Patrně nejsložitější a právem vysoce oceňovaný příspěvek byl věnován laparoskopické cystektomii provedené po radioterapii pánve.

Seminář proběhl bez komplikací včetně těch epidemiologických, prezentovaná videa byla velmi hodnotná a instruktivní.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené