Přeskočit na obsah

S psychikou v těhotenství a po porodu pomůže nová unikátní aplikace

žena, mobil
Foto: shutterstock.com

Navíc až 75 procent českých žen na mateřské nebo rodičovské dovolené nevyhledá odbornou pomoc, i když zažívají příznaky duševních poruch. Mezi časté bariéry vyhledání péče patří například předsudky nejbližších nebo nedostupnost hlídání dětí. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech ve spolupráci s organizací Úsměv Mámy proto vyvinuli jedinečnou aplikaci Kogito.

„Kogito je inovativní aplikace, která nemá v regionu střední a východní Evropy obdoby. Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka ihned zpětnou vazbu, se jí otevře Cesta z úzkosti nebo Cesta z deprese. V této cestě, která má každá pět etap, prochází žena metodami kognitivně‑behaviorální terapie (KBT), procvičuje relaxace a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším,“ popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví. „Kogito propojuje základní techniky kognitivně‑behaviorálního psychoterapeutického směru a praktické zkušenosti, které jsme načerpali při práci se ženami, jež v těhotenství nebo po porodu potrápila psychika. Psychoterapeutický obsah aplikace jsme tak doplnili o jejich skutečné příběhy,“ doplňuje Veronika Kubrichtová, zakladatelka a ředitelka organizace Úsměv Mámy.

„Poté, co uživatelka vyplní vstupní dotazník do Kogita, se jí otevře daná cesta z problematiky, která ji nejvíce trápí. Obsah Cest tvoří mluvené slovo, během jehož poslechu se uživatelka seznámí s teorií kognitivně‑behaviorální terapie. Tyto ‚přednášky‘ jsou doplněny o texty s kognitivně‑behaviorálním obsahem, který dále uživatelkám rozšiřuje znalosti o KBT, stejně jako kdyby chodila ke KBT terapeutovi. Tyto teoretické prvky aplikace Kogito jsme doplnili o čtyři nástroje, v nichž uživatelky budou pracovat se svými myšlenkami a emocemi. Nedílnou součástí aplikace jsou také relaxační metody, které jsou uživatelkám předkládány formou mluveného slova a také v podobě souboru autorské relaxační hudby složené přímo pro Kogito. Pokud na základě úvodních dotazníků vyjde uživatelce, že by bylo vhodné vyhledat vyšší stupeň péče o duševní zdraví, jako je například psychiatrická péče, aplikace jí poskytne návod, jak na to,“ vysvětluje dr. Šebela.

Pomoc v mobilu a zdarma

Vývoj aplikace Kogito je součást aktivit NUDZ, které cílí na zlepšení péče o duševní zdraví během těhotenství a po porodu. Jak vysvětluje MUDr. Šebela, kromě Kogita dále ve spolupráci s Úsměvem Mámy testují systém krokové integrované péče pro ženy v riziku psychosociálního stresu. Tato aktivita aktuálně běží ve třech krajích ČR a je do ní zapojeno 20 gynekologických ambulancí a pět porodnic. „Aktuálně již screeningem tohoto systému prošlo více než dva tisíce žen a nějakou formu navazující péče využilo kolem dvou stovek z nich. Dalším krokem, který plánujeme, je spuštění specializovaného webu o této problematice,“ uzavírá doktor Šebela.

Aplikace Kogito již prošla interním testováním a je dostupná pro telefony s Androidem, připravuje se i pro zařízení Apple. Aplikace, jež vznikla v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA, je v rámci klinického testování zcela zdarma. Do budoucna se plánuje její rozšíření například o blok věnující se kognitivně‑behaviorální terapii spánkových poruch. Další rozvoj aplikace však záleží na zajištění jeho financování. Více informací zájemci zjistí na www.kogito.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…