Přeskočit na obsah

S psychikou v těhotenství a po porodu pomůže nová unikátní aplikace

žena, mobil
Foto: shutterstock.com

Navíc až 75 procent českých žen na mateřské nebo rodičovské dovolené nevyhledá odbornou pomoc, i když zažívají příznaky duševních poruch. Mezi časté bariéry vyhledání péče patří například předsudky nejbližších nebo nedostupnost hlídání dětí. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech ve spolupráci s organizací Úsměv Mámy proto vyvinuli jedinečnou aplikaci Kogito.

„Kogito je inovativní aplikace, která nemá v regionu střední a východní Evropy obdoby. Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka ihned zpětnou vazbu, se jí otevře Cesta z úzkosti nebo Cesta z deprese. V této cestě, která má každá pět etap, prochází žena metodami kognitivně‑behaviorální terapie (KBT), procvičuje relaxace a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším,“ popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví. „Kogito propojuje základní techniky kognitivně‑behaviorálního psychoterapeutického směru a praktické zkušenosti, které jsme načerpali při práci se ženami, jež v těhotenství nebo po porodu potrápila psychika. Psychoterapeutický obsah aplikace jsme tak doplnili o jejich skutečné příběhy,“ doplňuje Veronika Kubrichtová, zakladatelka a ředitelka organizace Úsměv Mámy.

„Poté, co uživatelka vyplní vstupní dotazník do Kogita, se jí otevře daná cesta z problematiky, která ji nejvíce trápí. Obsah Cest tvoří mluvené slovo, během jehož poslechu se uživatelka seznámí s teorií kognitivně‑behaviorální terapie. Tyto ‚přednášky‘ jsou doplněny o texty s kognitivně‑behaviorálním obsahem, který dále uživatelkám rozšiřuje znalosti o KBT, stejně jako kdyby chodila ke KBT terapeutovi. Tyto teoretické prvky aplikace Kogito jsme doplnili o čtyři nástroje, v nichž uživatelky budou pracovat se svými myšlenkami a emocemi. Nedílnou součástí aplikace jsou také relaxační metody, které jsou uživatelkám předkládány formou mluveného slova a také v podobě souboru autorské relaxační hudby složené přímo pro Kogito. Pokud na základě úvodních dotazníků vyjde uživatelce, že by bylo vhodné vyhledat vyšší stupeň péče o duševní zdraví, jako je například psychiatrická péče, aplikace jí poskytne návod, jak na to,“ vysvětluje dr. Šebela.

Pomoc v mobilu a zdarma

Vývoj aplikace Kogito je součást aktivit NUDZ, které cílí na zlepšení péče o duševní zdraví během těhotenství a po porodu. Jak vysvětluje MUDr. Šebela, kromě Kogita dále ve spolupráci s Úsměvem Mámy testují systém krokové integrované péče pro ženy v riziku psychosociálního stresu. Tato aktivita aktuálně běží ve třech krajích ČR a je do ní zapojeno 20 gynekologických ambulancí a pět porodnic. „Aktuálně již screeningem tohoto systému prošlo více než dva tisíce žen a nějakou formu navazující péče využilo kolem dvou stovek z nich. Dalším krokem, který plánujeme, je spuštění specializovaného webu o této problematice,“ uzavírá doktor Šebela.

Aplikace Kogito již prošla interním testováním a je dostupná pro telefony s Androidem, připravuje se i pro zařízení Apple. Aplikace, jež vznikla v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA, je v rámci klinického testování zcela zdarma. Do budoucna se plánuje její rozšíření například o blok věnující se kognitivně‑behaviorální terapii spánkových poruch. Další rozvoj aplikace však záleží na zajištění jeho financování. Více informací zájemci zjistí na www.kogito.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…