Přeskočit na obsah

Rytířkou českého lékařského stavu se stala MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Rytířka lékařského stavu

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové,

Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný také tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové komory. A je třeba zdůraznit, že seznam dosavadních nositelů tohoto titulu je výčtem velkých osobností české medicíny, které ctí nejenom jejich osobní statečnost, čest a láska k medicíně, ale také laskavost ke svým pacientům i žákům a pokora vůči lékařské vědě. Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 22. člen tohoto elitního klubu – oftalmoložka paní MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí moci vám paní doktorku Vladykovou alespoň stručně představit.

Jaroslava Vladyková se narodila 1.12.1923 v Praze v úřednické rodině. Maturovala na dívčím gymnáziu Elišky Krásnohorské sice s vyznamenáním, avšak roce 1943, tedy v temné době nacistické okupace, kdy byly české vysoké školy zavřené. Místo na medicínu tedy zamířila čerstvá maturantka na Školu zdravotní a sociální péče. Na 1. Lékařské fakultě UK v Praze mohla začít konečně studovat až po skončení války v roce 1945. Během studia zde také poznala svého budoucího manžela, se kterým společně v roce 1950 promovali.

Systém umístěnek poslat čerstvou lékařku do Pardubic na oční oddělení tamní nemocnice, které vedl vynikající odborník a pedagog primář Svoboda. Kromě všeobecné oftalmologie pracovala jako konziliář na dětských klinikách, čímž získala velké zkušenosti v pediatrické oftalmologii. V roce 1953 na základě úspěšně absolvovaného konkurzu pak byla přijata na pražskou II. oční kliniku prof. Kurze. Vedle zkušeností v obecné oftalmologii zde získala rovněž základy neurooftalmologie, kterou později mohla rozvinout v ÚVN.

Od roku 1961 pak MUDr. Vladyková pracovala na oftalmologickém oddělení v ÚVN a zůstala tomuto pracovišti věrná i po jeho přeměně na universitní kliniku.

Zároveň zde úzce spolupracovala s neurochirurgickou klinikou prof. Kunce. Na obou pracovištích se totiž soustřeďovali neurooftalmologičtí nemocní z mnohých oblastí našeho státu. MUDr. Vladyková postupně získávala vysoké odborné renomé. Kandidátkou věd se stala s prací „Oftalmodynamometrie u mozkových onemocnění“ a její doktorská dizertační práce nesla název „Zvláštnosti neurooftalmologické diagnostiky u procesů postihujících  chiazmatickou krajinu“.

Vedle medicíny si doktorka Vladyková oblíbila též studium cizích jazyků. Postupně složila státní zkoušky z latiny, němčiny, francouzštiny a angličtiny. A právě znalost cizích řečí spolu s pedagogickým talentem výhodně spojila při výuce zahraničních studentů.

Publikační činnost Dr. Vladykové zahrnuje celkem přes 60 prací. Logicky převažuje tématika neurooftalmologická. Asi největší odezvu vzbudila, a největší počet zahraničních citací měla, publikace o Haradově chorobě – autoimunní uveoencefalitidě. Spolu s přednostou oční kliniky ÚVN docentem Jiřím Paštou publikovala monografii „Příprava na magisterské studium“. V současné době, pokud mám správné informace, paní doktorka pracuje na monografii „Oční vyšetřovací metody“.

Paní doktorka Vladyková je čestnou členkou České oftalmologické společnosti J. E. Purkyně a i když je již dávno v důchodu, stále pokračuje v odborné činnosti, věrna oční klinice ÚVN již 54 let. Doktorka Vladyková, jakkoli byla a je uznávaným odborníkem, nepatří mezi koryfeje, kteří napsali stovky článků, jejím pomyslným pomníkem nejsou ani stohy knih, je jím však poctivá práce a tisíce vyléčených pacientů.

Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytířka lékařského stavu náleží MUDr. Jaroslavě Vladykové, DrSc. právem.

 

MUDr. Milan Kubek

Prezident ČLK

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…